Från och med
 -
Till och med
Visar 91-100 av de 1405 senaste notiserna

På remiss: Regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg

Transportstyrelsens förslag för att komma tillrätta med problem inom åkeri- och taxinäringen överlämnades idag till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Rapporten har skickats på remiss och remissvaren för delredovisning 2 och 3 ska vara inkomna till Näringsdepartementet senast den 27 mars 2014. Remissvaren för delredovisning 1 ska vara inkomna senast den 28 april 2014.

Förslag på åtgärder mot illegal yrkestrafik

Idag överlämnade Transportstyrelsen sina förslag för att komma tillrätta med problem inom åkeri- och taxinäringen till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. I maj 2013 gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg.

Regeringen tillstyrker 21 transportprojekt att ansöka om EU-pengar

Regeringen har idag beslutat att tillstyrka 21 projekt som har angivit att de önskar ansöka om bidrag ur EU:s TEN-T budget. Projekten omfattar väg, järnväg, luft och sjöfart.

Diskussion om hållbara investeringar och innovationer på Mobile World Congress

Den 24-26 februari äger världens största mobilmässa, Mobile World Congress, rum i Barcelona. It- och energiminister Anna-Karin Hatt är på plats för att bland annat delta i en paneldiskussion om politiska strategier på mobilområdet.

Regeringen vill se högre klimatmål i EU

Under våren pågår förhandlingar om hur EU:s klimat- och energiramverk till 2030 ska se ut. Förslaget som EU-kommissionen presenterat innebär att EU ska minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent och att andelen förnybar energi ska uppgå till minst 27 procent till år 2030. Regeringen välkomnar EU-kommissionens förslag, men anser att ambitionsnivån behöver höjas. Exempelvis vill regeringen att utsläppen ska minska med sammantaget 50 procent till år 2030.

Industripolitiken högt på EU:s agenda

Europeisk industripolitik var huvudämne på rådsmötet mellan EU:s industriministrar i Bryssel den 20-21 februari. Sverige påpekade bland annat vikten av goda ramvillkor, en väl fungerade inre marknad i EU och kopplingen mellan industrin och tjänstesektorn.

- Industrin är ryggraden i svensk ekonomi och jag vill se en stark industri i både Sverige och Europa, sa Annie Lööf.

Förslag för ökat bostadsbyggande

I dag presenterar statsminister Fredrik Reinfeldt, utbildningsminister Jan Björklund, näringsminister Annie Lööf och socialminister Göran Hägglund flera nya förslag för ökat bostadsbyggande. Syftet är att öka möjligheterna för fler bostäder i storstäderna, och ett enklare och snabbare byggande av framtidens bostäder i hela Sverige. Förslagen ska nu utredas.

Anna-Karin Hatt inledningstalade på Europas största bredbandskonferens

- Det som krävs för att vi ska kunna få allt snabbare mobilt bredband i hela landet, är att vi blir än bättre på samverkan mellan olika offentliga och privata aktörer, och att alla är beredda att dra sitt strå till stacken, sa Anna-Karin Hatt på Europas största bredbandskonfeerens Fiber to the Home (FTTH).

Ny ordförande i Användningsforum

Regeringen har idag utsett Erik Borälv till ny ordförande i Användningsforum. Forumet förstärks samtidigt med nio nya ledamöter. Användningsforum, som inrättades av regeringen under våren 2012, samlar representanter från det allmänna, slutanvändarna, it-branschen och forskarsamhället, och spelar en central roll i regeringens arbete med att göra informationsteknik så användarvänlig som möjligt.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Hur kan transportsektorn ställas om för att uppnå fossiloberoende år 2030?

Fredagen den 21 februari kl.9.30-12.00 arrangeras det tredje samtalet om regeringens målsättning om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. It- och energiminister Anna-Karin Hatt, utredaren Thomas B. Johansson samt forskare, näringslivs- och myndighetsrepresentanter deltar i diskussionen som bland annat kommer handla om hur vi utvecklar transporteffektivare städer, och om befintliga planer för utbyggnaden av transportinfrastrukturen är förenliga med målsättningen för 2030.