Från och med
 -
Till och med
Visar 91-100 av de 1391 senaste notiserna

Energimyndigheten föreslår ändringar i elcertifikatsystemet

Energimyndighetens har idag överlämnat förslag till ändringar i det nationella regelverket för elcertifikat, i syfte att uppfylla åtagandena i traktatet mellan Sverige och Norge om den gemensamma elcertifikatsmarknaden. Samtidigt överlämnade den norska energimyndigheten NVE motsvarande förslag till den norske olje- och energiministern Tord Lien. En del i uppdraget har varit att göra en analys av, och vid behov föreslå justeringar av, kvotpliktskurvan.

Förbättrad konkurrenstillsyn föreslås

Regeringen beslutade idag om en lagrådsremiss som syftar till att skapa bättre förutsättningar att upprätthålla en effektiv konkurrens på marknaden.

Regeringen föreslår stärkt sjöfartsstöd

Regeringen presenterade 2013 en handlingsplan för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft. Bland annat vill regeringen utvidga sjöfartsstödet till att gälla fler kategorier av fartyg. Besked väntas nu från EU-kommissionen.

Nordens största solcellspark invigd

- En satsning på sol-el, är en satsning för framtiden. Det är bland annat därför som regeringen nu satsar mer än någonsin på energiforskning, bland annat kring solenergi, sa it- och energiminister Anna-Karin Hatt i sitt tal vid invigningen av Nordens största solcellsanläggning, Solparken.

Hearing för partnerskapsöverenskommelsen

Den 5 februari 2014 hålls den andra och sista hearingen för den svenska partnerskapsöverenskommelsen 2014-2020. Syftet med denna hearing är att diskutera partnerskapsöverenskommelsen i sin helhet. Hearingen pågår kl.09.00-12.00.

Partnerskapsöverenskommelsen utgör en del av EU:s gemensamma strategiska ramverk för regionalfonden, socialfonden, landsbygdsfonden och havs- och fiskerifonden, och ingår i arbetet med Europa 2020.

Regeringen föreslår en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen att en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införs. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att öka andelen förnybar el och att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden.

- Vi behöver mer förnybar el i Sverige, det är bra för det svenska energisystemet men det är också bra för konsumenterna som på det sättet kan ta kontroll på sina elkostnader, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Varmt välkommen till ett öppet möte om den maritima strategin!

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd bjuder in till ett öppet möte om den maritima strategin. På mötet kommer utkast till handlingslinjer för arbetet att presenteras och diskuteras. Som underlag för handlingslinjerna ligger förslag och andra inspel som inkommit från verksamma i de maritima branscherna.

Läs mer i vårt senaste nyhetsbrev om den maritima strategin, och anmäl dig till mötet som äger rum onsdagen den 19 februari kl.13-15 på Näringsdepartementet, Stockholm.

Regeringen föreslår mer makt till mobilkonsumenterna

Det ska bli lättare och gå snabbare att säga upp och byta sitt abonnemang för mobiltelefoni och andra elektroniska kommunikationstjänster. Dessutom ska operatörerna framöver bli skyldiga att kostnadsfritt ta bort eventuella lås, exempelvis så kallade simkortslås, efter att den inledande bindningstiden löpt ut. Det är innebörden i den proposition som regeringen i dag har överlämnat till riksdagen.

- Syftet med den förstärkta lagstiftningen är att stärka konsumenten och öka konkurrensen på mobilmarknaden vilket förhoppningsvis i förlängningen kommer leda till att operatörerna utvecklar bättre tjänster, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Regeringen föreslår ökad konsumentmakt på naturgasmarknaden

Regeringen föreslår att den nuvarande naturgaslagen förtydligas så att det klart framgår att den ska tillämpas på alla naturgasledningar i Sverige. Det är innebörden av den proposition som regeringen idag beslutat att överlämna till riksdagen.

- Syftet med förslaget till förtydligad naturgaslagstiftning är att få en effektivare tillsyn, ge ett bättre skydd för konsumenterna och förbättra konsumenternas möjligheter att välja gasleverantör, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.