Anders Borg

Finansminister
Finansdepartementet

"Vi ska arbeta för en god ekonomisk utveckling i Sverige med ordning och reda i de offentliga finanserna. Att få fler i arbete och motverka utanförskapet är den största utmaningen, både utifrån ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Det ökar möjligheterna för människor att påverka sin egen vardag och skapar större utrymme för ökad välfärd."

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Vårproposition 2014: Kunskap för stärkt arbetskraft

Den 9 april lämnade regeringen sin ekonomiska vårproposition till riksdagen. I denna vårproposition presenterar regeringen satsningar för mer kunskap, ökad tillgänglighet och kompetens i vården samt ytterligare förbättrat företagsklimat. I takt med att återhämtningen blir stabilare inleds en ny fas i finanspolitiken där de offentliga finanserna återgår till överskott. Alla satsningar kommer därför att finansieras krona för krona.

Ekofin
Nästa Ekofinmöte är den 6/5
Riksdagshuset. Foto: Andreas Ribbefjord

Riksdagsfrågor till Anders Borg

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Här kan du läsa svar på frågor om bland annat finanspolitik och skatter.