Från och med
 -
Till och med
Visar 321-325 av de 696 senaste notiserna

Kultursamverkansmodellen lyfter kulturfrågorna

Clas-Uno Frykholm, direktör och chef för Myndigheten för kulturanalys, och Lena Adelsohn Liljeroth Foto: Susan Berg/Regeringskansliet

I dag överlämnade Myndigheten för kulturanalys rapporten "Kulturanalys 2012" till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. I rapporten konstateras det bland annat att kultursamverkansmodellen har bidragit till att lyfta kulturfrågorna och sätta kulturen på den politiska agendan. "Kulturanalys 2012" är den första av årligen återkommande rapporter till regeringen där myndigheten samlar sina analyser av den förda kulturpolitiken.

Barn- och ungdomsstrategier

I 2011 års styrdokument fick 26 statliga kulturinstitutioner uppdrag om att utforma strategier för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren 2012-2014. Barn och unga är ett högt prioriterat område inom kulturpolitiken vilket bland annat tydliggörs av de nya nationella kulturpolitiska målen.

Hur kan kulturen bidra till ett nytt Europa?

Kulturrådet Henrik Selin Foto: Regeringskansliet

Henrik Selin, kulturråd i Bryssel lyfter några exempel på hur kulturen kanske kan lösa dagens utmaningar i Europa. Den danske kulturministern Uffe Elbaek har till exempel bjudit in tolv europeiska kulturpersonligheter för att skapa ett manifest om hur kulturen kan bidra. I gruppen Team Culture 2012 ingår bland annat Margot Wallström.

Kulturrådet har lämnat rapport om Skapande skola

Skolan och kulturlivet har stärkt sin samverkan och genomför insatser som ger eleverna ökad självkänsla och bättre samarbetsklimat i klasserna. Det redovisar Kulturrådet som har följt upp det tredje året med Skapande skola, det vill säga 2010/2011 års ansökningsomgång som omfattade årskurserna 4-9. De medverkande kulturaktörerna vittnar om en stor glädje att få arbeta med eleverna och om att en majoritet upplever att de har en samsyn med skolan på Skapande skola.

Kulturrådet beskriver hur Skapande skola har bidragit till att stärka elevernas förutsättningar för att uppnå skolans kunskapsmål och att eleverna lärt sig om den konstnärliga processen samt att de har varit delaktiga i planering och uppföljning av projekten. Kulturrådets uppföljning är ett viktigt bidrag till den fortsatta vidareutvecklingen av Skapande skola-bidraget.

Nya ledamöter i Svenska Filminstitutets styrelse

Regeringen har i dag utsett Anki Dahlin, direktör för Statens medieråd och Jessica Bjurström, vd för Sveriges Kommunikationsbyråer till ledamöter till styrelsen för Stiftelsen Svenska Filminstitutet.