Från och med
 -
Till och med
Visar 91-100 av de 1353 senaste notiserna

Ministrar diskuterar inre telekommarknad i EU

En inre marknad för elektronisk kommunikation. Det är huvudämnet då EU:s telekomministrar möts i Bryssel den 5 december för rådsmöte. Dagordningen omfattar också transportfrågor. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och It-och energiminister Anna-Karin Hatt deltar i mötet.

Från den 1 december gäller nya regler för mobilanvändning under körning

Söndagen den 1 december träder nya regler för mobiltelefoni vid bilkörning i kraft. Enligt de nya reglerna får bilförare endast använda mobiltelefoner eller annan kommunikationsutrustning om det inte inverkar negativt på körningen. De nya reglerna införs genom en ändring i trafikförordningen.

Upphandlingsstöd flyttas till Konkurrensverket

Regeringen har idag den 28 november fattat beslut om att från den 1 juli 2014 samla och placera allt stöd vid upphandlingar hos Konkurrensverket. Syftet är att skapa ett helhetsansvar för upphandlingsfrågor, vilket kommer leda till ett bättre och effektivare stöd för upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer.

Sverige ligger över EU-genomsnittet på 7 av 10 områden som rör små och medelstora företag

Initiativet Small Business Act (SBA) är EU:s viktigaste policyinitiativ för små och medelstora företag. Den 25 november släppte EU-kommission faktabladet "SBA faktablad 2013 - Sverige" som visar att Sverige ligger över genomsnittet på sju av tio SBA-områden, bland annat inom området Entreprenörskap.

Höstmöten om den nationella planen för transportsystemet

Remisstiden för Trafikverkets förslag till ny nationell plan för Sveriges transportsystem 2014-2025 är över, men under hösten fanns det möjlighet för remissinstanserna att presentera sina synpunkter på förslaget för infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. På höstens möten har tunga fordon, Haparandabanan, hastighetsanpassningar, Södra stambanan Lund-Hässleholm, Västkustbanan och mycket mera diskuterats.

Näringsministern fick arbetssällskap

Under en arbetsdag fick Näringsminister Annie Lööf sällskap av Cecilia Johansson, företagare, från Vrigstad. Dagen bjöd på så väl ambassadmingel som företagarträff på Espresso House, och riksdagsbesök. Initiativet har sitt ursprung i arbetet med Golden Rules of Leadership.

Svenska transportlösningar i Myanmar och Thailand

Just nu diskuteras kollektivtrafik och transportplanering i Myanmar (Burma) och Thailand. För att stärka bilden av svenska företags kompetens när det gäller moderna, säkra, energisnåla och hållbara transportlösningar besöker statssekreterare Ingela Bendrot båda länderna tillsammans med en företagsdelegation bestående av Volvo, Scania och Saab.

Ändamålsenliga elområden

Den 20 november hölls en konferens om den nordiska elmarknaden med temat elområden. Konferensen hölls inom ramen för det nordiska ministerrådet och syftet var att diskutera om den nuvarande elområdesindelningen är ändamålsenlig ur ett nordiskt perspektiv, eller om det kan finnas skäl att titta på alternativa indelningar.

Innovationssamtal på USA:s ambassad

Näringsminister Annie Lööf deltog den 20 november i en paneldiskussion på ett innovations- och entreprenörsevent på USA:s ambassad. Lööf talade om Sverige som ett av de ledande innovationsländerna i världen, och om att Sveriges möjligheter till ökad sysselsättning och ekonomisk utveckling stärks om fler kvinnor driver företag.

Stockholms stad har tilldelats priset Årets Tillväxtkommun 2013

Den 20 november tilldelades Stockholms stad priset Årets Tillväxtkommun 2013. Tillväxtkommunen utses av Arena för tillväxt och SWECO EuroFutures. Syftet med priset är att synliggöra de kommuner som skapar förutsättningar för tillväxt genom politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande.