Från och med
 -
Till och med
Visar 281-300 av de 543 senaste notiserna

Våld mot kvinnor - den mest akuta jämställdhetsfrågan

Regeringen fördjupar och intensifierar den stora satsning på att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som inleddes under förra mandatperioden. Vi följer upp pågående utvecklingsarbete, förstärker arbetet mot sexuellt våld och arbetar för stärkt samordning och samverkan mellan olika aktörer. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld och andra övergrepp. Detta vill vi uppmärksamma i dag på internationella kvinnodagen.

Erik Ullenhag och Elin Landell. Integrationsminister Erik Ullenhag och utredaren Elin Landell. Foto: Regeringskansliet.

Föräldrapenning ska inte försena etablering på arbetsmarknaden

Det finns skäl att förändra föräldraförsäkringen så att uttag av föräldrapenning för äldre barn inte försenar nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Det är även viktigt att öka möjligheterna att kombinera föräldraskap med deltagande i insatser för kvinnor som vårdar små barn. Det konstaterar AKKA-utredningen i det delbetänkande som i dag överlämnades till integrationsminister Erik Ullenhag.

Foto: Hanna Björnfors/UD & UN Photo

HBT-frågor på FN:s agenda

Idag hålls en paneldiskussion om HBT-frågor vid FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve. I fokus står den rapport om diskriminering och våldshandlingar mot HBT-personer som publicerades av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters kontor sent i höstas.

- Vi är angelägna om att rådet ska inrätta en mekanism som gör att man systematiskt kan följa upp HBT-personers situation runt om i världen, säger UD:s Carina Mårtensson

Webbsändning:

Följ webbsändningen direkt från FN:s råd för mänskliga rättigheter

Twitter:

Under sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter twittrar Sveriges representation i Genève på #HRC19
Minister och imam samtalar.

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall besökte Stockholms moské

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall besökte den 2 mars 2012 Stockholms moské och Förenande Islamiska föreningar i Sverige (FIFS) i Stockholm. Han träffade representanter för FIFS styrelse, Sveriges Muslimska Råd och Sveriges Unga Muslimer. Under besöket deltog Stefan Attefall även i fredagsbönen i moskén på Södermalm.

FN:s kvinnokommissions möte fokuserar i år på landsbygdens kvinnor

När FN:s kvinnokommission inleder sitt årliga, två veckor långa möte, i New York måndagen den 27 februari står kvinnor på landsbygden och deras roll i att bekämpa fattigdom och hunger i fokus. Statssekreterare Amelie von Zweigbergk leder den svenska delegationen som består av tjänstemän från regeringskansliet och Sida samt Sveriges Kvinnolobby, LRF och Kooperation utan gränser. Sverige är den 29 februari värd för ett sidoevenemang, anordnat av Sida, på temat "Smart Economics and Rural Women's Potential".

Amelie von Zweigbergk

Sveriges sidoevenemang den 29 februari


Amelie von Zweigbergk, statssekreterare för jämställdhet, på utbildningsdepartementet öppnade seminariet och poängterade att kvinnor på landsbygden runt om i världen drar det tyngsta arbetslasset, underbetalda och med få rättigheter inom sexuell och reproduktiv hälsa, tillgång och nyttjande av land.
Dr. Rekha Mehra
Fyra panelister, Francine Whiteduck, Khadidja Nene Doucouré, Rekha Mehra och Kajsa Johansson tog upp olika aspekter under eventet, som var fullsatt.
Carl Bildt talar vid FN:s råd för mänskliga rättigheter. Foto: UN Photo Carl Bildt talar vid FN:s råd för mänskliga rättigheter, Kina begär ordet. Foto: UN Photo

Följ debatten om yttrandefrihet på nätet vid FN:s råd för mänskliga rättigheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter inleder i dag sin 19:e ordinarie session i Genève. Utrikesminister Carl Bildt deltar vid sessionens högnivåsegment och håller Sveriges anförande i rådet.

Carl Bildt deltar även i den paneldiskussion om yttrandefrihet på internet som genomförs på svenskt initiativ. Det är första gången som frågan om friheten på nätet lyfts på FN:s agenda för mänskliga rättigheter och debatten kan följas genom en webbsändning från FN i Genève. Debatten kan följas direkt. Använd länken och bläddra fram till kanal 12 i högerkanten.

Samtal om Twitter vid ett #Jan25-möte vid UN Plaza i San Fransisco, 29 januari 2011. Foto: Steve Rhodes/Flickr (CC) Samtal om Twitter vid ett #Jan25-möte vid UN Plaza i San Fransisco, 29 januari 2011. Foto: Steve Rhodes/Flickr (CC)

FN lyfter frågan om yttrandefrihet på Internet genom svenskt initiativ

FN:s råd för mänskliga rättigheter inleder i dag sin 19:e ordinarie session i Genève. Utrikesminister Carl Bildt deltar vid sessionens högnivåsegment och håller Sveriges anförande i rådet onsdagen den 29 februari. Samma dag deltar utrikesministern även i den paneldiskussion om yttrandefrihet på Internet som genomförs på svenskt initiativ. Det är första gången som frågan om friheten på nätet lyfts på FN:s agenda för mänskliga rättigheter.

