Tobias Billström

Migrationsminister
Justitiedepartementet

"Asyl- och migrationsfrågorna är globala och Sverige måste arbeta aktivt för att få upp dessa frågor på agendan. Vi måste skapa fler vägar för människor som vill komma till Sverige och arbeta här."

Arbetskraftsinvandring

"Den som vill komma till Sverige för att arbeta ska kunna göra det. Arbetskraftsinvandring ger enskilda möjligheter att förverkliga sina drömmar och förutsättningar att utveckla den svenska välfärden." Arbetskraftsinvandring

Migrationsöverenskommelse

Regeringen har kommit överens med Miljöpartiet om att Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Samtidigt ska den som vill komma till Sverige för att arbeta kunna göra det. Överenskommelsen innebär ett gemensamt ansvarstagande för den samlade svenska asyl- och migrationspolitiken. Migrations- och asylpolitik

Sverigeresor

För att bättre förstå hur politiska beslut påverkar i vardagen är möten med människor runt om i landet en viktig del i regeringens arbete.

Tobias Billströms Sverigeresor

Kontakta Tobias Billström

Anna Erhardt Pressekreterare hos Tobias Billström
Telefon work 08-405 12 90
Mobiltelefon cell 070-574 14 71

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Statsråden intervjuas: Tobias Billström

Migrationsminister Tobias Billström berättar om sitt politiska engagemang som började under gymnasietiden. I filmen beskriver Tobias Billström de viktigaste utmaningarna som migrationspolitiken står inför. Det handlar bland annat om att fortsätta att skapa ordning och reda i asylprocesserna.

Senaste från Tobias Billström

Sep 22
Beatrice Ask och Tobias Billström

Bildarkiv


Bilder fria att använda för press och media.