Från och med
 -
Till och med
Visar 41-50 av de 362 senaste notiserna

Tobias Billström besöker Rinkeby

Fredagen den 21 mars träffar migrationsminister Tobias Billström Syrianska kommittén för demokrati i Rinkeby.

Lagrådsremiss om särskilt ömmande omständigheter

Bestämmelsen i utlänningslagen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter ska justeras så att barn får beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande. Det föreslås i en lagrådsremiss som lämnas över till Lagrådet i dag. Lagrådsremissen är överenskommen med Miljöpartiet de Gröna inom ramen för samarbetet i den migrationspolitiska överenskommelsen.

Förtydligande i utlänningslagen för att motverka familjeseparation

Utlänningslagen ska förtydligas för att motverka familjeseparation och säkerställa principen om barnets bästa. Det föreslås i en lagrådsremiss som lämnas över till lagrådet i dag. Lagrådsremissen är överenskommen med Miljöpartiet de Gröna inom ramen för samarbetet i den migrationspolitiska överenskommelsen.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ullenhag presenterar budgetsatsningar på integrationsområdet

Integrationsminister Erik Ullenhag presenterar i dag, onsdagen den 19 mars klockan 14.00, vissa satsningar på integrationsområdet i årets vårändringsbudget.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Förslag om svenskundervisning i anläggningsboenden

Regeringen satsar i vårändringsbudgeten sammanlagt 100 miljoner kronor på integrationsområdet. Några av satsningarna är att de nyanlända ska få svenskundervisning redan på anläggningsboendet och en ökad satsning på flyktigguider för att få in civila samhället mer i integrationsprocessen.

Människors ökade rörlighet till och från Sverige ska främjas

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag som syftar till att syftar till att underlätta människors ökade rörlighet till och från Sverige.

Svenska flaggor som vajar i vinden mot en bakgrund av himmel och gröna blad. Foto: Johnér

Ny medborgarskapslag viktigt verktyg i integrationsprocessen

Regeringen har lämnat förslag om ändringar i lagen om svenskt medborgarskap till riksdagen. De föreslagna ändringarna syftar till att tydligare använda medborgarskapet som ett viktigt verktyg i integrationsprocessen. Nya medborgare ska känna att de är en del av den svenska gemenskapen och det svenska medborgarskapets symboliska innebörd ska lyftas fram.

Tobias Billström besöker Jönköping och Tranås

Imorgon, tisdagen den 11 mars, besöker migrationsminister Tobias Billström företaget Jungle Thai för att prata arbetskraftsinvandring.

"Fler EU-länder måste ta ansvar för flyktingpolitiken"

En av utgångspunkterna med det gemensamma europeiska asylsystemet är att det inte ska spela någon roll var en asylsökande lämnar in sin ansökan. Det är emellertid stora obalanser i hur många som söker sig till EU:s olika medlemsstater. Med en så omfattande humanitär kris som Syrien är det nödvändigt att alla medlemsstater i EU tar ansvar. Det skriver migrationsminister Tobias Billström i en debattartikel.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Diskussioner om migrationstryck och framtidens rättspolitik

Vid EU:s ministerråd för de rättsliga och inrikes frågorna (RIF) i Bryssel den 3-4 mars deltog justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström. På dagordningen stod bland annat diskussioner om hur flyktingströmmar ska hanteras i framtiden.