Från och med
 -
Till och med
Visar 1-15 av de 3682 senaste notiserna

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Statens årsredovisning lämnad till riksdagen

Regeringen lämnade i dag, den 15 april, statens årsredovisning för 2013 till riksdagen. Skrivelsen omfattar bland annat en uppföljning av de budgetpolitiska målen, utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Beslut om ytterligare riktade sanktioner

EU:s utrikesministrar möttes i Luxemburg den 14 april med utvecklingen i Ukraina högst upp på agendan. Ministrarna fördömde agerandet av beväpnade grupper i de östra delarna av landet. De beslutade även att införa ytterligare riktade sanktioner mot individer samt ensidiga handelsförmåner för Ukraina.

Kommunsektorn redovisar positivt resultat för 2013

Regeringen har i dag, den 14 april, överlämnat skrivelsen om utvecklingen inom den kommunala sektorn till riksdagen. Den ger en översiktlig bild över hur ekonomin och de större verksamheterna inom sektorn har utvecklats de senaste åren i förhållande till de nationella mål som riksdagen och regeringen har formulerat.

Lena Ek kommenterar IPCC:s delrapport om klimatförändringarna

FNs klimatpanel IPCC har presenterat sin tredje delrapport om klimatförändringarna. I rapporten konstateras IPCC att det går att hindra klimatförändringarna och hålla den globala temperaturökningen under två grader. Men tiden håller på att rinna ut. För att klara tvågradersmålet krävs en omställning från ökande till kraftigt minskande utsläpp inom en snar framtid. IPCC visar också att det blir dyrare hur längre vi väntar med åtgärderna.

65 miljarder för stärkt konkurrenskraft

Regeringen har idag fattat beslut om en strategi för användningen av Sveriges medel från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna för de kommande sju åren, 2014-2020, partnerskapsöverenskommelsen. Sammantaget handlar det om 65 miljarder kronor (Regionalfonden 16 mdr, Socialfonden 13 mdr, Landsbygdsprogrammet 36 mdr) för satsningar som har som främsta syfte att bidra till att uppnå EU2020-målen och stärka EU:s och Sveriges konkurrenskraft.

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

Regeringen har i dag, den 10 april, beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag som syftar till att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Regeringen godkänner tunnelbaneavtal

Regeringen har beslutat att godkänna avtalen om finansiering av utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Vårproposition 2014: Kunskap för stärkt arbetskraft

Den 9 april lämnade regeringen sin ekonomiska vårproposition till riksdagen. I denna vårproposition presenterar regeringen satsningar för mer kunskap, ökad tillgänglighet och kompetens i vården samt ytterligare förbättrat företagsklimat. I takt med att återhämtningen blir stabilare inleds en ny fas i finanspolitiken där de offentliga finanserna återgår till överskott. Alla satsningar kommer därför att finansieras krona för krona.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Integrationsministerns hälsning på internationella romadagen

Idag den 8 april är det den internationella romadagen. Det uppmärksammas av Erik Ullenhag, ansvarig minister för minoritetspolitik:

- Det är en dag när vi ska minnas vad romerna betytt för Sverige och för Europa, när det gäller kultur och när det gäller att bygga vårt land. Vi har ett ansvar att se till att skapa ett samhälle där ingen diskrimineras och där vi öppnar upp för en arbetsmarknad, en skola och ett samhälle även för romer.

522 miljarder till infrastruktur för jobb och tillväxt i hela landet

Regeringen har nu fastställt den nationella transportplanen för 2014-2025. Totalt satsas 522 miljarder kronor under perioden 2014-2025. Det är en ökning med 20 procent från föregående planperiod. Av de 522 miljarderna går 241 miljarder kronor till drift och underhåll, varav 155 miljarder kronor till väg och 86 miljarder kronor till järnväg. 281 miljarder kronor satsas för att utveckla infrastrukturen.

Karin Enström och Celso Amorim undertecknar ramavtal Foto: Martina Huber / Regeringskansliet

Fördjupat försvarssamarbete

Försvarminister Karin Enström och Brasiliens försvarsminister Celso Amorim undertecknade igår ett avtal om fördjupat samarbete inom försvarsområdet, ett säkerhetsskyddsavtal och beslutade att utveckla ett svensk-brasiliansk partnerskap för militär flygteknik.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.