Greppa Näringen 10 år

Kära vänner,

Stort tack för att jag har fått möjlighet att vara med här idag!

För mig symboliserar "Greppa näringen" praktisk politik när den är som bäst! Greppa är, precis som ni alla vet, ett frivilligt samarbete mellan bönder som handlar om att göra det som är bäst för miljön, samtidigt som man gör en insats för den egna plånboken. Genom att bönderna själva tar ansvar för övergödningsproblematiken har vi kunnat undvika stelbent och dyr lagstiftning. Det tjänar både miljön och bonden på! Kan det bli bättre?

Greppa näringen är inte bara bra för att det är ett frivilligt samarbete. Det är också ett strålande exempel på ett brett samarbete mellan såväl Jordbruksverket, Länsstyrelserna, LRF och framförallt våra rådgivningsorganisationer. Ingen myndighet eller organisation hade ensam kunnat utföra detta. Denna typ av samarbete mellan myndigheter och bönder för miljöns fromma görs inte alls i övriga Europa. Möjligen att Finland och Danmark har något liknande, men inte alls i den omfattning som vi i Sverige gör inom Greppa näringen. Därför är Greppa näringen något som jag som svensk landsbygdsminister är väldigt stolt över!

Och jag ska berätta för er att mina kollegor i Europa blir avundsjuka på mig när jag berättar om det unika samarbete som vi i Sverige har inom Greppa näringen.

Jag tror verkligen på frivillighet. Som jag ser det är frivillighet det absolut bästa sättet att faktiskt nå resultat. Varför då? Jo, därför att den som ska göra allt jobb, det vill säga bonden, är med på vad som ska göras och varför. Greppa Näringen bygger på brukarnas engagemang och kunskap. Det leder också till en flexibilitet och möjlighet att vara snabbfotad. När vi använder oss av tvång och lagstiftning blir det istället lätt ett motstånd, där bonden inte ser nyttan med de åtgärder som ska genomföras. Dessutom finns det alltid en risk i lagstiftningsprocessen och det är att den blir så stelbent att man faktiskt inte genomför de åtgärder som är bäst för miljön.

Att greppa också är bra för bondens plånbok är något som jag verkligen applåderar! Det visar sig nämligen att de flesta av tillfrågade lantbrukare som är med i Greppa säger att de råd de fått i Greppa Näringen också varit bra för gårdens ekonomi genom att de sparat utgifter på till exempel foder eller gödsel. I dagens läge med hård internationella konkurrens har därmed Greppa medverkat till att trimma produktionen men mer går att göra.

Förutom att Greppa lett till minskade utsläpp som beräknas motsvara ungefär 800 ton kväve och någonstans mellan 15 och 30 ton fosfor till våra vattendrag, sjöar, hav och luft så bidrar Greppa med erfarenheter om:

  • Nytt arbetssätt där myndigheter, näringen och rådgivningsorganisationer arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Detta är något som att viktigt att föra ut i den Europeiska kretsen som alternativ till lagstiftning.
  • Vikten av helhetssyn på jordbruksföretaget när man vill nå miljöeffekter. Ekonomin får inte glömmas bort liksom att det är jordbrukaren som sitter på viktiga kunskaper om sitt företag för att välja vilka olika kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras inom företaget.
  • Vikten av att prata med jordbrukarna och inte till jordbrukarna och att enträget arbete ger resultat
  • Att kontinuerlig utbildning av rådgivarna är viktig för att hålla en hög kvalitet på rådgivningen till jordbrukarna och för att utveckla rådgivningsinsatserna. Rådgivningen är dessutom ett viktigt verktyg för att nå målet om ett renare hav och då särskilt de mål som satts upp inom Helcoms aktionsplan för Östersjön.
  • Att det är små bäckar som bildar ett stort vattendrag. Det är ofta många små åtgärder som vidtas på ett företag för t.ex. minska utsläppen av växtnäring till vatten som leder till viktiga minskningar i miljön.

När vi pratar om Greppa näringen såhär på dess 10-års jubileum är det lätt att vi bara blickar bakåt, på det som har varit. Men vi har all anledning att också blicka framåt! Och det är också något som görs inom Greppa Näringen. Till exempel har Greppa näringen också börjat jobba med den viktiga klimatfrågan. Ett trettiotal Klimat-rådgivare har nu utbildats och certifierade inom ramen för Greppa näringen. Det är denna ständiga förmåga att anpassa sig till behov och krav från omvärlden som verkligen gör Greppa Näringen framgångsrikt!

Utmaningarna att minska övergödningen är stor och tyvärr är jag övertygad om att Greppa näringen kommer att behövas även de kommande 10 åren, och längre. Vägen mot ett hållbart samhälle är nog tyvärr fortfarande lång och krokig men i detta arbete ser jag bonden som en verklig nyckelspelare. Det finns miljöproblem inom jordbruket som vi måste jobba vidare med, men det finns också enorma möjligheter att använda den gröna energin som vi får via fotosyntesen för att ställa om vårt energisystem. Här kommer såväl frivillighet och rådgivning att spela en helt central roll även i fortsättningen!