Från och med
 -
Till och med
Visar 1-15 av de 3826 senaste notiserna

Trängselskatt även för utländska fordon införs

Utländska fordon omfattas inte av trängselskatt idag. För att trängselskatten ska vara mer rättvis föreslår därför regeringen att även ägare av utländska fordon ska betala trängselskatt. Förslaget lämnas i en remiss till lagrådet i dag.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Utredning om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur

Regeringen tillsätter en utredning om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur. It- och energiminister Anna-Karin Hatt presenterade utredningsdirektiv och utredare på en pressträff idag.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Översvämningar i Västsverige

Kraftigt regn har orsakat översvämningar och trafikstörningar på flera platser i Halland och i Västra Götaland. I dag reser försvarsminister Karin Enström till Halland för att på plats informera sig om läget i de drabbade områdena. Berörda kommuner har det operativa ansvaret för att hantera situationen. Regeringen följer noga utvecklingen och Regeringskansliet har löpande kontakt med ansvariga myndigheter.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Utredare föreslår betyg från årskurs 4

I dag presenterade regeringens utredare professor Martin Ingvar sin utredning om tidigare betyg. Martin Ingvar föreslår bland annat att betyg ska ges från årskurs 4.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Carl Bildt och Anders Borg om oron i omvärlden

I dag höll utrikesminister Carl Bildt och finansminister Anders Borg en pressträff med anledning av situationen i omvärlden.

Martin Widmark tilldelas medaljen Illis quorum meruere labores

Regeringen har beslutat att tilldela författaren Martin Widmark medaljen Illis quorum meruere labores för hans utomordentliga författarskap och inspirerande arbete med att främja barns och ungas läsning.
- Genom sitt berättande har han fått tusentals barn att börja läsa, för att sen inte sluta. Att han därtill lägger tid och engagemang för att öka barns läsförmåga och läslust visar att han på allvar förstår hur viktigt detta är i varje barns liv, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Akuta stödinsatser på plats i Irak

Sverige har sedan krisens början gett ett omfattande humanitärt stöd på plats i Irak. Mot bakgrund av att situationen de senaste dagarna förvärrats än mer har regeringen fattat beslut om ytterligare stöd:
- Ytterligare 50 miljoner kronor i humanitärt bistånd till de människor som nu flyr ISIL.
- Personal och utrustning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
- Ökad diplomatisk närvaro i Irak.

Ryssland uppmanas dra tillbaka trupper

Ryssland måste upphöra med alla aktiviteter som hotar Ukrainas territoriella integritet och dra tillbaka trupper från gränsen. Det uppmanade EU:s utrikesministrar när de träffades i Bryssel den 15 augusti för ett extrainsatt utrikesministermöte.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringen ger ytterligare anslag med anledning av skogsbranden

Regeringen har fattat beslut om att avsätta ytterligare 50 miljoner kronor till Länsstyrelsen i Västmanland för att bistå i efterarbetet i brandområdet i Västmanland efter att den akuta släckningsfasen är avslutad. Detta presenterades av försvarsminister Karin Enström och civilminister Stefan Attefall under en pressträff den 14 augusti.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringen föreslår 100 timmar mer idrott i grundskolan

Antalet idrottslektioner i grundskolan ska öka med 20 procent. Det föreslår regeringen idag. Grundskolans elever får i dag mindre tid för idrott och hälsa än för tjugo år sedan. Ändringen av timplanen bedöms ske till läsåret 2016/17.
- Mer idrott innebär att eleverna rör sig mer och det kan bidra till bättre kunskapsresultat, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Sfi avvecklas som egen skolform

Regeringen föreslår i en remiss till Lagrådet idag att sfi avvecklas som egen skolform och inordnas i den kommunala vuxenutbildningen. På så sätt skapas en sammanhållen utbildning i det svenska språket.

Internationell konferens om lärdomar av finanskrisen

I dag måndag den 11 augusti arrangerar Finansdepartementet konferensen "The Great Recession - Moving Ahead". Deltar gör forskare och tjänstemän för att utbyta erfarenheter och lärdomar från den allvarliga finansiella och ekonomiska kris som världsekonomin upplevt. Bland talarna finns Stanley Fischer från Federal Reserve, Carmen Reinhart från Harvard och Frank Smets från Europeiska centralbanken.

Försvarsminister Karin Enström, landsbygdsminister Eskil Erlandsson och finansmarknadsminister Peter Norman står vid ett bord och talar Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Regeringen skjuter till 300 miljoner till drabbade kommuner

Vid en pressträff idag meddelade försvarsminister Karin Enström, landsbygdsminister Eskil Erlandsson och finansmarknadsminister Peter Norman att regeringen idag enats om att tillföra medel till kommunerna som är drabbade av den stora skogsbranden i Västmanland samt vidta ett antal ytterligare åtgärder.
- Vi skjuter nu till medel för att underlätta kommunernas hantering av branden och dess följder, säger försvarsminister Karin Enström.