Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Egyptenärendet: JK får i uppdrag att nå överenskommelse om skadestånd

Regeringen har i dag efter en framställning från Mohammed Alzery beslutat att upphäva den förra regeringens beslut från den 18 december 2001 som bl. a innebar att han skulle avvisas till Egypten.

Med hänsyn bl.a. till den kritik som framförts av FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna anser regeringen att de garantier som hade lämnats av den egyptiska regeringen inför beslutet den 18 december 2001 inte borde ha ansetts tillräckliga. Även omständigheterna i samband med händelserna på Bromma flygplats har fått omfattande kritik, vilken den nuvarande regeringen instämmer i.


Frågan om Mohammed Alzery skall beviljas uppehållstillstånd i Sverige skall nu prövas av Migrationsverket.


Justitiekanslern kommer att handlägga de anspråk på skadestånd som Mohammed Alzery har mot staten. Regeringen har gett JK stor frihet att nå en överenskommelse med Alzery.


- Mot bakgrund av den förra regeringens felaktiga hantering som jag och många andra kritiserat är jag mycket nöjd med detta beslut, säger migrationsminister Tobias Billström.


Kontakt

Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billström