Från och med
 -
Till och med
Visar 881-890 av de 3351 senaste notiserna
Utrikesminister Carl Bildt och John Chipman från tankesmedjan IISS. Foto: Jessica Olausson/UD

Carl Bildt uppmärksammar ökat samarbete om Arktis

Utrikesminister Carl Bildt har den 21 februari deltagit i ett seminarium om den regionala säkerheten och utmaningarna i Arktis. Mötet ägde rum i London på Institute for Strategic Studies (IISS). Sverige innehar just nu ordförandeskapet i Arktiska rådet och Carl Bildt berättade om Sveriges nuvarande och framtida roll i regionen.

Ewa Björling - för ett gränslöst Norden

Ministern för nordiskt samarbete, Ewa Björling, deltar i mötet med de nordiska samarbetsministrarna på Voksenåsen i Oslo den 21-22 februari. Ämnen som ska avhandlas under resan är bland annat aktuella gränshinder, förslag om att reformera Nordiska Ministerrådets budget samt det nordiska arbetet för att stärka transparens och företagens sociala ansvar i Ryssland.

Foto: Utrikesdepartementet

Miljöskydd och väpnade konflikter i fokus

Miljön utsätts för stora påfrestningar vid väpnade konflikter. Vid ett internationellt möte arrangerat av Juridiska fakulteten i Lund den 16-17 februari diskuterade experter från olika länder frågan om skydd för miljön i väpnade konflikter.
- Exemplen på hur väpnade konflikter påverkar miljön kan göras lång, säger UD:s folkrättsrådgivare Marie Jacobsson som inledningstalade vid mötet.

"EU:s inre marknad en hörnsten i det europeiska samarbetet"

- EU:s inre marknad utgör en hörnsten i det europeiska samarbetet och är central för att skapa hållbar tillväxt, ökad konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd i Europa. Det säger handelsminister Ewa Björling inför EU:s konkurrenskraftsråd i Bryssel den 20 februari. Björling kommer att diskutera flera av inremarknadsaktens förslag som alla syftar till att stärka Europas tillväxt och konkurrenskraft.

Carl Bildt, FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och Österrikes statssekreterare Wolfgang Waldner. Foto: Jessica Olausson/UD

Carl Bildt och Ban Ki-moon vill se provstoppsavtalet träda ikraft

Utrikesminister Carl Bildt fortsätter idag sitt besök i Wien med samtal om nedrustning, icke-spridning och kärnämneskontroll. Under en ceremoni för att uppmärksamma 15-årsjubileet för CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation) uppmanade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och Carl Bildt kvarvarande länder att ratificera provstoppsavtalet.

Opiumvallmon. Största delen av allt opium kommer idag från Afghanistan. Foto: Flickr/KevinJewell (cc)

Kampen mot narkotika viktig del i svenskt engagemang för Afghanistan

Utrikesminister Carl Bildt är i dag i Wien för att diskutera hur arbetet mot narkotika i och från Afghanistan kan stärkas. Vid ministermötet med den så kallade Parispakten argumenterade Carl Bildt för ökat regionalt samarbete, och för bättre insatser för att motverka korruption och organiserad brottslighet.
- Produktion och smuggling av narkotika undergräver hela utvecklingen mot ett mer fredligt, demokratiskt och välmående Afghanistan. Kampen mot narkotikahandeln är, och måste fortsätta att vara, en prioriterad del av vårt gemensamma stöd till landet, konstaterade Carl Bildt i sitt inlägg.

Handelsministern deltar i musikfestivalen by:Larm i Oslo

Den 16 februari besöker handelsminister Ewa Björling Oslo, där hon tillsammans med den norske närings- och handelsministern och den danske kulturministern, inviger musikfestivalen by:Larm. Under festivalen kommer Sverige att göra en speciell musiksatsning i samarrangemang med Export Music Sweden för att visa upp aktuell svensk musik. Bland de 20-tal svenska artister som spelar kan nämnas Anna Järvinen, Tove Styrke och Daniel Norgren.

Andrew Small (German Marshall Fund) leder en panel med Mark Leonard, chef för European Council on Foreign Relations, den tyske Tokyo-ambassadören Volker Stanzel och professor Qin Yaqing, vicerektor för China Foreign Affairs University. Foto: UD

Fem år av fördjupad dialog om och med Kina

Ungefär 90 personer deltog i Stockholm China Forum - en mötesplats för informell dialog om och med Kina - den 12-13 februari. Mötet var det tionde i ordningen sedan starten 2007 och nytt för den här gången var att cybersäkerhet och cyberfrågor för första gången stod på dagordningen.

Utrikesdeklarationen 2012

Hur ska svensk utrikespolitik se ut? Idag hålls den utrikespolitiska debatten i riksdagen, som traditionsenligt inleds med att utrikesdeklarationen presenteras av utrikesminister Carl Bildt - en programförklaring med visioner för Sveriges arbete i världen.

Ewa Björling lanserar initiativ för frihandel med USA

Handelsminister Ewa Björling presenterar den 15 februari 2012 slutsatser från en ny rapport av Transatlantic Task Force on Trade and Investment. Rapporten föreslår hur en öppen marknad för handel och investeringar kan skapas mellan EU och USA.