Från och med
 -
Till och med
Visar 531-540 av de 1403 senaste notiserna

Bättre kontroll av regelefterlevnad för yrkestrafik på väg

En effektiv tillsyn och kontrollverksamhet är grundläggande för trafiksäkerheten på väg och för en sund konkurrens inom vägtransportmarknaden. Därför har regeringen i dag fattat beslut om ett uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen att i samråd ännu tydligare följa upp och analysera regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg.
- Det är för oss helt oacceptabelt om seriösa näringsidkare får lida för att andra inte följer regelverket. Vi vill kunna fatta väl avvägda beslut om rätt åtgärder, därför krävs ett bättre underlag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg, för såväl åkeri- som buss- och taxinäringen, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Näringsministern delade ut pris årets företagare. Foto: Magnus Andersson/Näringsdepartementet

Näringsminister Annie Lööf talade på Näringslivsdagen i Falkenberg

Annie Lööf var en av talarna vid Näringslivsdagen 2012 i Falkenberg, som ägde rum den 7 mars 2012. Inför 500 företagare talade Lööf om framtidens arbetslinje i Falkenberg.

- Näringslivet är ett allmänintresse som skapar förutsättningar för jobb och välfärd. Därför kommer jag som näringsminister bland annat fokusera på innovationer, sänkta kostnader och en högre utbildning med fokus på kvalitet och samverkan med näringslivet, säger Annie Lööf.

Hallsbergs godsbangård - enligt uppgift norra Europas största. Foto: Caroline Karlsson/Näringsdepartementet

Infrastrukturministern körde godståg

Natten mellan tisdag och onsdag körde infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd godståg. Resan började 20.14 i Nässjö och det första tåget gick till Hallsberg.

Foto: Näringsdepartementet/Andia Ghafouri

Vietnamesisk informations- och kommunikationsminister på besök

I dag, torsdag den 1 mars träffade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd den vietnamesiske informations- och kommunikationsministern Nguyen Bac.

Näringsminister Annie Lööf Näringsminister Annie Lööf. Foto: Näringsdepartementet/Andia Ghafouri

Näringsministern åker till USA på innovationsresa

Den 29 februari till 2 mars besöker näringsminister Annie Lööf Washington DC för att utbyta erfarenheter om näringspolitik och presentera svenska innovationer. Annie Lööf kommer bland annat att inviga ambassadens temaår Innovation & Education som syftar till att marknadsföra svensk innovationskraft och nytänkande på områden som miljöteknik, design och välfärd.

Nytt nyhetsbrev om transporter och infrastruktur

Nyhetsbrevet för februari innehåller bland annat följande rubriker:
- Nu kör vi infrastrukturpropositionen så det ryker
- Kapacitetsutredningen ut på remiss
- Mycket nytt 2012 ...
- ... och mycket på gång

Fjällnejlika, Viscaria alpina Fjällnejlika, Viscaria alpina. Foto: Bengt Hedberg/Johnér Bildbyrå

Ny fas för arbetet med den svenska mineralstrategin

Under ledning av Näringsdepartementet pågår sedan en tid tillbaka arbetet med att ta fram en strategi för ett långsiktigt, hållbart utnyttjande av Sveriges mineralresurser. Arbetet går nu in i en ny fas och under året planeras för tre dialogmöten varav det första i maj. Regioner, lärosäten, länsstyrelser, industrin och andra berörda aktörer inbjuds att komma in med inspel till strategin.
- Vår ambition med mineralstrategin är att ta ett helhetsgrepp om den svenska gruv- och mineralindustrins framtidsutmaningar och möjligheter, säger näringsminister Annie Lööf.

Nu kör vi infrastrukturproposition så det ryker

Så lyder rubriken på dagens inlägg på Transportbloggen. Arbetet med den nya infrastrukturpropositionen är i full gång och i dag öppnar vi upp för en dialog med våra läsare på Transportbloggen. Nu hoppas vi att ni som följer vår blogg vill bidra med era kommentarer och synpunkter på hur vi kan göra vardagen enklare för arbetspendlarna och skapa bättre förutsättningar för näringslivets transporter.

Och vill ni hellre/också twittra om infrastrukturpropositionen så använd gärna #infraprop.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med Västmanlands landshövding Ingemar Skogö

Infrastrukturministern bryter ny is i Västmanland

I dag besökte infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Västmanland. Vid besöket träffade ministern landshövdingen Ingemar Skogö, Trafikverket och representanter från olika kommuner. Här diskuterades regionens behov av effektiva person- och godstransporter.

Ökade medel till fordonsstrategisk forskning och innovation

- Detta är en långsiktig satsning för att skapa förutsättningar för vår fordonsindustri att kunna utvecklas och stanna i Sverige. Fordonsindustrin är i många avseenden en föregångare inom tillverkningsindustrin och kunskap som utvecklas här sprids till andra områden som därmed indirekt drar nytta av de statliga satsningarna, säger näringsminister Annie Lööf med anledning av dagens beslut som innebär att staten satsar 450 miljoner kronor per år och fordonsindustrin satsar minst motsvarande belopp i ett program som är i världsklass med inriktning på säkerhet och miljö.