Från och med
 -
Till och med
Visar 21-30 av de 362 senaste notiserna
Erik Ullenhag. - Jag som politiker måste hitta förutsättningar för att stärka civilsamhället och lyfta fram de goda exemplen, sa Erik Ullenhag på konferensen Integrera mera. Foto: Martina Huber, Regeringskansliet.

Civilsamhällets mångfald och idérikedom gynnar integrationen

Integrationsminister Erik Ullenhag och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerade den 2 juni en konferens i Stockholm med fokus på det civila samhällets betydelse för integrationsarbetet - "Integrera mera". Deltagarna, som kom från hela landet, arbetar med integrationsrelaterade frågor i den offentliga, den privata och den ideella sektorn. Frågor som lyftes under dagen var bland annat att hitta långsiktiga lösningar och att ta tillvara de goda resultat som uppnåtts inom olika projekt.

Erik Ullenhag talar framför den svenska flaggan. Foto från nationaldagsfirandet i Rinkeby 2013 där integrationsminister Erik Ullenhag talade. Foto: Björn Dalin.

Medborgarskapet som uttryck för samhörighet och gemenskap

Medborgarskapet har dels en juridisk betydelse med rättigheter och skyldigheter knutna till medborgarskapet, dels en symbolisk betydelse som inbegriper medborgarnas samhörighet med Sverige. Medborgarskapet är viktigt för känslan av delaktighet i det som händer i samhället och för känslan av gemenskap med andra i Sverige. Det är ett viktigt steg i integrationsprocessen att nya medborgare upplever att de är en del av den svenska gemenskapen.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Tobias Billström till ministerråd i Luxemburg

Den 5-6 juni träffas EU:s ministerråd för de rättsliga och inrikes frågorna (RIF) i Luxemburg. Migrationsminister Tobias Billström deltar och representerar Sverige.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Det civila samhället har stor betydelse för integrationen

På måndag, den 2 juni, genomförs konferensen Integrera mera - Det civila samhället gör skillnad, i Stockholm. I det civila samhällets organisationer finns en stor kunskap och många kreativa idéer när det gäller projekt på integrationsområdet.

- Jag vill från regeringens sida lyfta fram det arbetet och sprida goda exempel, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Konferensens deltagare är personer som arbetar med integrationsfrågor i myndigheter, kommuner och i den privata och ideella sektorn.

Tobias Billström besöker Sala

I morgon tisdagen den 27 maj besöker migrationsminister Tobias Billström Sala för att diskutera arbetskraftsinvandring.

Tobias Billström besöker Högsby och Lindås

Tisdagen den 20 maj besöker migrationsminister Tobias Billström Högsby och Lindås. Under båda verksamhetsbesöken ligger fokus på arbetskraftsinvandring och hur det bidrar till utveckling.

Ban Ki-moon pratade arbetskraftsinvandring hos Cybercom

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon hade en intensiv dag i Stockholm på onsdagen. På eftermiddagen besökte han, tillsammans med statsminister Fredrik Reinfeldt och migrationsminister Tobias Billström, IT-konsultföretaget Cybercom. Syftet med besöket var att prata om arbetskraftsinvandring.

Bild och logga till regeringens nyhetsbrev

Regeringens nyhetsbrev: Internationell konferens om migration och utveckling

Den 14-16 maj arrangerar Sverige det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD) i Stockholm. Mötet, som är en del i Sveriges ordförandeskap i GFMD, handlar om hur migration bidrar till social och ekonomisk utveckling och till att bekämpa fattigdomen i världen.

Ban Ki-moon talar på forum om migration och utveckling

Den 14-16 maj arrangeras det sjunde Globala forumet för migration och utveckling (GFMD) i Stockholm vilket innebär kulmen för det svenska ordförandeskapet i GFMD som varat i 18 månader. Mötet invigs av Kronprinssessan Victoria. Statsminister Fredrik Reinfeldt och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon inledningstalar. Värdar för forumet är migrationsminister Tobias Billström och biståndsminister Hillevi Engström. Mötet direktsänds med start klockan 13.00.

Tobias Billström på företagsbesök i Ulricehamn

Foto: Regeringskansliet

Fredagen den 9 maj besökte migrationsminister Tobias Billström Ulricehamn. Där gjorde han ett verksamhetsbesök på Finstansteknik och diskuterade arbetskraftsinvandring för tillverkningsindustrin.