Från och med
 -
Till och med
Visar 1-10 av de 3324 senaste notiserna
Carl Bildt besökte flyktingläger i Irak. Foto: Emilie af Jochnick Carl Bildt besökte flyktingläger i Irak. Foto: Emilie af Jochnick

Utrikesminister Carl Bildt besöker Irak

Bildt besöker Irak


Carl Bildt inledde på måndagen ett besök i Irak tillsammans med Kristalina Georgieva, EU:s kommissionär för humanitära frågor. De anlände under eftermiddagen till Bagdad för möten med bland andra Iraks tillförordnade utrikesminister Hussain al-Sharistani och president Faud Masum. Imorgon besöker Carl Bildt Erbil.

Utrikesministern besökte flyktingläger i Irak


Carl Bildt fortsatte på tisdagen sitt besök i Irak tillsammans med EU:s kommissionär för humanitära frågor, Kristalina Georgieva. Han var då i Erbil, huvudstad i den kurdiska provinsen (KRG). Om måndagens överläggningar i Bagdad ägnades mycket åt de politiska utmaningarna, så var fokus under tisdagen på de enorma humanitära behov som följt på ISIL:s brutala framfart.
Biståndsminister Hillevi Engström ger intervju efter presskonferensen om stödinsatserna i Irak. Foto: Catarina Axelsson/Regeringskansliet

Akuta stödinsatser på plats i Irak

Sverige har sedan krisens början gett ett omfattande humanitärt stöd på plats i Irak. Mot bakgrund av att situationen de senaste dagarna förvärrats än mer har beslut fattats om ytterligare stöd.

- Ytterligare 50 miljoner kronor i humanitärt bistånd till de människor som nu flyr ISIL
- Personal och utrustning från MSB
- Ökad diplomatisk närvaro i Irak

Ökat humanitärt stöd till Irak

Situationen i Irak är utomordentligt allvarlig. Läget är akut och de humanitära behoven stora. FN bedömer att minst 1,5 miljoner människor i Irak nu är i behov av humanitärt stöd. FN uppskattar också att minst 1,2 miljoner människor, men sannolikt fler, är på flykt.

Sverige har till följd av den allvarliga situationen kraftigt ökat sitt humanitära stöd till Irak.

Tre nya ambassadörer

På regeringssammanträdet idag utsågs tre nya ambassadörer. Som ny ambassadör till Ungern utsågs Niclas Trouvé. Torkel Stiernlöf utsågs till ambassadör i Demokratiska Folkrepubliken Korea och Gustaf Lind har utsetts till chef för enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR), med ställning som ambassadör. Samtliga tillträder sina befattningar under hösten 2014.

Bildt och Reinfeldt i debattartikel: FN måste förhindra hotande folkmord

Utrikesminister Carl Bildt och statsminister Fredrik Reinfeldt vädjar i en debattartikel till FN:s säkerhetsråd att enas kring en effektiv strategi för att återupprätta ett lagligt, demokratiskt och representativt styre över de områden som ISIL har erövrat i Irak.

På söndagen skrev utrikesminister Carl Bildt i Expressen om Isil-gruppens terror i norra Irak.

"Vi förstärker vår diplomatiska närvaro i området. Vi är beredda till förstärkta humanitära insatser. Vi försöker finna vägar för effektivare stöd och hjälp. Vi uppmanar FN:s säkerhetsråd att agera."

Foto: usaid.gov/powerafrica Foto: usaid.gov/powerafrica

Sverige deltog vid USA-Afrika-toppmötet

Som en av få icke-afrikanska länder bjöds Sverige in att delta vid ett sidoevenemang till det toppmöte i Washington som för första gången hölls mellan USA och afrikanska länder. Toppmötet visar på det nya Afrikas ökande betydelse i världspolitiken. Inbjudan till Sverige visar på Sveriges roll som långsiktigt partner i Afrikas utveckling.

Frihandelsavtal EU - Kanada klart

EU och Kanada har nu kommit överens om ett frihandelsavtal. Avtalet med Kanada är det mest ambitiösa och långtgående avtal som EU hittills har förhandlat fram. Det innebär att tullarna tas bort på industrivaror mellan EU och Kanada och dessutom ska över 90 procent av tullarna på jordbruksvaror avskaffas.

Ytterligare sanktioner mot Ryssland

Europeiska unionen inför ytterligare sanktioner mot Ryssland. Sanktionerna införs då Ryssland fortsätter att destabilisera Ukraina genom aktivt stöd till separatisterna i landets östra delar, samtidigt som Rysslands olagliga annektering av Krim består.

Sanktionerna kommer att innebära begränsningar för offentligt ägda ryska banker och finansinstitutioner att få finansiering på europeiska och internationella kapitalmarknader. EU inför ett stopp för handel med krigsmateriel med Ryssland, och begränsningar av exporten till Ryssland av produkter med dubbla användningsområden när de ska användas militärt.

Från och med imorgon, torsdag, kan svenskar utomlands skicka in sin röst till Sveriges riksdagsval 2014. Foto: Valmyndigheten Från och med imorgon, torsdag, kan svenskar utomlands skicka in sin röst till Sveriges riksdagsval 2014. Foto: Valmyndigheten

Röstningen i riksdagsvalet drar igång för svenskar utomlands

Den 14 september är det åter igen dags för riksdagsval i Sverige. Från och med torsdag den 31 juli, får svenskar som bor eller befinner sig i utlandet börja brevrösta. I slutet av veckan kan alltså de första rösterna till riksdagvalet 2014 börja trilla in till Valmyndigheten och valnämnden i de olika kommunerna.

Situationen i Gaza

Vi uppmanar alla svenska medborgare att lämna Gaza. UD avråder sedan länge från alla resor till området. Avrådan gäller med anledning av säkerhetsläget, men det är också en indikation på att svenska myndigheter har ytterst begränsade möjligheter att bistå svenska medborgare i området.

För de svenska medborgare som önskar lämna Gaza erbjuder FN att koordinera med Israel och Egypten för utresetillstånd. De svenska medborgare som vill lämna Gaza uppmanas att kontakta generalkonsulatet i Jerusalem, helst genom e-mail.

Ambassaden i Tel Aviv och Generalkonsulatet i Jerusalem följer situationen noga och står i kontakt med svenskar på plats.