Från och med
 -
Till och med
Visar 1-15 av de 3689 senaste notiserna

Seminarium: Regeringens hbt-strategi

I januari i år presenterade regeringen Sveriges första strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Under seminariet beskrivs innehållet i strategin, varför den behövs och vilka erfarenheter andra myndigheter och organisationer har av att främja hbt-personers lika rättigheter och möjligheter. Seminariet direktsänds med start kl 13.00.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ökning av sökande till lärarutbildningen

Ny statistik från Universitets- och Högskolerådet visar att antalet förstahandssökande till lärarutbildningar ökar för tredje året i rad.
- Det har börjat vända för läraryrket. Det är ytterst välkommet och strategiskt viktigt för Sverige, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

5,5 miljarder till försvaret

I dag presenterade regeringen nya förslag för att väsentligt stärka Sveriges försvarsförmåga. Regeringen vill öka försvarsanslagen både under kommande mandatperiod och på sikt. Den stegvisa ökningen innebär att anslagen år 2024 kommer vara drygt 5,5 miljarder kronor högre på årsbasis jämfört med tidigare beräknade anslag. Både förbandsverksamhet och materiel föreslås få ökade anslag, med fokus på Östersjön och Gotland.

Dialogmöte om nationellt skogsprogram

Regeringen har tagit beslut om etappmål i miljömålssystemet och presenterat en proposition om en svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ett av etappmålen är att starta en dialogprocess för ett nationellt skogsprogram med intressenter som berörs av skogen och dess värdekedja. Därför bjuder nu landsbygdsministern in till ett dialogmöte om ett nationellt skogsprogram för Sverige den 24 april.

Sverige kräver bättre grisvälfärd i hela EU

Sverige har under många år drivit på för ett starkare djurskydd i hela EU. Nu skriver landsbygdsminister Eskil Erlandsson ett brev till kommissionär Tonio Borg för att EU-kommissionen ska se till att alla länder följer direktivet om skydd av grisar, och speciellt reglerna för svanskupering av grisar.

Vinnova blir ansvarig myndighet för stöd till inkubation

I dag beslutade regeringen att Vinnova ska vara ansvarig myndighet för det statliga stödet till inkubation i framtiden. Beslutet innebär att Vinnova ska genomföra långsiktiga insatser med målsättningen att öka antalet nya och kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige. Tillsammans med Almi ska Vinnova vidareutveckla det statliga stödet på området.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Statens årsredovisning lämnad till riksdagen

Regeringen lämnade i dag, den 15 april, statens årsredovisning för 2013 till riksdagen. Skrivelsen omfattar bland annat en uppföljning av de budgetpolitiska målen, utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Beslut om ytterligare riktade sanktioner

EU:s utrikesministrar möttes i Luxemburg den 14 april med utvecklingen i Ukraina högst upp på agendan. Ministrarna fördömde agerandet av beväpnade grupper i de östra delarna av landet. De beslutade även att införa ytterligare riktade sanktioner mot individer samt ensidiga handelsförmåner för Ukraina.

Kommunsektorn redovisar positivt resultat för 2013

Regeringen har i dag, den 14 april, överlämnat skrivelsen om utvecklingen inom den kommunala sektorn till riksdagen. Den ger en översiktlig bild över hur ekonomin och de större verksamheterna inom sektorn har utvecklats de senaste åren i förhållande till de nationella mål som riksdagen och regeringen har formulerat.

Lena Ek kommenterar IPCC:s delrapport om klimatförändringarna

FNs klimatpanel IPCC har presenterat sin tredje delrapport om klimatförändringarna. I rapporten konstateras IPCC att det går att hindra klimatförändringarna och hålla den globala temperaturökningen under två grader. Men tiden håller på att rinna ut. För att klara tvågradersmålet krävs en omställning från ökande till kraftigt minskande utsläpp inom en snar framtid. IPCC visar också att det blir dyrare hur längre vi väntar med åtgärderna.

65 miljarder för stärkt konkurrenskraft

Regeringen har idag fattat beslut om en strategi för användningen av Sveriges medel från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna för de kommande sju åren, 2014-2020, partnerskapsöverenskommelsen. Sammantaget handlar det om 65 miljarder kronor (Regionalfonden 16 mdr, Socialfonden 13 mdr, Landsbygdsprogrammet 36 mdr) för satsningar som har som främsta syfte att bidra till att uppnå EU2020-målen och stärka EU:s och Sveriges konkurrenskraft.

Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

Regeringen har i dag, den 10 april, beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag som syftar till att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.