Från och med
 -
Till och med
Visar 41-50 av de 346 senaste notiserna

Skrivelse om migration och asylpolitik

Regeringen har beslutat en skrivelse om migration och asylpolitik som i dag har överlämnats till riksdagen. I skrivelsen redogörs för den svenska migrations- och asylpolitiken för perioden 1 juli 2010-30 juni 2013.

Arbetslinjen stärks för nyanlända invandrare

Regeringen har nu fattat beslut om en lagrådsremiss där det föreslås att en nyanländ invandrare som deltar i etableringsinsatser och utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete ska förlora sin etableringsersättning och rätt till fortsatta insatser.

- Regeringen fortsätter att stärka fokus på jobb i integrationsprocessen. Arbetslinjen ska vara tydlig i integrationspolitiken, den som blir erbjuden ett arbete ska vara beredd att ta det, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Tobias Billström besöker Lund

Imorgon, tisdagen den 4 februari, besöker migrationsminister Tobias Billström gymnasieskolan Spyken i Lund. Han besöker också Lunds universitet för att diskutera internationella studenters villkor i Sverige.

Nya ledamöter till Migrationsverkets etiska råd

Regeringen har i dag förordnat Peter Örn, Rebecca Stern, Mohammad Fazlhashemi, Folke Tersman och Cristina Grenholm att ingå som ledamöter i Migrationsverket etiska råd. Förordnandet gäller från och med den 1 februari 2014 tills vidare, dock längst till 31 januari 2016.

Särskilt ömmande omständigheter

Bestämmelsen i utlänningslagen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter ska justeras så att barn får beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande. Det föreslås i en promemoria som skickats ut på remiss i dag.

Tobias Billström besöker Gällö och Dvärsätt

Imorgon, tisdag den 14 januari, besöker migrationsminister Tobias Billström Gällö och Dvärsätt utanför Östersund för att prata om mottagande av asylsökanden och ensamkommande barn.

Tobias Billström besökte Simrishamn och Hammenhög

Onsdagen den 8 januari besökte migrationsminister Tobias Billström Simrishamn. Han träffade asylsökande i Hammenhög samt besökte ett företag för att diskutera arbetskraftsbrist och arbetskraftsinvandring.

"Rättssäkerheten måste alltid sättas främst"

Svensk asyllagstiftning har sitt ursprung i internationella konventioner och utgår från den enskildes hotbild och skyddsbehov. Den individuella prövningen är en grundsten, skriver migrationsminister Tobias Billström i en debattartikel.

Arbetsförmedlingen ska utveckla metoderna för validering av nyanlända invandrares kompetens

Under senare år har validering - det vill säga bedömning, värdering och dokumentation av utländska utbildningar och kompetenser - förbättrats. Men mer behöver göras. Regeringen har beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla metoderna för validering av nyanlända invandrares kompetens. För uppdraget anslås sammanlagt 10 miljoner kronor.