Blommor och bin lyfter landsbygden

Kära biodlare, entusiaster, Matlandetvänner, mina damer och herrar!

Tack för att jag har fått komma hit idag! Och ett särskilt tack till Jordbruksverket som sätter ljus på denna viktiga fråga genom att ordna en heldag om bina och deras stora betydelse för jordbruket.

När jag skulle förbereda mig för detta lilla anförande så roade jag mig med att söka efter några saker på nätet. Det är väldigt intressant att se hur otroligt stort intresset för bin och honung är, och det visade också mina sökresultat!

När jag googlade på "blommor och bin" fick jag 873 000 träffar. Tionde resultatet var denna konferens. Vilka de andra träffarna var tänker jag inte gå in på här, men ganska många av dem handlade definitivt inte om honung och lämpar sig nog dåligt för denna konferens!

När jag istället valde att smala av min sökning något så gjorde jag en sökning på ordet "honungsfestival". Och fick faktiskt hela 1390 träffar!

En sökning på ordet "honung" resulterade i så många som 1,7 miljoner träffar!

Jag tänker inte ta upp allt som stod på dessa länkar i mitt tal här idag, för då skulle vi aldrig komma härifrån. Men jag tycker ändå att denna enorma mängd träffar på nätets viktigaste sökmotor ändå visar på vilket intresse det finns för frågor relaterade till bi- och honungsverksamhet!

Och biodling är en viktig verksamhet! Självklart är biodling viktigt för att vi därifrån får den fina honungen som många av oss tycker om. Både i olika efterrätter och bakverk, men också som bot vid förkylning. Många använder också honung som skönhetsprodukter, i badet eller som ansiktsmask. (Kanske inte jag själv, men jag har så fin lyster i hyn ändå!)

Förr i världen var honungsbina dessutom ovärderliga som producenter av honung, eftersom det fanns få andra produkter som man kunde använda till sötning. Socker var dyrt och honungen var därför en väldigt viktig del av bondehushållet.

Men bina är så mycket mer än producenter av honung. De bidrar också till den ovärderliga pollineringen av våra växter. Det är bina som ser till att rapsfälten mognar, att vi får frukt och bär i våra trädgårdar.

Mitt eget intresse för biodling väcktes när jag satt i riksdagen. En annan centerledamot bad mig följa med henne till Hallands Väderö på ett studiebesök på den avelsanläggning som fanns där, och som jag tror fortfarande finns där.

Detta studiebesök gjorde verkligen att jag fick upp ögonen för biodlingens potential! Så efter besöket så motionerade jag faktiskt som att förbättrade förutsättningar för biodlingen i Sverige!

Har jag då gjort något för att förbättra som minister? Ja, det skulle jag faktiskt vilja påstå att jag har gjort.

Under min tid som minister har finansieringen av honungsprogrammet ökat från 4 till 5 miljoner kronor. Honungsprogrammet är viktigt. Det ger stöd till att bekämpa sjukdomar hos bisamhällen. Det stödjer arbete med avel, rationalisering av arbetsmetoder, rådgivning och informationsspridning.

Det är inte bara i honungsprogrammet som det pågår forskning. Forskningsrådet FORMAS har delat ut nästan 7 miljoner till forskning kring hälsan hos honungsbin. Ett projekt rör identifiering och kartläggning av hur den genetiska bakgrunden till hur virusinfektioner drabbar och överförs hos honungsbin.

Regeringen har också påbörjat ett arbete som handlar om grön infrastruktur. Bakgrunden är att vi gemensamt i EU kom överens om en strategi för biologisk mångfald till 2020. I denna strategi lyftes behovet av att arbeta med grön infrastruktur fram.

Regeringen har givit Naturvårdsverket och ett antal andra myndigheter i uppdrag att ta fram en förstudie om grön infrastruktur. Här föreslås ett antal åtgärder för grön infrastruktur i Sverige. Förstudien redovisades i maj i år och är ute på remiss till den 15 oktober. Här hoppas jag att ni som intresseorganisationer kring biodling ser till att lämna in remissvar!

Själva begreppet "grön infrastruktur" är ganska nytt och satsningen i sig representerar lite av nytänkande för bevarande av biologisk mångfald i vardagslandskapet genom att säkra "sammanbindningar" skapa möjligheter för klimatanpassning och i förlängningen att klara av de livsnödvändiga ekosystemtjänsterna.

I denna satsning på grön infrastruktur kommer såväl tama som vilda bin självklart att spela en viktig roll. Arbetet kan också leda fram till att förbättrade förutsättningarna för biodling.

Jag skulle vilja påstå att biodling kommer att bli allt viktigare för oss alla. Världens befolkning växer och vi måste öka matproduktionen med 70 procent fram till 2050. Här är pollineringen en oerhört viktigt kugge!

Som ni alla mycket väl känner till står biodlingen också inför utmaningar. Varroa-viruset och andra sjukdomar som drabbar bin hotar inte bara vår produktion av honung, utan pollineringen och därmed produktiviteten i jordbruket.

En god bi-hälsa är så viktigt för det Europeiska jordbruket att vi diskuterade den vid ett möte med EU:s jordbruksministrar i januari i år. Vi enades då om en handlingsplan för förbättrad bihälsa. Den viktigaste åtgärden här var ett forskningslaboratorium som ska samordna den forskning som bedrivs kring bidöd, så att vi kan samordna våra resurser och sätta in de åtgärder som behövs.

Även om biodlingen står inför utmaningar så vill jag ändå lyfta upp de positiva aspekterna som faktiskt finns. Att biodlingen ger oerhörda ekosystemtjänster har jag redan varit inne på. Värdet av pollineringen beräknas vara 10-20 gånger större än värdet av själva produkterna!

Men produkterna är självklart också viktiga i sig! Konsumtionen av honung ökar och det finns alltså utrymme för mer produktion, vilket glädjer mig!

Såväl biodlingen som sådan som honungen är också viktiga för min och regeringens vision "Sverige - det nya Matlandet". Matlandet handlar om att tillvarata den potential som Sverige har i sina fina råvaror, sitt unika klimat och duktiga entreprenörer. Vi räknar med att fram till 2020 skapa 20 000 nya jobb inom området mat och mat i kombination med upplevelser.

Även om honungen inte har något eget fokusområde är det en ursvensk produkt som är viktig för Matlandet. Jag är dessutom ganska säker på att alla ni som jobbar med honungsproduktion och biodling på ett eller annat sätt kan dra nytta av satsningarna som vi gör inom Matlandet.

Med dessa ord ska jag be att få avsluta detta lilla anförande och passa på att önska er en fortsatt bra dag här på Skansen. Jag hoppas att ni har fruktbara diskussioner som blir till gagn för biodlingen i Sverige som helhet!

Tack för mig!