Från och med
 -
Till och med
Visar 1-15 av de 3864 senaste notiserna
Bild på riksdagsledamöterna i riksdagen Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Riksmötets öppnande

Igår samlades riksdagen för upprop och val av talman. I dag, den 30 september, öppnades riksmötet. Riksdagens talman ska föreslå en ny statsminister som kan bilda regering.

Tobias Billström har entledigats som statsråd

Migrationsminister Tobias Billström har entledigats från sitt uppdrag som statsråd i samband med att han föreslagits bli vice talman i Sveriges riksdag. De frågor som Tobias Billström har ansvarat för i regeringen överförs till statsrådet Beatrice Ask.

Ökad konkurrenskraft ska ge jobb och tillväxt

Europeisk industripolitik stod i fokus när industri- och forskningsministrarna i EU möttes i Bryssel den 25-26 september. Ministrarna diskuterade även förbättringar i genomförandet av EU:s tillväxtstrategi.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Ebola och klimatet i fokus när FN:s generalförsamling samlas

Tisdagen den 16 september inledde FN:s generalförsamling sin 69:e session. Själva huvuddebatten startar den 24 september. Temat för årets allmänna debatt är förhandlingarna om den nya utvecklingsagendan Post-2015 som ska ta vid när FN:s Millenniemål löper ut nästa år. Men även klimatfrågan och ebolautbrottet i västra Afrika kommer att stå i fokus.

Tisdagen den 23 september hålls FN:s klimattoppmöte Climate Summit 2014 där statsminister Fredrik Reinfeldt och miljöminister Lena Ek deltar. Statsministern kommer även att delta i en rad andra aktiviteter, bland annat för att ge stöd till Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd 2017-2018. Utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Hillevi Engström deltar också i en rad möten under veckan.

Högsta valdeltagandet på 20 år

Valdeltagandet i riksdagsvalet var 85,8%. Sveriges valdeltagande i riksdagsvalet tillhör det absoluta toppskiktet i Europa. Valdeltagandet är det högsta sedan 1994 och har ökat varje riksdagsval sedan 2002.

- Det höga valdeltagandet tyder på att samhällsengagemanget är stort bland de svenska medborgarna. Samtidigt finns det vissa områden i Sverige där valdeltagandet fortfarande är oroande lågt. Här behövs fler insatser, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Europas industripolitik i fokus

Ministerrådet ska på möte i Bryssel diskutera hur Europas industri kan göras mer konkurrenskraftig och därmed skapa jobb och tillväxt. Även forskning och innovation står på dagordningen för mötet den 25-26 september.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Statsministern har begärt att bli entledigad

Statsminister Fredrik Reinfeldt har i dag begärt sitt entledigande hos riksdagens talman.

Valdeltagandet ska studeras

Demokratiminister Birgitta Ohlsson har gett Statistiska centralbyrån (SCB) uppdrag att utföra tre studier om det svenska valdeltagandet för supervalåret 2014.
- Ett högt och jämlikt valdeltagande är ett uttryck för demokratins förankring i samhället. Supervalåret 2014 med både Europaparlamentsval och nationella allmänna val är ett unikt tillfälle att undersöka valdeltagandet, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Växjö är Årets Matlandethuvudstad 2015

I hård konkurrens med fyra andra finaliststäder utses Växjö till Årets Matlandethuvudstad 2015. Det är Expertrådet för Matlandet som agerar jury i tävlingen. Växjö kommer att ta över efter Jokkmokk som innehar titeln under hela 2014.

2013 års filmavtal förlängs på ett år

I dag godkände regeringen en, i princip oförändrad, ettårig förlängning av 2013 års filmavtal med den svenska filmbranschens parter. Nu intensifieras arbetet för att finna nya lösningar på hur det statliga stödet till svensk filmproduktion och distribution ska se ut i framtiden.
- Tack vare att vi kan förlänga filmavtalet med branschens parter får vi nu mer tid att bredda och fördjupa arbetet för att ta fram bra förslag på det framtida filmstödet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Regeringen har överlämnat en proposition som gör det möjligt för polisen att föra ett register över personer med tillträdesförbud. Idrottsorganisationer ska kunna få tillgång till och behandla uppgifter i registret för att hindra att personer med tillträdesförbud kommer in på arenorna.

Ärenden till veckans regeringssammanträde

Ärendeförteckningarna till regeringssammanträdena - som normalt hålls på torsdagar - innehåller information om vilka ärenden som regeringen avser att behandla. Om du vill veta om ett ärende blev slutbehandlat och vilket beslut som regeringen i så fall fattade, så kan du vända dig till ansvarigt departement.

Björklund, Malmström, Reinfeldt Vid regeringens sommarfika i slutet av juli meddelade statsministern att regeringen nominerat Cecilia Malmström till svensk EU-kommissionär. Foto: Marcella Svensson/Regeringskansliet

Cecilia Malmström föreslås bli handelskommissionär

På onsdagen meddelade EU-kommissionens tillträdande ordförande Jean-Claude Juncker hur posterna fördelas i den nya kommissionen. Sveriges kommissionär Cecilia Malmström föreslås ansvara för handelsfrågor. Statsminister Fredrik Reinfeldt välkomnar förslaget.

- Det är glädjande för henne och viktigt för Sverige. Det viktiga är att vi nu har fått en person som tror på frihandel och som ska föra förhandlingarna inom ett område där EU har mycket stor makt och inflytande och där EU är världens största handelsaktör. Ökad handel ger fler jobb i Sverige och därför är det viktigt att Cecilia Malmström har fått det här uppdraget, säger Fredrik Reinfeldt.