"Stressa inte fram ny lag"

Regeringen är beredd att göra mer för att stoppa huliganismen. Men en effektiv anmälningsplikt kräver noggrann avvägning och bör inte hastas fram, skriver justitieminister Beatrice Ask (M) och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M).

Morgan Johansson (S), ordförande i riksdagens justitieutskott, skriver att regeringen måste göra mer för att stoppa huliganismen (2.8). Regeringen håller med om att det är viktigt att komma tillrätta med problemet och utesluter inte fler åtgärder som till exempel anmälningsplikt för huliganer. Däremot är det viktigt att lagstiftning som innebär tvång mot enskilda föregås av seriös analys.

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder. Lagen om tillträdesförbud har skärpts och innebär numera till exempel även förbud mot planinvasion. Dessutom har en nationell samordnare utsetts med uppdrag att se över dagens lagstiftning, presentera förslag på förbättringar och arbeta för att förbättra samarbetet mellan berörda parter. Regeringen är beredd att göra mer om det krävs för att stoppa huliganismen. Det är också viktigt att påpeka att idrottsklubbarna har ett stort och viktigt ansvar och att det finns fler åtgärder som de kan och bör vidta.

Johansson vill att Sverige ska införa en så kallad anmälningsplikt som innebär att personer med tillträdesförbud skulle åläggas att anmäla sig på en polisstation när en match spelas. För att en anmälningsplikt ska bli verkningsfull skulle det troligen krävas att den anmälningspliktige inte bara anmäler sig på polisstationen utan också under matchtiden stannar kvar på stationen. Dessutom krävs att polisen har möjlighet att frihetsberöva enskilda som inte stannar kvar frivilligt.

Frågan kräver således flera principiellt viktiga och inte helt enkla ställningstaganden. Lagstiftning som innebär tvång mot enskilda eller inskränkningar av grundlagsskyddade rättigheter får inte hastas fram utan måste föregås av seriösa behovsanalyser och noggranna avvägningar.

BEATRICE ASK

LENA ADELSOHN LILJEROTH