En strategi för romsk inkludering

Regeringen har lämnat en strategi för romsk inkludering för åren 2012-2032 till riksdagen. I strategin ingår en särskild satsning om 46 miljoner kronor åren 2012 till 2015. Den tjugoåriga strategin ska ses
som en förstärkning av minoritetspolitiken som
gäller för de fem nationella minoriteterna judar,
romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Erik Ullenhag deltog i seminarium om invandrarkvinnor och entreprenörskap i Rosengård

Integrationsminister Erik Ullenhag deltog måndagen den 20 februari i ett seminarium om hur mikrofinans kan hjälpa och stödja utsatta invandrarkvinnor i Skåne att starta egna företag. Regeringen har tillsatt en utredning för att se hur ett system med nystartszoner i utsatta områden skulle kunna utformas. Syftet med nystartszoner är att det ska skapa dynamik i utsatta områden och öka sysselsättningen.

Diskussion om kvinnor i bolagsstyrelser

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström deltog i rådsmöte den 17 februari. Rådet antog slutsatser om sysselsättning inför EU-toppmötet den 1-2 mars. Ministrarna diskuterade också EU-kommissionens vädjan till de stora börsbolagen om att öka antalet kvinnor i bolagsstyrelser.

Regeringens romastrategi presenterad

Regeringen har fattat beslut om en strategi för romsk inkludering för åren 2012 till 2032. I strategin ingår en särskild satsning om 46 miljoner kronor åren 2012 till 2015. Erik Ullenhag presenterade strategin på en pressträff i Rosenbad den 16 februari.

Regeringsbeslut om EU:s medborgarinitiativ

Regeringen har idag tagit beslut om att utse Valmyndigheten och Datainspektionen till ansvariga myndigheter för den svenska hanteringen av EU:s medborgarinitiativ.

Foto på ett barn och två män. Foto: Johnér

Regeringen intensifierar hbt-arbetet

Homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) drabbas fortfarande av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. Därför intensifierar regeringen arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Informationsmaterial: Regeringens satsningar för att förebygga och bekämpa sexuellt våld och andra sexuella övergrepp

Omslag broschyren Regeringens satsningar för att förebygga och bekämpa sexuellt våld och andra sexuella övergrepp

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål har högsta prioritet i regeringens jämställdhetsarbete. Under perioden 2011-2014 intensifierar regeringen arbetet med att förebygga och bekämpa sexuellt våld och andra sexuella övergrepp.

Lagrådsremiss om att kön inte ska få påverka försäkringspremier

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss där det föreslås förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män utifrån beräkningar baserade på kön. Förslaget är en följd av en dom från EU-domstolen och innebär att det generella undantaget i diskrimineringslagen från förbudet mot diskriminering som har samband med kön vid tillhandahållandet av försäkringstjänster tas bort.

Hur får vi fler kvinnor i ledande positioner?

Martina Huber/Regeringskansliet

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och näringsminister Annie Lööf träffade under onsdagen 150 kvinnliga chefer för att diskutera tänkbara åtgärder för att öka jämställdheten - både för näringslivet och för politiken.

Erik Ullenhag deltar i integrationsseminarium i Bryssel

Integrationsminister Erik Ullenhag medverkar i ett seminarium om mänskliga rättigheter och antidiskriminering ur ett integrationsperspektiv i Bryssel fredagen den 10 februari. Seminariet sker inom ramen för den samarbetsplattform som EU och USA har för migrations- och flyktingfrågor. Deltar i samtalet gör även Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström och den amerikanske EU-ambassadören William E Kennard.

Möjlighet att söka bidrag från EU

Fram till den 12 mars 2012 kan bidragsansökan lämnas till EU:s program för grundläggande rättigheter och medborgarskap. Instruktioner för hur man ansöker och vilka kriterier som en ansökan ska uppfylla finns på EU-kommissionens webbplats.

Erik Ullenhag besöker Jokkmokks marknad

Fredagen den 3 februari besöker integrationsminister Erik Ullenhag, som även har ansvar för minoritetsfrågor, Jokkmokks marknad. Förutom besök på marknaden kommer ministern bland annat att träffa Sametingets styrelse och besöka Samernas utbildningscentrum.

Kvinnors arbetsmiljö analyseras

På uppdrag av regeringen startar Arbetsmiljöverket en treårig satsning på kvinnors arbetsmiljö. Syftet är att öka kunskaperna om kvinnors arbetsmiljö och förebygga ohälsa och utslagning på grund av belastningsskador. Flera stora nationella tillsynsinsatser kommer att genomföras.