Från och med
 -
Till och med
Visar 21-30 av de 845 senaste notiserna
Karin Enström, Carl Bildt och den amerikanske ambassadören Mark Brzezinski Karin Enström och utrikesminister Carl Bildt besökte övningen Baltops i Östersjön tillsammans med den amerikanske ambassadören Mark Brzezinski. Foto: Sofia Krigsman / Regeringskansliet

Karin Enström besökte internationell övning

Försvarsminister Karin Enström besökte den 11 juni tillsammans med utrikesminister Carl Bildt den multinationella övningen Baltops i Östersjön. Övningen leds av USA och bedrivs i Östersjön och kustnära i Polen, Sverige och Danmark under två veckor i juni 2014. Sverige deltar bland annat med enheter från marinen, flygvapnet och med ledningsfunktioner.

Det är den 23 gången som Försvarsmakten deltar i Baltops. Det övergripande syftet med övningen är att träna svenska militära enheters uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar.

- Det är viktigt att Sverige deltar i Baltops som är en av de största övningarna i Östersjön under året. Det är av säkerhetspolitisk betydelse att vi prioriterar närvaron i Östersjön och övningar med andra länder och med Nato, på så sätt stärker vi vår försvarsförmåga, säger Karin Enström.

USA:s marinminister mötte Karin Enström

Försvarsminister Karin Enström träffade den 8 juni USA:s marinminister Ray Mabus för bilaterala överläggningar och middag i Stockholm. Under mötet betonades vikten av fortsatt fördjupat samarbete mellan Sverige och USA inom en rad områden. Bland annat diskuterades utvecklingen i närområdet, partnerskapet till Nato, övningssamarbete, Arktis, omställning till förnybar energi inom respektive lands försvarsmakt samt materielfrågor.

- Vi fortsätter att stärka utbytet mellan våra länder med olika aktiviteter. Till exempel pågår just nu övningen Baltops i Östersjön där både Sverige och USA deltar, säger försvarsminister Karin Enström.

Seminarium om nordiskt försvarssamarbete i Kungälv

Försvarsminister Karin Enström deltog den 4 juni vid ett seminarium i Kungälv om det nordiska försvarssamarbetet inom arrangemanget Mötesplats Norden. Under fem dagar i juni genomförs Mötesplats Norden med anledning av att de nordiska länderna i år kan se tillbaka på 200 år av fredliga relationer.

Karin Enström besökte Farsta brandstation

Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Försvarsminister Karin Enström besökte den 2 juni Farsta brandstation i Stockholm. Under besöket fick Enström en visning av stationens särskilda utrustning för hantering av kemikalieolyckor och en presentation av arbetet med att öka brandsäkerheten för äldre i Stockholm.

Försvarsminister Karin Enström tog emot svensk personal från Försvarsmakten som under de senaste månaderna arbetat i Ukraina. Foto: Mikael Kiesbye / Regeringskansliet

Försvarsministern tog emot svenska OSSE-observatörer

Den 2 juni tog försvarsminister Karin Enström emot svensk personal från Försvarsmakten som under de senaste månaderna arbetat i Ukraina med verifikations- och förstroendeskapande aktiviteter inom ramen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Sedan mars har en samordning skett inom OSSE för att säkerställa att det kontinuerligt finns internationella militära observatörer på plats i Ukraina. Sverige har hittills deltagit med observatörer i sex olika besöks- och inspektionsaktiviteter, samt även lett en av inspektionerna.

- En fredlig och demokratisk utveckling i Ukraina ligger i allas intresse. Genom att Sverige deltar i observationer bidrar vi till öppenhet och stabilitet i den oroande situation som råder. Det är viktigt att stötta Ukraina så att landet självt får välja sin väg, säger försvarsminister Karin Enström.

Karin Enström tackar FN-veteraner Försvarsminister Karin Enström tackar FN-veteraner. Foto: Peter Linder / Regeringskansliet

Veterandagen firades på Djurgården

Försvarsminister Karin Enström närvarade då Veterandagen firades den 29 maj vid Sveriges nationella veteranmonument framför Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Veterandagen firas för alla Sveriges veteraner och deras anhöriga, både militära och civila.

- Det gläder mig att se många anhöriga på veterandagen. Anhöriga som kan vara stolta över de insatser som nära och kära veteraner har utfört i någon av alla de insatser som Sverige och svenskar bidragit till, sa Karin Enström i sitt tal

Haga-möte i Oslo Foto: Norges regeringskansli

Krisberedskapsfrågor diskuterades under Hagamöte i Oslo

Den 27 maj träffades ministrar från de nordiska länderna med ansvar för krisberedskapsfrågor i Oslo för diskuterara och stärka det nordiska Hagasamarbetet. Sverige representerades av statssekreterare Carl von der Esch.

Foto: Martina Huber / Regeringskansliet

Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyen mötte Karin Enström

Den 26 maj mötte försvarsminister Karin Enström sin tyska kollega Ursula von der Leyen på Karlbergs slott i Stockholm. På agendan stod bland annat det aktuella säkerhetsläget i Europa, situationen i Ukraina och Rysslands agerande, utvecklingen av EU:s försvarspolitiska samarbete, samarbeten i internationella insatser och bilateralt försvarsmaterielsamarbete.

- Tyskland och Sverige har mycket gemensamt och har ömsesidig nytta av att samarbeta på det försvarspolitiska området, både bilateralt, inom EU och i andra former. Vi undersöker även ett nytt initiativ för att utveckla regionala försvarssamarbeten. Våra länder värdesätter öppenhet och pragmatiska lösningar, säger Karin Enström.

Foto: Mikael Kiesbye / Regeringskansliet

Afghanistansoldater fick medalj

Den 23 maj avtackades FS 26, de soldater som under ett halvår medverkat i den nordisk-baltiska stödenheten NB TSU och i den internationella Nato-ledda Isafstyrkan i Afghanistan. Soldaterna medaljerades under en ceremoni på Armémuseum i Stockholm.

Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Flygvapenövning fick besök av försvarsministern

Den 19 maj besökte försvarsminister Karin Enström flygvapnets övning FVÖ 14 på krigsbasen Hagshult i Småland. Syftet med övningen var att öva förmågan att från luften avvärja ett anfall mot södra Sverige.

- Försvarsmaktens övningsverksamhet är central för att förmågan ska bibehållas. Samordningen mellan olika typer av förband tycks fungera väl, säger försvarsminister Karin Enström.