Från och med
 -
Till och med
Visar 21-30 av de 830 senaste notiserna
Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Veteranutredningen överlämnade sitt slutbetänkande

Onsdagen den 7 maj överlämnade Allan Widman Veteranutredningens slutbetänkande, Svensk veteranpolitik - Ett ansvar för hela samhället, till försvarsminister Karin Enström.

I utredningen framgår att Sverige behöver en sammanhållen och utvecklad veteranpolitik som omfattar all personal, såväl civila som militära, och deras anhöriga och som berör hela samhället.
Ett utvidgat ansvar för civil personal, tillsammans med åtgärdandet av brister som utredningen funnit ännu finns kvar i omhändertagandet av veteransoldater med svåra fysiska eller psykiska skador, ställer krav på nationell samordning av veteranpolitiken.

Svenska och finska försvarsministrarna i presskonferens om det försvarspolitiska samarbetet

De svenska och finska försvarsministrarna presenterade under en presskonferens i Helsingfors den 6 maj en handlingsplan för hur länderna ska utveckla det försvarspolitiska samarbetet.

Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Möte med ukrainska demokratiorganisationer

Försvarsminister Karin Enström tog den 5 maj emot representanter för organisationer i Ukraina som arbetar med demokratifrågor. Anastasia Krasnosilska, projektkoordinator på organisationen Center for Independent Political Research in Ukraine och Oleh Rybachuk, ordförande i organisationen United Actions Center är i Sverige i syfte att dela med sig av sina erfarenheter från den aktuella utvecklingen i Ukraina.

- Händelseutvecklingen i Ukraina är djupt oroande. En fredlig och demokratisk utveckling ligger i allas intresse. Det är viktigt att stötta Ukraina så att landet självt får välja sin väg och Sverige är pådrivande när det gäller såväl politiskt som ekonomiskt stöd till Ukraina, säger försvarsminister Karin Enström.

Försvarsmaktens telenät- och markteleförband i Örebro visade sin verksamhet

Försvarsminister Karin Enström tillsammans med chefen för FMTM överste Mats Klintäng. FMTM är Försvarsmaktens nätoperatör och övervakar och leder driften av Försvarsmaktens telekommunikationsnät. Foto: Sara Norrevik / Regeringskansliet

Den 25 april besökte Karin Enström Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM) som ansvarar för Försvarsmaktens gemensamma infrastruktur för telekommunikationer.

FMTM har sitt högkvarter i Örebro, men har även verksamhet på andra platser i landet. Den infrastruktur som FMTM ansvarar för är avgörande för att Försvarsmaktens förband ska kunna kommunicera och ledas via telefon, datatrafik och radio - såväl i Sverige som utomlands. FMTM bedriver därför verksamhet dygnet runt, året om.

Jörgen Granefelt (sittande) förevisar MSB:s statistikverktyg. Foto: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Jörgen Granefelt förevisar MSB:s statistikverktyg. Foto: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Försvarsministern besökte Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Karlstad

Karin Enström besökte den 24 april personalen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Karlstad Försvarsministern fick en presentation av det utvecklingsarbete som pågår inom brandskyddsområdet på brandskydds- och krisberedskapsområdet.

Under besöket diskuterades arbetet med olycksstatistik samt utvecklingen av digitala kartor och geodata som blir allt viktigare för att förebygga hantera olyckor och kriser. Geodata används för att förbättra planering och fördelning av resurser, för att bättre hantera skador och beräkna risker.

KE med brandvärdar Kista brandstation Karin Enström tillsammans med Hasan, Aldijana, Gashaw och Fadime som arbetar som brandvärdar på Kista brandstation. Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Arbete för jämställdhet och mångfald på Kista brandstation

Karin Enström besökte den 23 april brandstationen i Kista. Brandstationen har under de senaste åren arbetat aktivt för att nå ut till allmänheten i ett område i Stockholm där många invånare har utomeuropeisk bakgrund. Bland annat har stationen tillsammans med de kommunala bostadsbolagen sedan 2009 arbetat med särskilda brand- och säkerhetsinformatörer i det förebyggande brandskyddsarbetet.

Brandstationen i Kista är en av Storstockholms totalt 14 heltidsbrandsstationer och har ett ansvarsområde som täcker Järva i nordvästra Stockholm och delar av Sollentuna, ett område med cirka 70 000 invånare. Uppdraget är att skapa trygghet för de som bor i området genom att bidra till ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet och färre olyckor.

- För att stärka allmänhetens tilltro till räddningstjänsten är det viktigt att spegla samhället i fråga om jämställdhet och mångfald. Hög kompetens och lämplighet, jämn könsfördelning och mångfald behöver fortsatt eftersträvas inom den kommunala räddningstjänsten, säger Karin Enström.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Pressträff om nya satsningar på försvaret

Klockan 11.00 i dag håller statsminister Fredrik Reinfeldt, utbildningsminister Jan Björklund, näringsminister Annie Lööf och socialminister Göran Hägglund en pressträff i Rosenbad. Vid pressträffen kommer de att presentera nya satsningar på försvaret.

Försvarsminister Karin Enström tillsammans med Estlands försvarsminister Sven Mikser. Försvarsminister Karin Enström tillsammans med Estlands försvarsminister Sven Mikser. Foto: Sara Norrevik / Regeringskansliet

Möte med EU:s försvarsministrar i Luxemburg

EU:s försvarsministrar träffades i Luxemburg den 15 april. På agendan stod en presentation av EU:s arbete med att ta fram en maritim säkerhetsstrategi, Centralafrikanska republiken inklusive EU-insatsen EUFOR RCA samt Östliga partnerskapet med anledning av utvecklingen i Ukraina. Försvarsminister Karin Enström deltog i samband med besöket i Luxemburg också på ett styrelsemöte i den Europeiska försvarsbyrån (EDA).

Ny industriell lösning för nya ubåtar och nyproduktion och förhandling om försäljning av JAS Gripen

Under ett besök i Boden den 9 april presenterade försvarsminister Karin Enström de delar av vårändringsbudgeten och vårpropositionen som rör Försvarsdepartementets område.

Bland annat berättade försvarsministern om en ny industriell lösning för framtida ubåtar och produktion och förhandling om försäljning av JAS Gripen till Danmark.

De nordiska försvarsministrarna i Tromsö. Foto: Norska försvarsdepartementet De nordiska försvarsministrarna i Tromsö. Foto: Norska försvarsdepartementet

De nordiska försvarsministrarna möttes i Tromsö

Försvarsminister Karin Enström deltog den 8 och 9 april i ett möte med sina nordiska kolleger inom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Under mötet diskuterades bland annat relationerna med Ryssland och utvecklingen i Ukraina samt partnerskapsfrågor inför Nato:s toppmöte i september 2014.

- Det är värdefullt att träffa mina nordiska kolleger och diskutera utvecklingen av det nordiska försvarssamarbetet. Det ger även möjlighet att ta upp aktuella händelser i omvärlden för att bilda en gemensam uppfattning, särskilt nu vad gäller utvecklingen i Ukraina och Ryssland, säger Karin Enström.

Inom det nordiska försvarssamarbetet diskuterades också erfarenheter av samarbete i internationella insatser som exempelvis Mali, Syrien och Afghanistan och hur man kan ytterligare bidra gemensamt till kapacitetsbyggande insatser. Vid mötet talade ministrarna dessutom om gemensamt utnyttjande av taktiskt flygtransportkapacitet och cyberförsvarsfrågor.