Hotade kvinnor ska få larmskyddspaket

Inlägg Kvinnofrid. Många av de som i dag lever under ständiga hot mot sitt liv och sin frihet är kvinnor. Vi kan inte acceptera att kvinnors liv begränsas av män som förföljer, hotar och misshandlar. Idag finns möjligheten till besöksförbud, men mer måste göras.

Därför ger regeringen i uppdrag till Rikspolisstyrelsen att säkerställa att samtliga polismyndigheter kan tillhandahålla larmskyddspaket till dessa personer. Rikspolisstyrelsen får 6,5 miljoner kronor för att genomföra detta.

Effektiva larm- och skyddspaket är ett sätt att förbättra stödet för våldsutsatta kvinnor. Beslutet ingår i den miljardsatsning mot våldet som drabbar kvinnor som genomförs under mandatperioden.

Förutsättningarna för polismyndigheterna att erbjuda larm bör vara enhetliga. Vare sig man bor i Kiruna eller Trelleborg ska den som hotas eller förföljs, vid behov kunna få tillgång till larm- och skyddspaket. Regeringens beslut möjliggör detta.

Larmpaketen kan förebygga att brott inträffar och förhindra lidande. Larmpaket kan också säkra bevis efter att brott har inträffat. Det kan handla om larmtelefon med gps-mottagare. När den aktiveras skickas signaler med den senaste gps-positionen. Polisen kan även ringa upp larmtelefonen som svarar automatiskt efter att ett larm har aktiverats. På så sätt vet polisen att ett överfall äger rum och var det äger rum och kan undsätta den drabbade. En annan del är inspelningsenheter som kan dokumentera vad som händer i bostaden när larm aktiveras genom överträdelser av besöksförbud. Den kan också spela in såväl fasta som mobila telefonsamtal. Därutöver finns överfallslarm som tjuter när det aktiveras.

Dessa åtgärder handlar om att stödja offret. I handlingsplanen för att bekämpa våld mot kvinnor finns dessutom en mängd insatser för att förebygga våldet, stärka myndigheters kunskap, skärpa straffen, tydliggöra ansvar och öka forskningen.

Regeringen kommer under våren presentera fler förslag för att stärka skyddet för hotade och förföljda personer.

BEATRICE ASK
justitieminister

NYAMKO SABUNI
integrations- och jämställdhetsminister