Från och med
 -
Till och med
Visar 31-40 av de 327 senaste notiserna

Arbetsförmedlingen ska utveckla metoderna för validering av nyanlända invandrares kompetens

Under senare år har validering - det vill säga bedömning, värdering och dokumentation av utländska utbildningar och kompetenser - förbättrats. Men mer behöver göras. Regeringen har beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla metoderna för validering av nyanlända invandrares kompetens. För uppdraget anslås sammanlagt 10 miljoner kronor.

Migrationsverket ska analysera kedjan från ansökan om asyl till bosättning eller återvändande

Migrationsverket får i uppdrag att analysera kedjan från ansökan om asyl till bosättning eller återvändande. Uppdraget ska ske i samarbete med Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Kriminalvården, länsstyrelserna, Rikspolisstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Skolverket.

Två lagrådsremisser som rör fri rörlighet för EES-medborgare

Regeringen har i dag fattat beslut om två lagrådsremisser som rör reglerna om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

De 15 mest utsatta stadsdelarna får dela på 100 miljoner kronor

I budgeten för 2013 satsas 100 miljoner kronor för att stärka, stimulera och utveckla utanförskapsområden. Boverket betalar i dag, på regeringens uppdrag, ut dessa pengar till de nio kommuner och femton stadsdelar som får ta del av satsningen.

Tobias Billström delade ut diplom till ensamkommande barn som deltagit i mentorskapsprogram

Torsdagen 12 december delade migrationsminister Tobias Billström ut diplom till 15 ensamkommande barn som under ett års tid deltagit i Stockholm stads mentorskapsprogram.

Förtydligande i utlänningslagen för att motverka familjeseparation

Utlänningslagen ska förtydligas för att motverka familjeseparation och säkerställa principen om barnets bästa. Det föreslås i en promemoria som nu har skickats ut på remiss.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Gemensamt arbetsprogram och situationen kring Medelhavet diskuterades på ministerråd

Torsdag till fredag den 5-6 december träffades EU:s ministerråd för de rättsliga och inrikes frågorna (RIF) i Bryssel för att bland annat diskutera ett nytt arbetsprogram för den framtida inrikes- och rättspolitiken och situationen kring Medelhavet.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Lyckade integrationsprojekt inspirerade konferensdeltagare

Integrationsminister Erik Ullenhag och Arbetsmarknadsdepartementet bjöd tisdagen den 3 december 2013 in till konferensen Inspiration för integration. De cirka 200 deltagarna representerade många skilda verksamheter i både den offentliga, privata och ideella sektorn. Eldsjälar och entreprenörer från olika delar av landet delade med sig av kunskaper och erfarenheter av integration i praktiken. Och deltagarna fick en ny bild av världen efter professor Hans Roslings presentation.

Inspiration för integration

Tisdagen den 3 december anordnas Arbetsmarknadsdepartementets konferens "Inspiration för integration". Syftet med konferensen är att sprida goda exempel på framgångsrika integrationsåtgärder och medverkar gör bland annat integrationsminister Erik Ullenhag, professor Hans Rosling och politiska chefredaktören Tove Lifvendahl.