Från och med
 -
Till och med
Visar 481-490 av de 1403 senaste notiserna
Välfärdsutvecklingsrådets ordförande Signhild Arnegård Hansen, näringsminister Annie Lööf, socialminister Göran Hägglund och politisk sakkunnig Henrik Kjellberg, hos barn- och äldreminister Maria Larsson. Foto: Andia Ghafouri/Näringsdepartementet

Välfärdsutvecklingsrådet överlämnade delrapport

Tisdagen den 24 april överlämnade Välfärdsutvecklingsrådets ordförande Signhild Arnegård Hansen Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till näringsminister Annie Lööf, socialminister Göran Hägglund och politisk sakkunnig Henrik Kjellberg, hos barn- och äldreminister Maria Larsson.

Pajala och gruvnäringen på agendan

I dag har infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd besökt Pajala. Här har hon gjort studiebesök och haft möten kopplade till gruvnäringens behov av robust infrastruktur och goda transporter, i närtid och på lång sikt.

Mot ökad trafiksäkerhet

Enligt en färsk analys kan antalet personer som varje år dödas på de svenska vägarna halveras snabbare än man tidigare har trott. I går var det dags för årets resultatkonferens för trafiksäkerhet och där redovisades att målet skulle kunna revideras till högst 133 omkomna i vägtrafiken år 2020.

Ungas idétåg

I Tillväxtverkets och VINNOVAs arbete med programmet Ungas Innovationskraft drar nu Ungas Idétåg igång sin tågturné. Idén kommer från det Advisory Board med 16 drivna unga personer som knutits till programmet.

Ökad innovationsupphandling för framtidens samhällslösningar och affärsidéer

Regeringen har i dag fattat beslut att ge Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova i uppdrag att arbeta med så kallad innovationsupphandling. Syftet med beslutet är att myndigheterna genom att använda upphandling som ett verktyg, ska bidra till att stärka svensk innovationskraft framåt.

Regeringen ger klartecken till första delen av Sydvästlänken

Arbetet med den södra delen av kraftledningen Sydvästlänken kan nu påbörjas. Det står klart sedan regeringen idag beviljat Svenska Kraftnäts ansökan om nätkoncession.
- Tack vare den del av Sydvästlänken som regeringen givit klartecken till idag kommer överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige öka med närmare 25 procent. Därmed spelar Sydvästlänken en avgörande roll för att vi långsiktigt och bestående ska kunna jämna ut de prisskillnader som tidvis kan uppstå till följd av de nyligen inrättade elområdena, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Kunskapsseminarium inför den kommande infrastrukturpropositionen

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd välkomnar till ett webbsänt kunskapsseminarium inför den kommande infrastrukturpropositionen.

Foto: Anna Cederschiöld/Näringsdepartementet

Infrastrukturministern talade på Stora transportdagen

I dag talade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på Stora transportdagen. Det var bred uppslutning och transportbranschens olika aktörer var väl representerade. Ett tema för konferensen var framtidens transporter och ministern talade om vikten av att "våga" för att finna nya och bättre lösningar.
- Misslyckanden är en resa i erfarenhet och utbildning. Vi behöver en mångfald av kraft för att branschen ska kunna växa effektivt och produktivt, sa Catharina Elmsäter-Svärd.

Foto: Andia Ghafouri/Näringsdepartementet

Näringsminister Annie Lööf lanserar Attraktionskraft Sverige

I dag, på Den stora Tillväxtdagen 2012, lanserade näringsminsitern ett nytt tvåårigt projekt i syfte att öka attraktiviteten i landets regioner; Attraktionskraft Sverige.
- Projektets syfte är att arbeta för att ge människor, företag, kommuner och regioner möjlighet att skapa attraktiva miljöer och forma sin framtid utifrån sina unika förutsättningar, sa Annie Lööf i sitt anförande under förmiddagen.