Från och med
 -
Till och med
Visar 41-50 av de 1391 senaste notiserna

65 miljarder för stärkt konkurrenskraft

Regeringen har idag fattat beslut om en strategi för användningen av Sveriges medel från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna för de kommande sju åren, 2014-2020, partnerskapsöverenskommelsen. Sammantaget handlar det om 65 miljarder kronor (Regionalfonden 16 mdr, Socialfonden 13 mdr, Landsbygdsprogrammet 36 mdr) för satsningar som har som främsta syfte att bidra till att uppnå EU2020-målen och stärka EU:s och Sveriges konkurrenskraft.

- Vi lägger nu mer fokus på jobb och företag än tidigare. Dessutom femdubblar vi satsningarna på förnybar energi. Mer pengar satsas på innovation för att jobben ska bli fler och för att mer miljöteknik ska komma ut på marknaden, säger Annie Lööf.

Regeringen godkänner tunnelbaneavtal

I anslutning till regeringsbeslutet om nationell transportplan 2014-2025 beslutade regeringen att godkänna avtalen om finansiering av utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholm.

- Fler bostäder och bättre transporter är en förutsättning för ökad tillväxt och en effektiv arbetsmarknad. Därför är överenskommelsen oerhört viktig för Stockholmsregionen och därmed för hela landet, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Landsbygdens jobb i fokus på landsbygdsforum

Framtidens jobb finns på landsbygden är temat för landsbygdsforum som går av stapeln torsdagen den 10 april. Näringsminister Annie Lööf och landsbygdsminister Eskil Erlandsson är två av talarna under dagen.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

522 miljarder till infrastruktur för jobb och tillväxt i hela landet

Regeringen har nu fastställt den nationella transportplanen för 2014-2025. Därmed genomförs en historisk satsning på infrastrukturen som ska säkra arbetspendlingen och företagens behov av fungerande godsstråk.

Totalt satsas 522 miljarder kronor under perioden 2014-2025. Det är en ökning med 20 procent från föregående planperiod. Av de 522 miljarderna går 241 miljarder kronor till drift och underhåll, varav 155 miljarder kronor till väg och 86 miljarder kronor till järnväg. 281 miljarder kronor satsas för att utveckla infrastrukturen.

Regeringen påbörjar dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle

Regeringen kommer att satsa 3,85 miljarder kronor för att minska restiderna på Ostkustbanan från Sundsvall och söderut. En första dubbelspårsutbyggnad mellan Sundsvall och Gävle inleds med sträckan Sundsvall-Dingersjö, vilket ger en förkortad restid och ökad kapacitet både regionalt och för fjärrtrafiken. För denna sträckning avsätts 1 miljard kronor fram till 2025.

Regeringen presenterar 300 miljoner för ökad punktlighet Uppsala-Stockholm

Regeringen ger idag besked om att avsätta ytterligare 300 miljoner för att öka punktligheten och minska störningarna på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm. Därtill påbörjas en etapp med utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan med sträckan Sundsvall-Dingersjö.

Regeringen presenterar satsning på Gävle hamn och dubbelspår norr om Gävle

Regeringen ger idag besked om att direktansluta Gävle hamn till Ostkustbanan och Bergslagsbanan. Regeringen bedömer att detta är en mycket viktig investering för näringslivet i Gävle. Regeringen avsätter totalt 231 miljoner av de 299 miljonerna åtgärden beräknas kosta. Övriga finansiärer är Gävle Hamn AB och Gävle kommun.

Regeringen bidrar till flygplats i Sälen

I den nationella transportplanen 2014-2025 kommer regeringen att skjuta till 250 miljoner kronor i ett statligt investeringsstöd till landningsbanan i Sälen. Pengarna finns tillgängliga från 2014 men kommer att kunna betalas ut först när projektet dragit igång.

- Det här betyder mycket för det lokala näringslivet och jobben i regionen. Därför vill vi från regeringens sida bidra och stötta planerna för en flygplats i Sälen, säger näringsminister Annie Lööf.

Forskningspengar för ökad könsjämlikhet inom gruvindustrin

Drygt 15 miljoner danska kronor har fördelats till nordisk forskning kring framtida hållbar gruvdrift och metallindustri. Av dessa går 2,3 miljoner danska kronor till svenska deltagare för forskning inom fyra olika forskningsprojekt. Ett av projekten, Search, syftar till att utveckla best practice för en jämlik nordisk gruvindustri, och leds från Luleå tekniska universitet. Forskningspengarna fördelas av Nordmin, ett nordiskt expertnätverk för en hållbar gruv- och mineralindustri.

Satsning på utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

Staten kommer tillsammans med regionen i Västra Götaland samt till E20 kringliggande kommuner satsa 4 miljarder kronor utöver tidigare satsningar på 2,5 miljarder kronor. Satsningen innebär att fem nya sträckor ska byggas ut till 2+2-väg samt att hela E20 genom Västra Götaland blir mötesseparerad. Utbyggnaden innebär en kraftigt förbättrad trafiksäkerhet med färre olyckor på samtliga kvarstående sträckor genom Västra Götaland som nu mötessepareras.