Från och med
 -
Till och med
Visar 521-530 av de 1391 senaste notiserna
Hallsbergs godsbangård - enligt uppgift norra Europas största. Foto: Caroline Karlsson/Näringsdepartementet

Infrastrukturministern körde godståg

Natten mellan tisdag och onsdag körde infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd godståg. Resan började 20.14 i Nässjö och det första tåget gick till Hallsberg.

Foto: Näringsdepartementet/Andia Ghafouri

Vietnamesisk informations- och kommunikationsminister på besök

I dag, torsdag den 1 mars träffade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd den vietnamesiske informations- och kommunikationsministern Nguyen Bac.

Näringsminister Annie Lööf Näringsminister Annie Lööf. Foto: Näringsdepartementet/Andia Ghafouri

Näringsministern åker till USA på innovationsresa

Den 29 februari till 2 mars besöker näringsminister Annie Lööf Washington DC för att utbyta erfarenheter om näringspolitik och presentera svenska innovationer. Annie Lööf kommer bland annat att inviga ambassadens temaår Innovation & Education som syftar till att marknadsföra svensk innovationskraft och nytänkande på områden som miljöteknik, design och välfärd.

Nytt nyhetsbrev om transporter och infrastruktur

Nyhetsbrevet för februari innehåller bland annat följande rubriker:
- Nu kör vi infrastrukturpropositionen så det ryker
- Kapacitetsutredningen ut på remiss
- Mycket nytt 2012 ...
- ... och mycket på gång

Fjällnejlika, Viscaria alpina Fjällnejlika, Viscaria alpina. Foto: Bengt Hedberg/Johnér Bildbyrå

Ny fas för arbetet med den svenska mineralstrategin

Under ledning av Näringsdepartementet pågår sedan en tid tillbaka arbetet med att ta fram en strategi för ett långsiktigt, hållbart utnyttjande av Sveriges mineralresurser. Arbetet går nu in i en ny fas och under året planeras för tre dialogmöten varav det första i maj. Regioner, lärosäten, länsstyrelser, industrin och andra berörda aktörer inbjuds att komma in med inspel till strategin.
- Vår ambition med mineralstrategin är att ta ett helhetsgrepp om den svenska gruv- och mineralindustrins framtidsutmaningar och möjligheter, säger näringsminister Annie Lööf.

Nu kör vi infrastrukturproposition så det ryker

Så lyder rubriken på dagens inlägg på Transportbloggen. Arbetet med den nya infrastrukturpropositionen är i full gång och i dag öppnar vi upp för en dialog med våra läsare på Transportbloggen. Nu hoppas vi att ni som följer vår blogg vill bidra med era kommentarer och synpunkter på hur vi kan göra vardagen enklare för arbetspendlarna och skapa bättre förutsättningar för näringslivets transporter.

Och vill ni hellre/också twittra om infrastrukturpropositionen så använd gärna #infraprop.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med Västmanlands landshövding Ingemar Skogö

Infrastrukturministern bryter ny is i Västmanland

I dag besökte infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Västmanland. Vid besöket träffade ministern landshövdingen Ingemar Skogö, Trafikverket och representanter från olika kommuner. Här diskuterades regionens behov av effektiva person- och godstransporter.

Ökade medel till fordonsstrategisk forskning och innovation

- Detta är en långsiktig satsning för att skapa förutsättningar för vår fordonsindustri att kunna utvecklas och stanna i Sverige. Fordonsindustrin är i många avseenden en föregångare inom tillverkningsindustrin och kunskap som utvecklas här sprids till andra områden som därmed indirekt drar nytta av de statliga satsningarna, säger näringsminister Annie Lööf med anledning av dagens beslut som innebär att staten satsar 450 miljoner kronor per år och fordonsindustrin satsar minst motsvarande belopp i ett program som är i världsklass med inriktning på säkerhet och miljö.

Foto: Näringsdepartementet/Andia Ghafouri

Näringsminister Annie Lööf uppmärksammar unga entreprenörer

En av Annie Lööfs frågor handlar om ungas företagande och entreprenörskap. Under sin tid som minister har hon träffat många unga företagare för att lyssna in behov och diskutera hur regeringen på bästa sätt förenklar för företagen att överleva och växa.

It- och energiminister Anna-Karin Hatt It- och energiminister Anna-Karin Hatt i samtal. Foto: Näringsdepartemnetet/Helene Larsson

It- och energiminister Anna-Karin Hatt diskuterar regionala digitala agendor i Skåne

Skåne är andra stoppet på it- och energiministern Anna-Karin Hatts regionala turné som kommer att pågå under första halvåret 2012. Syftet med turnén är att uppmärksamma de län och regioner som påbörjat ett arbete med att ta fram en egen regional agenda. Onsdagen den 22 februari besöker it- och energiminister Anna-Karin Hatt Skåne för att diskutera behovet av regionala digitala agendor.

- För att verkligen sätta it i människans tjänst behöver den nationella digitala agendan också omvandlas till skräddarsydda regionala digitala agendor. Det förutsätter ett starkt lokalt och regionalt engagemang, säger it- och energiministern Anna-Karin Hatt.