Maria Larsson

Barn- och äldreminister
Socialdepartementet

"Min vision är att det ska bli lättare att leva i Sverige. Barn ska kunna ha en trygg uppväxt med närvarande vuxna och utan droger. Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällsliv och arbetsliv. Och när man bli äldre ska man kunna fortsätta att vara den person man varit tidigare."

Webbintervju: Maria Larsson om sitt uppdrag

Stärka barns rättigheter

"Barn är kloka. Barn har rätt till en trygg uppväxt. Barnkonventionen, som betonar både familjens betydelse för trygghet och barns rätt att få komma till tals, bör få en starkare ställning i vårt land."

Värdigt liv i äldreomsorgen

"Det är hög tid för ett tankeskifte när det gäller äldre personer i samhället. Politiken behöver riva alla hinder för äldres deltagande i samhällsliv och arbetsliv. Min vision är att man ska kunna fortsätta att vara den person man alltid varit, även när man behöver äldreomsorg.
Man ska ha möjlighet att behålla vanor och umgänge. Vi behöver bli bättre på att förebygga ohälsa och samtidigt
effektivare i vård- och omsorgsarbetet".
Äldreomsorg

Kontakta Maria Larsson

Marcus Jonsson Pressekreterare hos Maria Larsson
Telefon work 08-405 50 65
Mobiltelefon cell 070-382 47 78
Maria Larsson med Barnombudsmannens logga. -I samtal med barn och ungdomar som förlorat tron på vuxenvärlden ska man på ett avslappnat sätt lyssna mellan raderna, vara ärlig i den respons man ger och inte lova något man inte kan hålla, sa Maria Larsson. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Våga fråga och lyssna på barnen

-Att lyssna till barn är en utmaning som berör alla. Tror man att vi är klara med att garantera barns rättigheter så räcker det med att lyssna till barn eller läsa Barnrättskommitténs rekommendationer. Vi måste som kommunala representanter eller myndighetsföreträdare våga fråga barn. Om barn tror att det har betydelse vad de säger, så kommer de att berätta, sa barnminister Maria Larsson den 10 juni när hon vid Barnombudsmannens (BO) nationella konferens Vägen framåt presenterade vad regeringen uträttat inom barnpolitiken.

Senaste pressmeddelanden, tal och debattartiklar

Sep 30
Maria Larsson pratar inför äldre åhörare i en samlingslokal

SeniorCenter i Lidköping fick besök av äldreministern


Äldreminister Maria Larsson besökte fredagen den 12 september SeniorCenter i Lidköping för att prata om hur äldreomsorgen kan utvecklas.
- Under mina åtta år som äldreminister har jag besökt många äldreboenden där någon av de boende har kommit och ryckt mig i armen och sagt: "Jag vill bara säga att här har vi det så bra." Detta är en bild av äldreomsorgen som inte alltid kommer fram. Svensk äldreomsorg är bra och internationella studier visar att Sverige är världens bästa land att åldras i, säger Maria Larsson.
Äldreministern talar med två äldre damer

Äldreministern pratade om LOV och mat i Göteborg


Onsdagen den 10 september besökte äldreminister Maria Larsson Eivor Niklasson och Ulla Lilienberg i Göteborg och diskuterade LOV och mat.
- Även de äldre i Göteborg har rätt till självbestämmande och att själva kunna få välja mat i hemtjänsten från olika restauranger, säger Maria Larsson.

Regeringen vill ha nationellt kunskapscentrum om våld mot barn


Socialstyrelsen har fått i uppdrag att föreslå vilket univeristet eller högskola, som ska bli nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.
- Tanken är att det centret ska stödja olika aktörer som möter och arbetar med barn. När man misstänker att barn far illa då gäller det att veta vad och hur man ska göra. Vi vill ha en aktör som på ett systematiskt sätt kan sammanställa och sprida kunskap, säger barnminister Maria Larsson.

Bilder på Maria Larsson


Bilder fria att använda för press och media

Insatser inom Maria Larssons ansvarsområden


Ta del av regeringens större politiska initiativ och beslut sedan 2010:

Maria Larsson på kristdemokraterna.se

På Kristdemokraternas webbplats kan du läsa mer om Maria Larsson, hennes idéer och vad hon jobbar för.