Gemensamma besiktningsregler ska ge ökad trafiksäkerhet

Transport- och telekomfrågor stod på agendan vid årets sista ministerrådsmöte i Bryssel den 20 december. Rådet enades om en allmän inriktning om ett förslag som uppdaterar och harmoniserar reglerna för fordonsbesiktningar i EU. På telekomdelen av mötet diskuterade rådet bland annat ett förslag om e-identifiering. För Sverige deltog statssekreterare Ingela Bendrot och Hannes Carl Borg.

De nya bestämmelserna om harmoniserad fordonsbesiktning ska säkra en hög teststandard, ge minskad byråkrati och samtidigt öka samarbetet mellan medlemsländerna. Under sin behandling av frågan har rådet valt att utesluta vissa kategorier av motorfordon som fanns med i kommissionens ursprungliga förslag, bland annat mopeder och motorcyklar.

Snabba traktorer med en maxhastighet över 40 km/h ska dock omfattas av bestämmelserna, med vissa undantag för traktorer som i första hand används inom jordbruk, skogsbruk eller liknande. Rådet valde också att behålla de nuvarande bestämmelserna att äldre bilar ska besiktas vartannat år istället för att öka besiktningskraven till varje år, som kommissionen hade föreslagit.

Europaparlamentet ska godkänna förslaget innan det slutgiltigt kan antas.

Diskussion om säkra e-signaturer

På telekomdelen av mötet höll rådet bland annat en längre riktlinjedebatt om ett förslag om elektronisk identifiering som ska syfta till att stärka förtroendet för och säkerheten i elektroniska transaktioner. Det kan till exempel handla om e-identifikation när företag sluter avtal med varandra eller när en privatperson köper något på nätet. E-identifikationen ska på så vis möjliggöra att effektivt samspel mellan företag, myndigheter, medborgare och myndigheter i EU.

Rådet diskuterade frågor om det fortsatta arbetet i den här frågan under det irländska ordförandeskapet första halvåret 2013.

---
För övriga frågor som diskuterades på rådsmötet, se länken i högerkant till uppföljning från rådets presstjänst.