Från och med
 -
Till och med
Visar 751-760 av de 3342 senaste notiserna

Konferens om mänskliga rättigheter och företagande

Under ordförandeskapskonferensen 2009 höll Sverige en konferens som lade grunden till att FN:s ramverk för mänskliga rättigheter och företagande är införlivat i EU:s nya CSR-meddelande samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Implementeringsprocessen är idag inledd och ett steg i processen var Business & Human Rights konferensen i Köpenhamn den 7-8 maj, arrangerat av det danska EU ordförandeskapet.

Gunilla Carlsson och Michel Sidibé. Foto: UNAIDS

Ungas engangemang viktigt

Igår träffade Biståndsminister Gunilla Carlsson UNAIDS chef Michel Sidibé i Geneve. Vikten av att få med unga människor i arbetet för global hälsa stod högt på agendan.

- Vi måste engagera en ny generation unga människor för att forma framtidens agenda i våra internationella institutioner, så att de anpassas efter utmaningarna i deras värld. Vi vill att framtida generationer ska ha förtroende för det internationella samarbetet och påverka och förändra de internationella institutionerna så de anpassas efter tiden de lever i, säger Gunilla Carlsson.

Nytt frimärke hedrar Raoul Wallenberg

Med anledning av att Raoul Wallenberg i år skulle ha fyllt 100 år hedras han med ett nytt frimärke. Första försäljningsdag för frimärket är idag, torsdag den 10 maj 2012. Frimärket visar två porträttfotografier av Raoul Wallenberg från olika perioder av hans liv. Frimärket ingår i ett miniark som även visar en vy från Budapest där han verkade under andra världskriget, ett av de skyddspass som utfärdades av svenska legationen för att rädda ungerska judar undan Förintelsen samt ett motiv med Raoul Wallenbergs namnteckning.

Carl Bildt talar och visar en presentation för stundenter på Stockholms universitet. Carl Bildt talar och visar en presentation för studenter på Stockholms universitet. Foto: Hanna Björnfors/UD (CC)

EU-ministern och utrikesministern talade på Europadagen

Onsdagen den 9 maj - på Europadagen - talade utrikesminister Carl Bildt och EU-minister Birgitta Ohlsson bland annat för studenter på Stockholms universitet.

Samtidigt som det inte saknas ekonomiska såväl som politiska utmaningar i ett antal medlemsländer, så fortsätter EU-samarbetet att fungera, och tjäna som förebild för andra länder och regioner runt om i världen.

Carl Bildt och Birgitta Ohlsson

Webbfilm: Carl Bildt och Birgitta Ohlsson


Se talen av Carl Bildt och Birgitta Ohlsson plus frågestunden med studenter på Stockholms universitet.
Student intervjuas

Webbfilm: Intervjuer med studenter


Se korta intervjuer på Europadagen med fyra stundenter om de viktigaste EU-frågorna.

Afghanistan och Mellanöstern på utrikesministrarnas dagordning

Måndagen den 14 maj träffas EU:s utrikesministrar i Bryssel för att bland annat diskutera EU:s fortsatta engagemang i Afghanistan. Vidare ska ministrarna diskutera fredsprocessen i Mellanöstern och då särskilt hur EU bäst kan bidra till konkreta förbättringar på marken, framförallt på Västbanken. Från Sverige deltar utrikesminister Carl Bildt.

Foto: Catarina Axelsson/UD

Jan Eliasson gratulerades på UD

Igår tog biståndsminister Gunilla Carlsson emot Jan Eliasson och ett 100-tal representanter från det civila samhället, alla representanter för det svenska biståndsarbetet i världen. Sammankomsten var ett tillfälle att gratulera Jan Eliasson till sitt kommande uppdrag som vice generalsekreterare i FN samt att få veta hur han ser på framtida möjligheter och utmaningar i FN-organisationen.

Slum i Nairobi EU:s nya biståndspolicy föreslås ha större fokus på de fattigaste länderna. Här slumområde i Nairobi. Foto: Johan Lindskog/Sida.

EU:s nya biståndspolicy diskuteras

En diskussion om EU:s nya biståndspolicy, Agenda for Change, står på dagordningen när EU:s biståndsministrar träffas i Bryssel i rådet för utrikesfrågor den 14 maj. Från Sverige deltar biståndsminister Gunilla Carlsson.

Ewa BJörling under besöket på Subtopia. Foto: Moa Tivell-Rosén/UD

Handelsministern besökte Subtopia - kreativt kluster i Alby

Idag besökte Ewa Björling det kreativa klustret och nätverket Subtopia i Alby strax utanför Stockholm. I den före detta industrilokalen arbetar idag ett sextiotal företag och organisationer med olika konst- och kulturformer. Verksamhetens målsättning är att utveckla upplevelseindustrin med fokus på framförallt cirkus, film och entreprenörskap. De kreativa näringarna ses här som bidragande faktor för tillväxt. På Subtopia fick Ewa Björling bland annat berättat för sig att idag är svensk nycirkus vad landets näringsliv skulle vilja vara - innovativ, fräsch och djärv.

Biståndsminister Gunilla Carlsson och Luis Alberto Moreno. Foto: Catarina Axelsson/UD

Gunilla Carlsson träffade presidenten för Inter-amerikanska utvecklingsbanken (IDB)

Biståndsminister Gunilla Carlsson träffade idag Luis Alberto Moreno för samtal om bland annat klimat och hållbar utveckling inom ramen för den kommande Rio+20-konferensen, i både lokal och global kontext. Samtalet berörde även frågor om biståndets effektivitet och transparens.

Ewa Björling och en av studenterna som fick diplom idag, Diana Chernetska som studerar vid högskolan i Halmstad. Foto: Linn Duvhammar/UD

24 nya "Global Swedes"

Idag hölls en diplomeringsceremoni för 24 utländska studenter som läser vid universitet och högskolor i Sverige, de har alla utmärkt sig inom områden relaterade till innovation och entreprenörskap. Handelsminister Ewa Björling delade ut diplom och studenterna fick utmärkelsen Global Swede - en förhoppning om att de efter avklarad examen kan bli utmärkta ambassadörer för en positiv bild av Sverige.