Göran Hägglund

Socialminister
Socialdepartementet

"Ett av mina viktigaste mål är att förbättra tillgängligheten i vården. Jag vill korta vårdköerna och ta bort hinder så att vi kan få fler aktörer inom vård- och omsorgssektorn. Med fler aktörer ökar patienternas valfrihet och möjlighet att jämföra kvaliteten i vården. Patienterna - inte systemen - ska vara i centrum för den svenska sjukvården."


Webbintervju: Göran Hägglund om sitt uppdrag

Kontakta Göran Hägglund

Johan Ingerö Presschef hos Göran Hägglund
Telefon work 08-405 45 21
Mobiltelefon cell 072-523 02 64
Marie Lann Pressekreterare hos Göran Hägglund
Telefon work 08-405 32 66
Mobiltelefon cell 076-768 59 05

Göran Hägglund presenterar nyhet ur vårens budgetproposition

Torsdagen 3 april kl. 14.00 presenterar Göran Hägglund en nyhet ur vårens budgetproposition. Det sker på Regionalt Cancercentrum, Västgötagatan 2, plan 4 i Stockholm.

Senaste pressmeddelanden, tal och debattartiklar

Apr 17

Hälsoministrar möttes


Norska hälsoministern Bent Høie med delegation besökte socialminister Göran Hägglund på Socialdepartementet, måndagen 3 april. Vid mötet utbyttes erfarenheter om hälso- och sjukvårdsområdet.

Regeringen ger stimulansmedel till landsting och kommuner för insatser mot psykisk ohälsa

Samtliga landsting och 276 av landets kommuner får tar del av totalt 630 miljoner kronor i stimulansmedel för sitt utvecklingsarbete inom området psykisk ohälsa.
- Psykisk ohälsa är en av vår tids stora utmaningar. Regeringen och SKL har tillsammans arbetat för att förbättra vården för de personer som drabbas av psykisk ohälsa. Det att därför glädjande att se att kommuner och landsting gör viktiga framsteg i sitt arbete med att möta de behov som finns, säger Göran Hägglund.

Debattartikel: Åtgärder i äldrevården har gett resultat


Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en rad åtgärder sedan 2011 för att förbättra vården av landets gamla och sjuka. Det har skett inom ramen för den gemensamma satsningen på en mer sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre - och det har gett resultat, skriver socialminister Göran Hägglund, barn- och äldreminister Maria Larsson och Anders Knape, ordförande för SKL, i en debattartikel.

Bilder på Göran Hägglund


Bilder fria att använda för press och media

Insatser inom Göran Hägglunds ansvarsområden


Ta del av regeringens större politiska initiativ och beslut sedan 2010:

Göran Hägglund på kristdemokraterna.se

På Kristdemokraternas webbplats kan du läsa mer om Göran Hägglund, hans idéer och vad han jobbar för.