Från och med
 -
Till och med
Visar 11-20 av de 830 senaste notiserna
Karin Enström tackar FN-veteraner Försvarsminister Karin Enström tackar FN-veteraner. Foto: Peter Linder / Regeringskansliet

Veterandagen firades på Djurgården

Försvarsminister Karin Enström närvarade då Veterandagen firades den 29 maj vid Sveriges nationella veteranmonument framför Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Veterandagen firas för alla Sveriges veteraner och deras anhöriga, både militära och civila.

- Det gläder mig att se många anhöriga på veterandagen. Anhöriga som kan vara stolta över de insatser som nära och kära veteraner har utfört i någon av alla de insatser som Sverige och svenskar bidragit till, sa Karin Enström i sitt tal

Haga-möte i Oslo Foto: Norges regeringskansli

Krisberedskapsfrågor diskuterades under Hagamöte i Oslo

Den 27 maj träffades ministrar från de nordiska länderna med ansvar för krisberedskapsfrågor i Oslo för diskuterara och stärka det nordiska Hagasamarbetet. Sverige representerades av statssekreterare Carl von der Esch.

Foto: Martina Huber / Regeringskansliet

Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyen mötte Karin Enström

Den 26 maj mötte försvarsminister Karin Enström sin tyska kollega Ursula von der Leyen på Karlbergs slott i Stockholm. På agendan stod bland annat det aktuella säkerhetsläget i Europa, situationen i Ukraina och Rysslands agerande, utvecklingen av EU:s försvarspolitiska samarbete, samarbeten i internationella insatser och bilateralt försvarsmaterielsamarbete.

- Tyskland och Sverige har mycket gemensamt och har ömsesidig nytta av att samarbeta på det försvarspolitiska området, både bilateralt, inom EU och i andra former. Vi undersöker även ett nytt initiativ för att utveckla regionala försvarssamarbeten. Våra länder värdesätter öppenhet och pragmatiska lösningar, säger Karin Enström.

Foto: Mikael Kiesbye / Regeringskansliet

Afghanistansoldater fick medalj

Den 23 maj avtackades FS 26, de soldater som under ett halvår medverkat i den nordisk-baltiska stödenheten NB TSU och i den internationella Nato-ledda Isafstyrkan i Afghanistan. Soldaterna medaljerades under en ceremoni på Armémuseum i Stockholm.

Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Flygvapenövning fick besök av försvarsministern

Den 19 maj besökte försvarsminister Karin Enström flygvapnets övning FVÖ 14 på krigsbasen Hagshult i Småland. Syftet med övningen var att öva förmågan att från luften avvärja ett anfall mot södra Sverige.

- Försvarsmaktens övningsverksamhet är central för att förmågan ska bibehållas. Samordningen mellan olika typer av förband tycks fungera väl, säger försvarsminister Karin Enström.

Karin Enström vid hkp 14 på Malmen Foto: Sara Norrevik / Försvarsdepartementet

Försvarsministern besökte Helikopterflottiljen i Linköping

Den 16 maj besökte försvarsminister Karin Enström Helikopterflottiljen på Malmens flygplats i Linköping. Enström fick under besöket en visning av helikopter 16 som bland annat deltagit i den internationella insatsen i Afghanistan. Försvarsministern fick även en förevisning och provflygning med den nyaste helikoptertypen i flygvapnet - helikopter 14. De första exemplaren av totalt 18 av den finskbyggda helikoptertypen levererades i december 2013.

Sverige bidrar med stöd till översvämningsdrabbade Balkan

De kraftiga översvämningarna i Serbien och i Bosnien Hercegovina har skapat ett stort hjälpbehov i de drabbade områdena. Sverige bidrar till hjälparbetet via ERCC, Emergency Response Coordination Centre, som är EU:s centrum för samordning av hjälpförfrågningar i nödsituationer från länder både inom och utom Europa.

Sedan den 17-18 maj stödjer Sverige genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) EU:s insats med expertkompetens till de två team som är på plats i Serbien och i Bosnien Hercegovina. Myndigheten har skickat en insatschef och en expert på informationshantering till Bosnien Hercegovina samt en expert på behovsbedömningar till Serbien. Teamens uppdrag är att bedöma behoven och koordinera stöd från länder som skickar resurser som har efterfrågats av landet. Hjälpinsatserna beräknas pågå i en vecka till tio dagar.

MSB bidrar även med sex vattenreningsverk samt medföljande expertis om elva personer till Bosnien och Hercegovina efter förfrågan från den bosniska civilförsvarsmyndigheten. Insatsen finansieras av det svenska
biståndsorganet Sida.

Försvarsberedningen Foto: Mikael Kiesbye / Regeringskansliet

Försvarsberedningen överlämnar sin försvarspolitiska rapport till regeringen

Den 15 maj överlämnade Försvarsberedningen sin försvarspolitiska rapport till försvarminister Karin Enström.

Rapporten kommer tillsammans med den säkerhetspolitiska rapporten som Försvarsberedningen presenterade i maj 2013, att ligga till grund för regeringens kommande försvarspolitiska inriktningsproposition.

Karin Enström talade på Kungliga Krigsvetenskapsakademin

Försvarsminister Karin Enström välkomsttalade på Kungliga Krigsvetenskapsakademins internationella konferens "Military Thinking in the 21st Century" som hölls i samverkan med Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarshögskolan den 14-16 maj. I konferensen medverkade ett stort antal internationella experter på samtida militärt tänkande ur olika perspektiv.

Karin Enström och Elisabeth Svantesson tillsammans med regementschefen Peder Ohlsson. Karin Enström och Elisabeth Svantesson tillsammans med regementschefen Peder Ohlsson. Foto: Peter Linder / Regeringskansliet

Försvarsministern och arbetsmarknadsministern besökte Amfibieregementet

Måndagen den 12 maj gjorde arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson och försvarsminister Karin Enström ett gemensamt besök på Amfibieregementet på Berga. I besöket deltog även kommunstyrelsens ordförande i Haninge Martina Mossberg, Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandvall och, Teknikföretagens vd Åke Svensson.

Den pågående försvarsreformen innebär att Försvarsmakten ska anställa sammanlagt ca 16 000 gruppbefäl, soldater och sjömän på heltid eller med en tidvis anställning i försvaret. Detta gör Försvarsmakten till en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare. Vid en gemensam lunch diskuterades bl a Försvarsmaktens arbete med att skapa relationer med civila arbetsgivare, kommuner och teckna överenskommelser som underlättar tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten. Man beskrev också samarbetet mellan Försvarsmakten och Arbetsförmedlingen som sker både på central och lokal nivå.

- Försvarets personalförsörjning är en fråga som rör hela samhället och det är viktig att vi kan belysa den från olika vinklar, både som en försvarspolitisk frågan men också se att det handlar om tusentals jobbmöjligheter för unga, säger Karin Enström.