Tal av statsminister Fredrik Reinfeldts i Kulu, Turkiet, den 21 april 2009, på turkiska

Det talade ordet gäller. Check against delivery.

Sayın Vali, Sayın Kaymakam ve Sayın belediye başkanı, saygıdeğer konuklar

Bana kentinizi ziyaret etme olanağını verdiğiniz için size teşekkür ederim. Bir kent öyle bir dünyaya kucak açıyor ki orada değişik ülke ve kültürlerden gelen insanlar arasında köprüler kuruluyor. Şimdi ise bu köprüler Türkiye ile İsveç arasında.

Coğrafi konumları itibariyle Türkiye ve İsveç birbirinden çok uzakta bulunuyorlar. Haritaya bakıldığında da Avrupa'nın değişik köşelerinde iki ayrı ülke olmamıza rağmen bizlerin çok ortak noktası var. En azından hem tarihi olarak hem de şimdi güçlü ve değişik bağlarla birbirimize bağlıyız.

Avrupa'nın bize ait bölgelerinde oturan Vikingler bin yılı aşkın süre önce sizi ziyaret ettiler. 1700'lü yılların başlarında İsveç'in o dönemdeki kralı olan Demirbaş Şarl beş yıldan daha az sürey Türkiye'de yaşadı. Bu zamanla aramızdaki bağların daha da güçlenmesine neden oldu.

O zamanki padişahın İsveç kralına ikram ettiği bir fincan kahve ile başlayan ilişkilerimiz bugün Türkiye ile İsveç arasında hızla gelişen ticari ilişkiler haline geldi. Biz hem kültürel açıdan hem de bilgi açısından ülkelerimiz arasında çok yararlı bir alış verişin var olduğunu görüyoruz. Tatil için gidilecek yerler listesinde Türkiye İsveçli turistler için en başta gelen ülkedir.

Bugün İsveç'te yaklaşık 100 000 'e yakın Türk kökenli insan yaşamaktadır. Bu insanların büyük bir çoğunluğu İsveç'e sizin kentinizden gelmişlerdir.

Aldığım bilgilere göre halen İsveç'te yaşayan ya da daha önce yaşamış akrabası ya da arkadaşı olmayan bir Kulu'lu yoktur. 1960'lı yılların ortalarından bu yana yaklaşık toplam 30 000 Kulu'lu İsveç'e göç etmiştir. Bu da kentinizin İsveç ve Türkiye arasındaki ilişkilerinde sürekli bir hareketlilik yaşadığını göstermektedir.

İsveç'e gelmiş olan her Türk kökenli ve her Kulu'lu, ülkelerimiz arasında insani bir köprü görevi yapmaktadır. Bu insanlar, İsveç'in modern, refah bir toplum kurmasına, kültürünün zenginleşmesine yardımcı olmuşlardır. Bu insanlar evvelden olduğu gibi bugün de İsveç'in gelişimi ve var olması için her zaman önemli olmuş ve olacaklardır.

Tüm bu nedenlerle İsveç, Kulu'ya candan teşekkür eder.

Aynı zamanda bu karşılıklı yararlanma yalnızca İsveç için değil Kulu'nun da gelişmesini, değişmesini, hem ekonomik hem de kültürel açıdan Kulu'nun zenginleşmesini sağlamıştır. Karşılıklı insani fayda bu şeklide elde edilmektedir.

Aynı şekilde Kulu ile Stockholm - Göteborg ya da bir başka İsveç kenti arasında oluşan karşılıklı insani fayda bu düzeyde bizim nasıl birbirimize ait olduğumuzu gösterirken, ilişkilerimizi daha yüksek düzeyde geliştirmenin de ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir.

Bu durum; İsveç ile Türkiye için geçerli olduğu kadar her iki ülkenin de bağlı olduğu Avrupa için de geçerlidir. En azından AB ve Türkiye için geçerlidir. Bu nedenle benim AB'nin Türkiye'ye olan ihtiyacı kadar Türkiye'nin de AB'ye ihtiyacı olduğunu burada bir kere daha vurgulamama izin verin.

Bu nedenle İsveç de Türkiye'nin AB üyeliğini desteklemektedir. Laik bir demokrasiye sahip olan Türkiye'nin yeri Avrupa'dır. Türkiye; Doğu ile Batıyı, değişik kültürleri birbirleriyle birleştirebilecek eşsiz olanaklara sahiptir. AB'nin bunu görmezlikten gelmesi olanaksızdır.

Bugün Kulu'nun İsveç için ne anlam taşıdığı, Avrupa Birliği için Türkiye'nin neler yapabileceğini göstermesi bakımından canlı ve önemli bir örnektir. Toplumlar arasında istikrarın ve refahın getirilmesini, kültürlerimizi zenginleştirerek çok çeşitliliğin temin edilmesine yardımcı olacak ve karşılıklı saygı ve anlayışın gelişmesini de sağlayacaktır.

Ortak tarihimiz bizim geleceğimizdir. İsveç ile Türkiye arasında kurulmuş olan köprüler birlikte geleceğe bakmamıziçin temel teşkil etmektedir.

İsveç ile Türkiye arasındaki iyi ilişkiler konusunda uzun bir tarihi geçmişimizin olmasından onur duymaktayız. Ben, bu iyi ilişkilerin paylaştığımız Avrupa kimliği çerçevesinde daha da gelişmesini arzulamaktayım.

Teşekkür ederim!

Kontakt

Roberta Alenius
work 08-405 10 00