Från och med
 -
Till och med
Visar 41-50 av de 830 senaste notiserna

Proposition om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling överlämnad till riksdagen

Regeringen har i dag överlämnat propositionen Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling till riksdagen. Propositionen består av två delar. En del handlar om en stärkt sprängämnessäkerhet och den andra delen är en redovisning av den svenska krisberedskapens utveckling.

Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Försvarsministern besökte FOI:s testanläggning i Grindsjön

Försvarsminister Karin Enström besökte den 12 mars Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) anläggning vid Grindsjön söder om Stockholm. Vid anläggningen finns Sveriges nationella expertis när det gäller explosivämnen och vapenverkan.

Karin Enström fick en presentation av verksamheten och en demonstration av kraften i sprängämnen gjorda av kemiska produkter som finns på marknaden. Regeringens lagförslag om sprängämnesprekursorer ska begränsa möjligheterna att tillverka denna typ av hemmagjorda bomber.

Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Erfarenheter från stormen Ivar och besök på räddningsskola

Försvarsministern deltog den 6 mars på ett erfarenhetsseminarium på länsstyrelsen i Härnösand med anledning av hanteringen av stormen Ivar som drabbade Västernorrland i december 2013. I samband med seminariet besökte försvarsministern också räddningsskolan på Sandö.

Karin Enström tillsammans med sina norska och finska kolleger Ine Eriksen Söreide och Carl Haglund. Foto: Sara Norrevik / Regeringskansliet

Nordiska ministrar diskuterade försvarssamarbete

Försvarsminister Karin Enström talade den 7 mars på seminariet "Var går gränserna för nordiskt försvarssamarbete?" på Hanaholmen utanför Helsingfors. Med på konferensen var också de finska och norska försvarsministrarna, Carl Haglund och Ine Eriksen Söreide.

Ny lag om beslut i särskilda regeringsärenden (SRÄ)

Regeringen föreslår i en proposition i dag att lagen om handläggningen av vissa regeringsärenden, den så kallade SRÄ-lagen, ska ersättas av en ny och moderniserad lag.

Regeringsärenden ska som huvudregel avgöras kollektivt av regeringen vid regeringssammanträden. Enligt en bestämmelse i regeringsformen finns dock ett undantag för regeringsärenden som gäller verkställighet inom försvarsmakten av författningar eller särskilda regeringsbeslut. Sådana ärenden kan i stället avgöras av ett statsråd, under statsministerns överinseende. Den lag som anger i vilka ärenden som beslut kan fattas på detta förenklade sätt är SRÄ-lagen. Samtliga ärenden tillhör idag Försvarsdepartementet varför beslut enligt lagen fattas av försvarsministern.

Eftersom beslut enligt SRÄ-lagen utgör ett undantag från en grundläggande huvudprincip är det viktigt att lagen är uppdaterad och tydlig. Regeringens förslag till en ny lag möter dessa behov.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 september 2014.

Foto: Sara Norrevik / Försvarsdepartementet

Gemensamma militära insatser diskuterades på EU:s försvarsministermöte i Aten

Karin Enström deltog den 20-21 februari i EU:s försvarsministermöte i Aten. Vid mötet diskuterades EU-gemensamma militära insatser och utvecklingen i Centralafrikanska republiken.

- Vi har talat om hur vi stärker EU:s förmåga att agera och hantera kriser. EU har en unik förmåga att kombinera civila och militära insatser i en samlad ansats, säger försvarsminister Karin Enström.

Försvarsministern fick en genomgång av verksamheten av chefen för Marinbasen liksom skol- och flottiljchefer. Försvarsministern fick en genomgång av verksamheten av chefen för Marinbasen tillsammans med skol- och flottiljchefer. Foto: Marcus Björkman / Försvarsdepartementet

Försvarsministern på marinbasen och varvet i Karlskrona

Den 18 februari besökte försvarsminister Karin Enström marinbasen i Karlskrona för att informera sig om marinbasens verksamhet och träffa kadetter som just nu utbildas på Sjöstridsskolan.

Försvarsministern besökte också varvet i Karlskrona för att tala med ledning och representanter för de anställda om statusen i beställningen av nya ubåtar till flottan.

Försvarsminister Karin Enström med Jörgen Marqvardsen flygchef vid F21 och divisionschef Carl-Fredrik Edström. Foto: Sara Norrevik / Försvarsdepartementet

Karin Enströms besök på flygövningen Iceland Air Meet 2014

Karin Enström träffade personalen som deltar i övningen Iceland Air Meet 2014 på tisdagen och onsdagen 11-12 februari på Keflavík flygbas. Sverige deltog med cirka 100 personer från bland annat en av stridsflygsdivisionerna vid F 21 i Norrbotten, Luftstridsskolan, F 7 i Skaraborg, och transportledning från F 17 i Blekinge. Sju JAS 39 Gripen och ett lufttankningsflygplan deltog i Iceland Air Meet 2014.

Karin Enström deltar på erfarenhetsseminarier om naturolyckor

Försvarsminister Karin Enström medverkar i början av året vid ett antal seminarier för att diskutera erfarenheter av hantering av allvarliga naturolyckor tillsammans med regionala och lokala myndigheter, organisationer och företag.

Den 9 januari anordnade länsstyrelsen i Västra Götalands län det första erfarenhetsseminariet för att diskutera erfarenheter från hanteringen före, under och efter stormarna Simone och Sven som drabbade Syd- och Mellansverige i oktober respektive december 2013. Diskussionerna handlade bland annat om de regionala samverkanskonferenserna som är ett bra sätt att dela information och samordna åtgärder och informationsinsatser.

Onsdagen den 5 februari hålls ett seminarium i Jönköping och den 6 mars i Härnösand.

Ine Eriksen-Soreide Karin Enström med sin norska kollega Ine Eriksen-Soreide. Foto: Sara Norrevik, Försvarsdepartementet

Karin Enström på säkerhetskonferens i München

Försvarsminister Karin Enström deltog den 31 januari till 2 februari på den årliga säkerhetskonferensen Munich Security Conference. I samband med konferensen genomfördes flera möten med försvarsministerkolleger och Karin Enström höll ett inledningsanförande om EU:s försvarspolitik.