Anders Borg

Finansminister
Finansdepartementet

"Vi ska arbeta för en god ekonomisk utveckling i Sverige med ordning och reda i de offentliga finanserna. Att få fler i arbete och motverka utanförskapet är den största utmaningen, både utifrån ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Det ökar möjligheterna för människor att påverka sin egen vardag och skapar större utrymme för ökad välfärd."

Riksdagshuset. Foto: Andreas Ribbefjord

Riksdagsfrågor till Anders Borg

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Här kan du läsa svar på frågor om bland annat finanspolitik och skatter.