Från och med
 -
Till och med
Visar 21-30 av de 803 senaste notiserna
Försvarsminister Karin Enström med Jörgen Marqvardsen flygchef vid F21 och divisionschef Carl-Fredrik Edström. Foto: Sara Norrevik / Försvarsdepartementet

Karin Enströms besök på flygövningen Iceland Air Meet 2014

Karin Enström träffade personalen som deltar i övningen Iceland Air Meet 2014 på tisdagen och onsdagen 11-12 februari på Keflavík flygbas. Sverige deltog med cirka 100 personer från bland annat en av stridsflygsdivisionerna vid F 21 i Norrbotten, Luftstridsskolan, F 7 i Skaraborg, och transportledning från F 17 i Blekinge. Sju JAS 39 Gripen och ett lufttankningsflygplan deltog i Iceland Air Meet 2014.

Karin Enström deltar på erfarenhetsseminarier om naturolyckor

Försvarsminister Karin Enström medverkar i början av året vid ett antal seminarier för att diskutera erfarenheter av hantering av allvarliga naturolyckor tillsammans med regionala och lokala myndigheter, organisationer och företag.

Den 9 januari anordnade länsstyrelsen i Västra Götalands län det första erfarenhetsseminariet för att diskutera erfarenheter från hanteringen före, under och efter stormarna Simone och Sven som drabbade Syd- och Mellansverige i oktober respektive december 2013. Diskussionerna handlade bland annat om de regionala samverkanskonferenserna som är ett bra sätt att dela information och samordna åtgärder och informationsinsatser.

Onsdagen den 5 februari hålls ett seminarium i Jönköping och den 6 mars i Härnösand.

Ine Eriksen-Soreide Karin Enström med sin norska kollega Ine Eriksen-Soreide. Foto: Sara Norrevik, Försvarsdepartementet

Karin Enström på säkerhetskonferens i München

Försvarsminister Karin Enström deltog den 31 januari till 2 februari på den årliga säkerhetskonferensen Munich Security Conference. I samband med konferensen genomfördes flera möten med försvarsministerkolleger och Karin Enström höll ett inledningsanförande om EU:s försvarspolitik.

Karin Enström med rektor och elever på Arlanda gymnasium Rektor Jonas Egervärn och försvarsminister Karin Enström med eleverna Feroz Ashrafi och Fredrik Kratz. Foto: Foto: Sigtuna kommun

Gymnasieelever i Märsta ställde frågor till försvarsministern

Försvarsminister Karin Enström besökte den 29 januari Arlandagymansiets risk- och räddningsprogram i Rosersberg utanför Märsta. Där träffade försvarsministern personal och elever som ställde frågor om bland annat soldatlöner och integritet på nätet.

På Arlandagymansiets risk- och räddningsprogram går cirka 120 elever. Skolan samarbetar med polisen och Försvarsmakten, och bland ämnena ingår exempelvis kurser i brand och räddningstjänst. Ett stort antal av eleverna söker sig till räddningstjänsten, polisen eller Försvarsmakten efter examen.

- Det var glädjande att höra att intresset för programmet är stort och att många av eleverna tänker sig en framtid inom något uniformsyrke som exempelvis räddningstjänsten eller försvaret, säger Karin Enström.

Karin Enström på KBV-stationen på Djurö Foto: Mikael Wolfbrandt / Försvarsdepartementet

Försvarsminstern besökte kustbevakningsstationen på Djurö

Försvarsminister Karin Enström besökte den 23 januari Kustbevakningens kuststation på Djurö i Stockholms skärgård. Under besöket följde Karin Enström med Kustbevakningens nya kombinationsfartyg, KBV 031, under färd i skärgården.

Kuststationen på Djurö är Kustbevakningens bas för sjöövervakningsverksamheten i skärgården, Ålands hav och norra Östersjön.

