26 smaker 26 landskap

Till att börja med vill jag säga tack!

Tack för att jag har fått komma hit idag för att inviga ert projekt "26 smaker - 26 landskap". Men tack också till er som har jobbat hårt med detta projekt under lång tid. Tack till länsstyrelsen i Örebro län och ett särskilt tack till idégivaren Karin Strömberg Lundkvist, som är Närkes alldeles egen matlandetambassadör.

Anledningen till att jag vill rikta ett stort tack till er som står bakom projektet är därför att min vision om "Sverige - det nya Matlandet" aldrig kan bli verklighet utan er. Det är era idéer, visioner och ert hårda jobb som kommer att leda fram till att Sverige verkligen blir ett matland av rang.

Det som jag tycker är så fantastiskt med projektet "26 smaker - 26 landskap" är att ni verkligen ser till att sprida Matlandet i Örebro län. Väldigt många jobbar tvärt om, de vill nästan enbart sprida sin regions mat till andra. Men genom detta projekt ger ni människorna i Örebro län möjlighet att få smaka på hela Matlandet, fast i sin egen region.

Extra roligt tycker jag det är att ni har gått ut brett. Det är inte bara finkrogar som är med i satsningen. Dessutom har ni varit noga med att få med de offentliga köken, och om jag inte räknat fel så har ni två skolkök med i satsningen. Att ni vågar göra "26 smaker - 26 landskap" till en så bred satsning är också något som är väldigt typiskt för Matlandet. Alla får vara med och ingen ska lämnas utanför.

Men satsningen är också bred därför att det så att säga finns ett landskap "för mycket" med. Och det är Sapmí, eller Sameland, som egentligen inte är ett landskap. Men det är en viktig kulinarisk region som jag har valt att ge en egen matlandetambassadör. Och därför finn Sapmí också med i denna satsning.

Precis som Rose-Marie sa här tidigare är landskapen betydligt mer djupt rotade hos oss svenskar än vad länen är. Och därför var det också naturligt för mig att utse Matlandetambassadörer utifrån landskap, istället för län. Även om mina tjänstemän på departementet knorrade lite över detta, eftersom de tyckte att det var svåradministrerat.

Och jag vet också att bland annat Matlandetambassadören från mitt eget landskap, Småland, har vissa problem att få sina respektive länsstyrelser att jobba tillsammans med den småländska maten, istället för att göra sina egna projekt. Hur den stackars matlandetambassadören på Öland har det ska jag inte ens prata om!

Men precis som Rose-Marie sa, administrativa gränser kommer och går, medan landskap består! Jag ser därför verkligen fram emot att få höra om hur de olika restaurangerna väljer att presentera maten från våra olika landskap, även om jag såklart ser allra mest fram emot att höra om hur "Naturens hus" väljer att angripa Småland! Jag hoppas såklart på såväl isterband som min egen favorit - lingonsylt!

Återigen, ett stort och hjärtligt tack till alla er som har lagt ner själ och hjärta i den här satsningen. Det är människor som ni som bygger "Sverige - det nya Matlandet".