Interpellationssvar och svar i riksdagen

Att ställa frågor till statsråden är riksdagsledamöternas möjlighet att kontrollera och få information om regeringens arbete. Det finns tre typer av frågor: interpellationer, skriftliga frågor och muntliga frågor. Frågorna och statsrådens svar publiceras på riksdagens webbplats.