Hillevi Engströms ansvarsområden

Biståndsminister Hillevi Engström ansvarar för:

  • Global utveckling och bistånd

    En rättvis och hållbar global utveckling är målet för Sveriges globala utvecklingspolitik som omfattar alla politikområden.