Från och med
 -
Till och med
Visar 41-50 av de 328 senaste notiserna

Inspiration för integration

Tisdagen den 3 december anordnas Arbetsmarknadsdepartementets konferens "Inspiration för integration". Syftet med konferensen är att sprida goda exempel på framgångsrika integrationsåtgärder och medverkar gör bland annat integrationsminister Erik Ullenhag, professor Hans Rosling och politiska chefredaktören Tove Lifvendahl.

Anna Erhardt ny pressekreterare hos Billström

Från och med den 2 december är Anna Erhardt ny pressekreterare hos migrationsminister Tobias Billström.

Nordisk fickfakta 2013 - statistik om integration

Blått omslag med gul text och linjer i olika färger.

Nordisk fickfakta är resultatet av ett samarbete mellan de nordiska läderna som startade år 2011. Den ger en bild av likheter och olikheter av integration på arbetsmarknaden i de nordiska länderna. Den är också ett redskap för att upptäcka, uppmärksamma och motverka hinder för integration såsom diskriminering.

Migrations-, integrations- och arbetsmarknadsresa till Skaraborg

Tisdagen 26 november åkte Tobias Billström, Erik Ullenhag och Elisabeth Svantesson till Skaraborg för att lyssna och lära om migration, integration och arbetsmarknad.

Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet

Regeringen har skickat ut en promemoria på remiss med förslag på hur Sverige ska genomföra det omarbetade skyddsgrundsdirektivet.

Ministrarnas jobbturné fortsätter till Skara

Våren 2011 tog de tre ansvariga statsråden för migration, integration och arbetsmarknad initiativ till att samverka kring frågan om hur fler utrikes födda ska komma i arbete. De aviserade då också en gemensam jobbturné. Jobbturnén har hittills besökt Göteborg, Umeå, Malmö, Helsingborg, Växjö och Gävle. Tisdagen den 26 november fortsätter turnén till Skaratrakten.

Regeringen och Miljöpartiet överens om satsning på migrationsforskning

Regeringen har efter överenskommelse med Miljöpartiet inrättat en delegation för migrationsstudier. Delegationen ska genom studier, sammanställningar av forskningsresultat, analys och utvärdering ge underlag för hur den framtida migrationspolitiken kan utformas.

Urban utveckling - statistisk beskrivning av situationen i stadsdelar med utbrett utanförskap

I en ny rapport från Arbetsmarknadsdepartementet visar statistik, som bygger på registerdata från SCB, att strukturerna i stadsdelar med utbrett utanförskap inte förändras över tid. I ett femtonårsperspektiv är sysselsättningsutvecklingen svagt positiv och det långvariga försörjningsstödet sjunker.

Detta är klart positiva trender. Det negativa är att könsskillnaderna består, elevers behörighet till gymnasiet sjunker och andelen unga utan arbete eller studier är fortsatt hög. Variationerna mellan enskilda stadsdelar är dock stora. För flertalet går utvecklingen i positiv riktning, särskilt gäller det i storstadsområdena.

Tobias Billström talar på inspirationskonferens om ensamkommande barn

Onsdagen den 20 november talar migrationsminister Tobias Billström på en inspirationskonferens om ensamkommande barn.

Tobias Billström besökte Värmland

Måndagen den 18 november reste Tobias Billström till Munkfors, Sunne och Karlstad. Han besökte bland annat Torfolk gård i Munkfors som deltar i projektet "flykting söker bonde", där nyanlända med jordbrukserfarenhet får möjlighet till praktikplats på värmländska gårdar.