Från och med
 -
Till och med
Visar 1-15 av de 3840 senaste notiserna

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ny ordförande för Europeiska rådet och EU:s höga representant utsedda

EU:s stats- och regeringschefer har utsett Polens premiärminister Donald Tusk till ny ordförande för Europeiska rådet samt Italiens utrikesminister Federica Mogherini till EU:s höga representant i utrikesfrågor. Beslutet fattades på ett extrainsatt möte i Bryssel den 30 augusti. Statsminister Fredrik Reinfeldt deltog vid mötet.

Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till en ny strafflindringsgrund som tar sikte på medverkan till utredning av egen brottslighet. Förslaget innebär att en gärningsman som har lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av det egna brottet ska kunna få ett kortare straff än det som annars skulle ha dömts ut.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringen vidtar åtgärder för ökad materialåtervinning

Genom att förtydliga ansvaret för insamlingen av avfall, öka tillsynen och höja målen vill regeringen öka materialåtervinningen och förenkla för konsumenterna. Det är innebörden i paketet för hållbara kretslopp som regeringen i dag tagit beslut om. I paketet ingår beslut på flera områden: förpackningar och returpapper, elavfall och textilier.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Nya förslag för skärpta straff

I dag presenterade Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund nya förslag för att skärpa straffen och begränsa villkorlig frigivning, samt ytterligare åtgärder mot våld i nära relationer och sexualbrott.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Utredning föreslår en reformerad reglering för svenska tjänstepensionsinstitut

Vid en webbsänd pressträff i dag presenterade utredare Tord Gransbo Tjänstepensionsföretagsutredningens slutbetänkande. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till en ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut.

Förslag om mer trygghet för Sveriges äldre

Under ett besök i Borås i dag presenterar Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund flera förslag för att ytterligare förbättra äldreomsorgen. Det handlar bland annat om en äldreboendegaranti, mer utbildning för äldreomsorgens personal, en nationell demensplan och ökat självbestämmande för människor på äldre dagar.

Regeringen presenterar nya skolförslag

I Malmö i dag presenterade Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund flera nya skolförslag - däribland högre löner till särskilt skickliga lärare. Med mer fokus på kunskap i skolan är målet att Sverige inom tio år ska ha klättrat upp till topp-tio i Pisa-mätningarna.

Regeringen utreder hot och ordningsstörningar i domstolar

Brottsoffer och vittnen ska kunna ge sina berättelser utan att känna sig hotade av andra som besöker domstolen.
- Maktdemonstrationer från personer med anknytning till kriminella nätverk hör inte hemma i våra rättssalar, säger justitieminister Beatrice Ask.

Regeringen vill ha fler miljöbilar

I dag är Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund i Sundsvall för att presentera satsningar på fler miljöbilar och lägre utsläpp från transportsektorn. Sverige är ett av få länder som har lyckats kombinera minskande klimatutsläpp med en växande ekonomi. Regeringen vill fortsätta satsa på förnybar energi och utvecklad miljöteknik för att på så vis utveckla Sveriges ekonomi på ett hållbart sätt. Dagens förslag är ytterligare steg på vägen.

Säkerheten ska öka för de som tvångsvårdas

I en promemoria föreslås en rad åtgärder för hur patientsäkerheten och rättsäkerheten kan stärkas för de som vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.

Nya åtgärder för att skydda våldsutsatta kvinnor

I dag presenterar regeringen ytterligare åtgärder som ska underlätta för våldsutsatta personer, framför allt för utsatta kvinnor. Det handlar om att de som utsatts för våld i hemmet ska få hjälp av polisen att hämta sina personliga saker, sekretess för brottsoffer i sexualbrottsmål samt att det ska bli lättare att få nya identitetsuppgifter.

Regeringen samlas på Harpsund för överläggningar inför höstens budgetarbete. Regeringen samlas på Harpsund för överläggningar inför höstens budgetarbete. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet.

Regeringen på Harpsund för överläggningar

Den 23 och 24 augusti samlas regeringen på Harpsund för överläggningar inför höstens budgetarbete. I samband med mötet håller finansminister Anders Borg en pressträff om det ekonomiska läget och förutsättningarna för 2015 års budget.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Anders Borg om det ekonomiska läget

I samband med regeringens möte på Harpsund redogjorde Anders Borg för det ekonomiska läget och förutsättningarna för arbetet med budgeten 2015.
- Det är viktigt att de offentliga finanserna är starka också framgent. Sverige måste kunna möta framtida kriser från en styrkeposition och det måste säkras att vi har säkerhetsmarginaler också i framtiden, säger finansminister Anders Borg.

Trängselskatt även för utländska fordon införs

Utländska fordon omfattas inte av trängselskatt idag. För att trängselskatten ska vara mer rättvis föreslår därför regeringen att även ägare av utländska fordon ska betala trängselskatt. Förslaget lämnas i en remiss till lagrådet i dag.