Från och med
 -
Till och med
Visar 791-800 av de 3328 senaste notiserna
Gunilla Carlsson tillsammans med Somalias minister för internationellt samarbete Abdullahi Goodah Barre och ordförande för Somaliska Riksförbundet Abdullahi Mahamed samt vice ordförande Asha Ismail. Foto: Jenny Häggmark/UD

Gunilla Carlsson träffade Somalias minister för internationellt samarbete

På fredag den 30 mars träffade biståndsminister Gunilla Carlsson Somalias minister för internationellt samarbete, Abdullahi Goodah Barre. Samtalet handlade om den politiska situationen i Somalia. De kommande månaderna är kritiska då grunden ska läggas för en konstitutionell ordning som är brett förankrad i den somaliska befolkningen.

Pågående session i MR-kommittén. UN Photo/Rick Bajornas

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter avslutar sin session i New York

Imorgon avslutas den 104e sessionen vid FN:s kommitté för mänskliga rättigheter i New York, som pågått mellan 12 - 30 mars 2012. MR-kommittén är ett av FN:s så kallade konventionsorgan, och har till uppgift att övervaka huruvida länder uppfyller sina åtaganden till FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna (ICCPR).

Ewa Björling deltog i lanseringen av marknadsvalsanalys

Torsdag 29 mars lämnade Swecare över sin marknadsanalysstudie till handelsminister Ewa Björling och socialminister Göran Hägglund.
- I studiens analys framkommer att branschen ser mycket positivt på framtida utlandssatsningar och att nästan 40 procent av de deltagande företagen räknar med en exportökning på över 50 procent de närmaste tre åren! Detta ligger helt i linje med mitt arbete för att öka den svenska exporten, och för att vi ska kunna nå målet i exportvisionen, sade Ewa Björling i sitt anförande vid presentationen.

UD:s protokollchef Caroline Vicini och den finska delegationen på Riksplan under förberedelserna för det finska statsbesöket, då presidenten bland annat möter Riksdagens talman. Foto: Jan Janonius/UD

Grannsamverkan på hög nivå

Den 17 april kommer Finlands nytillträdde president Sauli Niinistö med hustru Jenni Haukio till Sverige på ett två dagar långt statsbesök.
- Det har varit en lång tradition att Finlands nytillträdde president avlägger sitt första statsbesök till Sverige för att befästa de mycket goda relationer vi har, sa presidentens adjutant Jukka Jokinen som nyligen var i Stockholm för att förbereda besöket.

Gustaf Lind är Sveriges Arktisambassadör och för närvarande ordförande i Arktiska rådet. Foto: Hanna Björnfors/UD

Arktiska rådet förhandlar i Stockholm

På onsdagen, mitt i Stockholm Polar Week, öppnades Arktiska rådets möte med närmare 180 representanter från medlemsländer, urfolk och arbetsgrupper på plats. Sverige innehar sedan ett knappt år tillbaka ordförandeskapet i Arktiska rådet och står därmed värd för mötet som hålls på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Under den inledande mötesdagen antogs det förslag till gemensam kommunikationsstrategi som det svenska ordförandeskapet utarbetat.

Carl Bildt till Beirut

På onsdagen reser utrikesminister Carl Bildt till Beirut, Libanon, för politiska samtal. Bland annat kommer han att träffa premiärminister Najib Mikati och FN-representanter. Hur Libanon och regionen påverkas av situationen i Syrien blir en av diskussionsfrågorna.

Handelsminister Ewa Björling med sin finske kollega Alexander Stubb vid invigningen av Nordkalottens gränstjänst. Foto: Karin Nylund

Ewa Björling om nya Norrlandssatsningen

Tisdagen den 27 mars invigde handelsminister Ewa Björling tillsammans med sin finske kollega Alexander Stubb Nordkalottens gränstjänstkontor i Haparanda/Torneå. Besöket i Tornedalen är en del i den Norrlandssatsning som inleddes i Kiruna 23 mars. Satsningen innebär en rad besök i flera av de norrländska länen för att inbjuda till diskussion om hur man ska skapa förutsättningar för en positiv samhällsutveckling i norr.

Vision om fördubblad export


Att öka exporten från norrländska företag är en del i handelsministerns vision om fördubblad export från 2010 till 2015. Läs mer om visionen och om åtgärdsprogrammet på Dubbla exporten-sidorna.
Carl Bildt anländer till Seoul för att delta i Nuclear Security Summit. Foto: NSS

Svenskt plutonium till USA för slutligt omhändertagande

Svenskt plutonium har under vårvintern förts till USA för slutligt omhändertagande. Materialet omhändertas inom ramen för det amerikanska icke-spridningsprogrammet Global Threat Reduction. Partners i programmet är FN:s Atomenergiorgan IAEA och länder som USA, Storbritannien och Ryssland. Totalt handlar det om drygt 3 kg upparbetat plutonium.

Gunilla Carlsson under dagens pressträff på Utrikesdepartementet. Foto: Jenny Häggmark/UD

Gunilla Carlsson höll pressträff om den humanitära situationen i Syrien

I dag kallade biståndsminister Gunilla Carlsson till en pressträff med anledning av den humanitära situationen i Syrien. I slutet av förra veckan besökte Gunilla Carlsson Turkiet där hon bland annat träffade representanter för den syriska oppositionen i Istanbul. Situationen i Syrien fortsätter att förvärras och de humanitära behoven är stora inom flera områden. Under pressträffen berättade Gunilla Carlsson om det svenska engagemanget i regionen.

Gunilla Carlsson tillsammans med LSU:s ordförande Felix König. Foto: Daniel Emilson/UD

Gunilla Carlsson talar om Rio+20 på Stockholm-30

Lördag den 24 mars, precis 30 dagar innan konferensen Stockholm+40, anordnade Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) Stockholm-30: Ungas roll i hållbar utveckling. Biståndsminister Gunilla Carlsson var inbjuden som inledningstalare. Hon tog upp regeringens prioriteringar inför Rio+20 (FN:s konferens om hållbar utveckling), betydelsen av att involvera och engagera ungdomar och näringslivet samt vikten av de sociala och ekonomiska aspekterna för hållbar utveckling. På frågestunden efteråt fick Gunilla Carlsson frågor om bland annat regeringens syn på hållbarhetsmål och vad den snabbt ökande urbaniseringen kommer att få för konsekvenser.