Från och med
 -
Till och med
Visar 31-40 av de 1404 senaste notiserna

Villaägare ska få bättre information om bredbandsutbyggnad

Vid dagens möte för Bredbandsforum beslutade styrgruppen att tillsätta två nya arbetsgrupper som ska arbeta med att nå regeringens mål om bredband i världsklass. En av grupperna ska särskilt arbeta för villaägare.

EU:s framtida energi- och klimatpolitik

När EU:s energiministrar träffas på rådsmöte den 13 juni kommer de att diskutera en klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020-2030. Diskussionen omfattar även kommissionens försörjningstrygghetsstrategi - en fråga som har aktualiserats bland annat mot bakgrund av utvecklingen i Ukraina. It- och energiminister Anna-Karin Hatt deltar i mötet som hålls i Luxemburg.

Nya regler för att förhindra fordonsmålvakter från den 1 juli

Den 1 juli 2014 införs nya bestämmelser som gör det möjligt att för Kronofogdemyndigheten att ta fordon i anspråk om vissa skatter och avgifter inte har betalats. Syftet är att förhindra användandet av så kallade fordonsmålvakter och att därmed minska de fordonsrelaterade skulderna till det allmänna.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Överenskommelse om mått och vikt för lastbilar

EU:s transportministrar kom överens om tillåtna dimensioner och vikt för tunga lastbilar som kör gränsöverskridande inom EU. Överenskommelsen slöts på rådsmötet i Luxemburg den 5-6 juni. Sverige representerades av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Rådsmötet fortsätter den 6 juni med telekomfrågor.

Annie Lööf på Stora Tillväxtdagen. Foto: Gabriella Lundin.

Annie Lööf presenterar en ny nationell strategi för regional tillväxt

Vid öppnandet av den Stora Tillväxtdagen inledde näringsminister Annie Lööf med att presentera regeringens nya nationella strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020. I samklang med den nya programperioden för EU:s sammanhållningspolitik utgör strategin startskottet för en nystart för det regionala tillväxtarbetet. Regeringen satsar sammanlagt 35 miljarder på regional tillväxt i och med den nya strategin.

Idéskrift om Attraktionskraft för tillväxt och utveckling

Sveriges hållbara tillväxt är beroende av attraktiva miljöer där människor vill bo och leva, driva företag och besöka. Men vad menas med attraktiva livs- och boendemiljöer, och hur skapas de? Regeringen presenterar idag en idéskrift om attraktionskraft för tillväxt och utveckling.

TTE-rådet förhandlar om mått och vikt på lastbilar

EU:s transportministrar ska den 5-6 juni komma överens om tillåtna dimensioner och vikt för tunga lastbilar som kör gränsöverskridande inom EU. På rådsmötet i Luxemburg behandlas också telekommunikation. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och statssekreterare Daniel Johansson deltar.

Fyra gränsregionala samarbetsprogram kan överlämnas till EU för godkännande

Målet med det territoriella samarbetet inom EU är att främja ökad integration och samarbete mellan regioner i olika länder. Under programperioden 2014-2020 deltar Sverige i totalt 13 program för Europeiskt territoriellt samarbete. Idag beslutade regeringen att förslag till fyra program - Nord, Botnia-Atlantica, Central Baltic och Öresund-Kattegatt-Skagerrak - kan överlämnas till EU-kommissionen för godkännande.

Regeringen föreslår kraftfulla sanktioner för överträdelser av cabotageregler

Regeringen har i en proposition till riksdagen förslagit att sanktionsavgifter införs för den som överträder bestämmelserna om cabotagetransport på väg. Regeringen avser att fastställa avgiften till 40 000 kronor, vilket är en fördubbling jämfört med vad Transportstyrelsen har föreslagit. Syftet är att få till en rättvis och effektiv konkurrens inom åkeribranschen.

12 000 miljoner euro till transportprojekt

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) medfinansierar projekt kopplade till transportsektorn. Redan i höst gör EU-kommissionen utlysningar som omfattar 12 000 miljoner euro. För att sprida kunskap om möjligheterna att söka pengar via fonden genomförde Näringsdepartementet ett informationsmöte den 19 maj.