Maria Larsson

Barn- och äldreminister
Socialdepartementet

"Min vision är att det ska bli lättare att leva i Sverige. Barn ska kunna ha en trygg uppväxt med närvarande vuxna och utan droger. Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällsliv och arbetsliv. Och när man bli äldre ska man kunna fortsätta att vara den person man varit tidigare."

Webbintervju: Maria Larsson om sitt uppdrag

Stärka barns rättigheter

"Barn är kloka. Barn har rätt till en trygg uppväxt. Barnkonventionen, som betonar både familjens betydelse för trygghet och barns rätt att få komma till tals, bör få en starkare ställning i vårt land."

Värdigt liv i äldreomsorgen

"Det är hög tid för ett tankeskifte när det gäller äldre personer i samhället. Politiken behöver riva alla hinder för äldres deltagande i samhällsliv och arbetsliv. Min vision är att man ska kunna fortsätta att vara den person man alltid varit, även när man behöver äldreomsorg.
Man ska ha möjlighet att behålla vanor och umgänge. Vi behöver bli bättre på att förebygga ohälsa och samtidigt
effektivare i vård- och omsorgsarbetet".
Äldreomsorg

Kontakta Maria Larsson

Marcus Jonsson Pressekreterare hos Maria Larsson
Telefon work 08-405 50 65
Mobiltelefon cell 070-382 47 78
Maria Larsson med Barnombudsmannens logga. -I samtal med barn och ungdomar som förlorat tron på vuxenvärlden ska man på ett avslappnat sätt lyssna mellan raderna, vara ärlig i den respons man ger och inte lova något man inte kan hålla, sa Maria Larsson. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Våga fråga och lyssna på barnen

-Att lyssna till barn är en utmaning som berör alla. Tror man att vi är klara med att garantera barns rättigheter så räcker det med att lyssna till barn eller läsa Barnrättskommitténs rekommendationer. Vi måste som kommunala representanter eller myndighetsföreträdare våga fråga barn. Om barn tror att det har betydelse vad de säger, så kommer de att berätta, sa barnminister Maria Larsson den 10 juni när hon vid Barnombudsmannens (BO) nationella konferens Vägen framåt presenterade vad regeringen uträttat inom barnpolitiken.

Senaste pressmeddelanden, tal och debattartiklar

Aug 1

Maria Larsson besökte WHO


Maria Larsson besökte den 18 juni Världshälsoorganisationen (WHO) i Genève där hon samtalade med WHO:s generaldirektör dr Margaret Chan. Samtalet omfattade bland annat svenska prioriteringar i WHO-arbetet och förberedelserna inför den specialsession om narkotika som kommer att genomföras i FN:s Generalförsamling 2016.
Karl Erik Olsson och Maria Larsson på scen.

Maria Larsson avtackade Karl Erik Olsson


Onsdagen den 11 juni talade Maria Larsson på Sveriges Pensionärsförbunds (SPF) kongress i Jönköping. Vid besöket passade äldreministern på att tacka SPF:s avgående förbudsordförande Karl Erik Olsson. Foto: Kajsa Juslin/SPF

Maria Larsson talade på Anhörigriksdagen


Tisdagen den 20 maj talade barn- och äldreminister Maria Larsson på Anhörigriksdagen i Varberg. Konferensen arrangeras av Anhörigas Riksförbund vars syfte är att stödja anhöriga och andra närstående som vårdar någon i hemmet eller på institution.

Barnrättsprinciper för företag


Vid en nätverksträff för dem som arbetar med hållbart företagande i statliga bolag, betonande Maria Larsson företagens betydelse för att barns rättigheter respekteras.

Bilder på Maria Larsson


Bilder fria att använda för press och media

Insatser inom Maria Larssons ansvarsområden


Ta del av regeringens större politiska initiativ och beslut sedan 2010:

Maria Larsson på kristdemokraterna.se

På Kristdemokraternas webbplats kan du läsa mer om Maria Larsson, hennes idéer och vad hon jobbar för.