Från och med
 -
Till och med
Visar 41-50 av de 845 senaste notiserna
KE med brandvärdar Kista brandstation Karin Enström tillsammans med Hasan, Aldijana, Gashaw och Fadime som arbetar som brandvärdar på Kista brandstation. Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Arbete för jämställdhet och mångfald på Kista brandstation

Karin Enström besökte den 23 april brandstationen i Kista. Brandstationen har under de senaste åren arbetat aktivt för att nå ut till allmänheten i ett område i Stockholm där många invånare har utomeuropeisk bakgrund. Bland annat har stationen tillsammans med de kommunala bostadsbolagen sedan 2009 arbetat med särskilda brand- och säkerhetsinformatörer i det förebyggande brandskyddsarbetet.

Brandstationen i Kista är en av Storstockholms totalt 14 heltidsbrandsstationer och har ett ansvarsområde som täcker Järva i nordvästra Stockholm och delar av Sollentuna, ett område med cirka 70 000 invånare. Uppdraget är att skapa trygghet för de som bor i området genom att bidra till ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet och färre olyckor.

- För att stärka allmänhetens tilltro till räddningstjänsten är det viktigt att spegla samhället i fråga om jämställdhet och mångfald. Hög kompetens och lämplighet, jämn könsfördelning och mångfald behöver fortsatt eftersträvas inom den kommunala räddningstjänsten, säger Karin Enström.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Pressträff om nya satsningar på försvaret

Klockan 11.00 i dag håller statsminister Fredrik Reinfeldt, utbildningsminister Jan Björklund, näringsminister Annie Lööf och socialminister Göran Hägglund en pressträff i Rosenbad. Vid pressträffen kommer de att presentera nya satsningar på försvaret.

Försvarsminister Karin Enström tillsammans med Estlands försvarsminister Sven Mikser. Försvarsminister Karin Enström tillsammans med Estlands försvarsminister Sven Mikser. Foto: Sara Norrevik / Regeringskansliet

Möte med EU:s försvarsministrar i Luxemburg

EU:s försvarsministrar träffades i Luxemburg den 15 april. På agendan stod en presentation av EU:s arbete med att ta fram en maritim säkerhetsstrategi, Centralafrikanska republiken inklusive EU-insatsen EUFOR RCA samt Östliga partnerskapet med anledning av utvecklingen i Ukraina. Försvarsminister Karin Enström deltog i samband med besöket i Luxemburg också på ett styrelsemöte i den Europeiska försvarsbyrån (EDA).

Ny industriell lösning för nya ubåtar och nyproduktion och förhandling om försäljning av JAS Gripen

Under ett besök i Boden den 9 april presenterade försvarsminister Karin Enström de delar av vårändringsbudgeten och vårpropositionen som rör Försvarsdepartementets område.

Bland annat berättade försvarsministern om en ny industriell lösning för framtida ubåtar och produktion och förhandling om försäljning av JAS Gripen till Danmark.

De nordiska försvarsministrarna i Tromsö. Foto: Norska försvarsdepartementet De nordiska försvarsministrarna i Tromsö. Foto: Norska försvarsdepartementet

De nordiska försvarsministrarna möttes i Tromsö

Försvarsminister Karin Enström deltog den 8 och 9 april i ett möte med sina nordiska kolleger inom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Under mötet diskuterades bland annat relationerna med Ryssland och utvecklingen i Ukraina samt partnerskapsfrågor inför Nato:s toppmöte i september 2014.

- Det är värdefullt att träffa mina nordiska kolleger och diskutera utvecklingen av det nordiska försvarssamarbetet. Det ger även möjlighet att ta upp aktuella händelser i omvärlden för att bilda en gemensam uppfattning, särskilt nu vad gäller utvecklingen i Ukraina och Ryssland, säger Karin Enström.

Inom det nordiska försvarssamarbetet diskuterades också erfarenheter av samarbete i internationella insatser som exempelvis Mali, Syrien och Afghanistan och hur man kan ytterligare bidra gemensamt till kapacitetsbyggande insatser. Vid mötet talade ministrarna dessutom om gemensamt utnyttjande av taktiskt flygtransportkapacitet och cyberförsvarsfrågor.

Karin Enström talade om svensk försvarspolitik efter Ukraina

Karin Enström talade om hur Rysslanda agerande i Ukraina har påverkat Sverige och vår omvärld.

Försvarsminister Karin Enström talade på måndagen 7 april vid ett seminarium hos Folk och Försvar om hur krisen i Ukraina har påverkat Sverige.

Karin Enström och Celso Amorim undertecknar ramavtal Foto: Martina Huber / Regeringskansliet

Brasiliens försvarsminister besökte Sverige

Försvarminister Karin Enström tog emot sin brasilianske kollega försvarsministern Celso Amorim under en ceremoni på Karlberg slott den 3 april.

Ministrarna undertecknade ett avtal om fördjupat samarbete inom försvarsområdet, ett säkerhetsskyddsavtal och beslutade att utveckla ett svensk-brasiliansk partnerskap för militär flygteknik.

Karin Enström på Försvarskonferensen i Skövde Foto: Sara Norrevik / Regeringskansliet

Karin Enström talade på Försvarskonferensen i Skövde

Försvarsminister Karin Enström deltog den 1 april på Försvarskonferensen i Skövde. Enström talade om utvecklingen i Ukraina och Rysslands aggression på Krim, vikten av att genomföra försvarsreformen och om regeringens satsningar på försvaret genom höjda anslag till bland annat välutbildad personal och modern materiel.

- Jag som försvarsminister vill tillföra ytterligare resurser till försvaret för att snabba på försvarsreformen och för att stärka Sveriges försvarsförmåga, sa Karin Enström.

Försvarkonferensen arrangeras av Försvarsmaktsråd Skaraborg som är ett samarbete mellan Försvarsmakten i Västra Götaland och kommunerna Skövde, Lidköping och Karlsborg. Konferensen arrangerades för andra året i rad och samlar förband, kommuner, organisationer oh näringslivet från olika delar av Sverige för att bland annat diskutera Försvarsmaktens personalförsörjning och erfarenheter kring civil-militär samverkan.

- Reformen av försvaret berör hela samhället och förutom Försvarsmakten så har andra aktörer, som kommunerna, en viktig roll i att ta tillvara på sociala och samhälleliga aspekter av reformen, sa försvarsministern.

Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Karin Enström träffade Afghanistans vice utrikesminister

Försvarsminister Karin Enström mötte Afghanistans vice utrikesminister Ershad Ahmadi den 31 mars. Ministrarna träffades i oktober 2013 i Kabul och diskuterade då bland annat det svenska militära och civila engagemanget i Afghanistan.
Ahmadi befinner sig i Sverige med anledning av invigningen av den afghanska ambassaden i Stockholm.

Karin Enström tillsammans med FN:s särskilda representant till generalsekreteraren rörande sexuellt våld i konflikt, Zainab Hawa Bangura. Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Försvarsministern diskuterade genderfrågor med FN-representant

Zainab Hawa Bangura, FN:s särskilda representant till generalsekreteraren rörande sexuellt våld i konflikt, träffade försvarsminister Karin Enström den 28 mars.

Under besöket togs det aktuella arbetet inom FN upp och Engström berättade bland annat om det nordiska samarbetet med genderfrågor i militära insatser.