CV - Fredrik Reinfeldt

Statsminister

Partitillhörighet: Moderata Samlingspartiet

Personligt

Fredrik Reinfeldt är född den 4 augusti 1965 i Stockholm. Han är bosatt i Täby och har tre barn.

Utbildning

1990 Civilekonom, Stockholms universitet

Befattningar och uppdrag

2006-
Statsminister

2003-
Partiordförande i Moderata samlingspartiet

2002-
Ledamot partistyrelsen för Moderata samlingspartiet

2003-
Ordförande riksdagsgruppens förtroenderåd, Sveriges riksdag

2003-2006
Ledamot riksdagens utrikesnämnd

2002-2003
Vice ordförande riksdagens finansutskott

2002-2003
Gruppledare och förste vice ordförande, riksdagsgruppens förtroenderåd

2002-2003
Ersättare riksdagens utrikesnämnd

2001-2002
Ordförande riksdagens justitieutskott

2001-2002
Ersättare riksdagens EU-nämnd

1999-2003
Ledamot riksdagsgruppens förtroenderåd

1994-2001
Ledamot riksdagens finansutskott

1992-1995
Ledamot partistyrelsen för Moderata samlingspartiet

1992-2003
Ledamot Stockholms länsförbund för Moderata samlingsparti

1992-1995
Ordförande Moderata ungdomsförbundets styrelse

1991-1994
Ersättare riksdagens skatteutskott

1991-
Riksdagsledamot

1991
Borgarrådssekreterare, Stockholm

1990-1991
Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm

1990-1992
Ledamot Moderata ungdomsförbundets styrelse

1990-1992
Ordförande Moderata ungdomsförbundet Stockholms län

1988-1990
Vice ordförande Moderata ungdomsförbundet Stockholms län

1986, 1987
Skandinaviska Enskilda Banken, Täby

1986
Vice ordförande Värnpliktsrådet, Försvarsstaben

Övrigt

1997-1999
Ordförande Youth of European Peoples Party

1995-1997
Ordförande Democratic Youth Community of Europe

1989-1990
Styrelseledamot i Sveriges förenade studentkår

1985-1986
Vice ordförande Sveriges centrala värnpliktsråd