Anders Borg

Finansminister
Finansdepartementet

"Vi ska arbeta för en god ekonomisk utveckling i Sverige med ordning och reda i de offentliga finanserna. Att få fler i arbete och motverka utanförskapet är den största utmaningen, både utifrån ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Det ökar möjligheterna för människor att påverka sin egen vardag och skapar större utrymme för ökad välfärd."

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Anders Borg om det ekonomiska läget

I samband med regeringens möte på Harpsund redogjorde Anders Borg för det ekonomiska läget och förutsättningarna för arbetet med budgeten 2015.
- Det är viktigt att de offentliga finanserna är starka också framgent. Sverige måste kunna möta framtida kriser från en styrkeposition och det måste säkras att vi har säkerhetsmarginaler också i framtiden, säger finansminister Anders Borg.

Pressmeddelanden, uttalanden, tal m.m.

Riksdagshuset. Foto: Andreas Ribbefjord

Riksdagsfrågor till Anders Borg

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Här kan du läsa svar på frågor om bland annat finanspolitik och skatter.