Tilläggsuppdrag Ekonomistyrningsverket

Regeringen har idag beslutat att ge Ekonomistyrningsverket ett uppdrag att utreda hur de finansiella transaktionerna inom materielförsörjningen kan koncentreras till en myndighet, Försvarsmakten eller Försvarets materielverk.

Utredningen är en fördjupad studie av ett förslag som tidigare lämnats av Ekonomistyrningsverket. Förslaget motiverades med att finansieringsmodellen för materielförsörjningen behöver förenklas i syfte att ge bättre förutsättningar för den finansiella styrningen, samt göras tydligare i förhållande till det statliga ekonomiadministrativa regelverket.

Karin Enström flyger med F21-pilot i nordisk samövning. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten.

Karin Enström i simulerad luftstrid

Under tisdagen deltog Karin Enström i övningskonceptet "Cross Border Training" vid Norrbottens flygflottilj (F 21) i Luleå.

Övningen var en simulerad luftstridsövning med ett tiotal flygplan från Sverige, Norge och Finland. Dagen inleddes med en videokonferens där den svenska övningsledaren gick igenom förutsättningarna för övningen. Därefter startade flygplanen från sina respektive baser i Luleå, Rovaniemi och Bodö. Flygpasset inkluderade lufttankning från en svensk C-130 Herkules och varade i cirka 2 timmar.

När flygpasset avslutades återvände flygplanen till sina respektive baser och hela övningen avslutades med en utvärdering, som även den genomfördes via videokonferens.

- Vi lyfter gärna fram Cross Border Training som ett bra exempel på nordiskt samarbete. Därför var det extra bra att få vara med under en hel övning och se hur väl det fungerar i praktiken, konstaterade Karin Enström.

Frågestund om det civila försvaret

Förutsättningen för att det militära försvaret ska kunna verka över tid är att övriga samhället ger stöd. I det avseendet är det civila försvaret en viktig komponent i försvaret av Sverige.

Under onsdagsförmiddagen håller Försvarsberedningen en offentlig hearing om det civila försvaret. Hearingen kommer att webb-tv-sändas.

Sverige bidrar till FN-insats i Sydsudan

Regeringen har beslutat att Sverige kommer att bidra med flygtransportstöd till FN:s insats i Sydsudan (UNMISS).

FN har framfört en förfrågan till Sverige om möjligheten till flygtransportstöd av fortifikationsmateriel till FN:s insats i Sydsudan. Den materiel som ska transporteras kommer att möjliggöra förstärkning av skyddet på bland annat FN:s baser.

Sveriges bidrag samordnas inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet med Norge och Finland, samt med Storbritannien.

- Det svenska transportstödet blir ett konkret stöd till FN:s uppdrag att skydda civila. Sverige ger ett omfattande humanitärt stöd bland annat till FN för att möta de humanitära behoven i landet, säger Karin Enström

Läget i Sydsudan är djupt oroande. Stridigheterna fortsätter på flera håll i landet och ännu finns ingen överenskommelse om eldupphör. UNMISS främsta uppgift i Sydsudan är att skydda civila. Krisen i landet har resulterat i över 200 000 nya internflyktingar, däribland 60 000 som sökt skydd på FN:s baser. Det totala antalet flyktingar uppgår idag till över 400 000.

Rikskonferens om säkerhets- och försvarspolitik

På söndag startar årets största säkerhetspolitiska debattforum: Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.

Statsminister Fredrik Reinfeldt inledningstalar under rubriken "Sverige i en globaliserad värld", och försvarsminister Karin Enström berättar på tisdagen om arbetet med att förstärka svensk försvarsförmåga och samhällets krisberedskap.

Konferensen bjuder på tal, paneldebatter samt frågestunder, och du kan följa allt i realtid här på webben.

Fakta om konferensen

Konferensen är Sveriges största forum för information, diskussion och debatt om säkerhets- och försvarspolitik.

Evenemanget pågår i tre dagar och samlar deltagare från alla sektorer, såväl politiker och myndigheter som näringslivsrepresentanter samt frivillorganisationer.