Från och med
 -
Till och med
Visar 406-410 av de 782 senaste notiserna

Nordisk kulturfestival i Washington

Tisdagen den 6 mars presenterade kulturcentret John F. Kennedy Center for the Performing Arts i Washington programmet för 2013. Därmed presenterades också stora delar av programmet för den internationella kulturfestival som kommer att ha ett nordiskt tema under namnet Nordic Cool. Festivalen pågår mellan den 19 februari till 17 mars 2013.

Vid presskonferensen meddelade Kennedy Center att Dramaten (med uppsättningen Fanny och Alexander), Kungliga Filharmonikerna, Göteborgsoperans balett, Kroumata och Backa Teater, med flera, är utvalda att delta från svensk sida. Programmet innehåller evenemang inom teater, dans, musik, bildkonst, litteratur, design och film. Delar av programmet kommer också att vara riktat till barn.

Skapar tillfälle för dialog


- Kulturfestivalen på Kennedy Center är en utmärkt möjlighet för nordisk och svensk kultur att synas i USA. Det skapar också tillfälle att föra en dialog om viktiga nordiska och svenska samhällsfrågor, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet 2013


År 2013 kommer Sverige att vara ordförande i Nordiska ministerrådet vilka är en av de parter som kommer att vara engagerade i att stödja festivalen.

Kultursamverkansmodellen lyfter kulturfrågorna

Clas-Uno Frykholm, direktör och chef för Myndigheten för kulturanalys, och Lena Adelsohn Liljeroth Foto: Susan Berg/Regeringskansliet

I dag överlämnade Myndigheten för kulturanalys rapporten "Kulturanalys 2012" till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. I rapporten konstateras det bland annat att kultursamverkansmodellen har bidragit till att lyfta kulturfrågorna och sätta kulturen på den politiska agendan. "Kulturanalys 2012" är den första av årligen återkommande rapporter till regeringen där myndigheten samlar sina analyser av den förda kulturpolitiken.

Barn- och ungdomsstrategier

I 2011 års styrdokument fick 26 statliga kulturinstitutioner uppdrag om att utforma strategier för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren 2012-2014. Barn och unga är ett högt prioriterat område inom kulturpolitiken vilket bland annat tydliggörs av de nya nationella kulturpolitiska målen.

Hur kan kulturen bidra till ett nytt Europa?

Kulturrådet Henrik Selin Foto: Regeringskansliet

Henrik Selin, kulturråd i Bryssel lyfter några exempel på hur kulturen kanske kan lösa dagens utmaningar i Europa. Den danske kulturministern Uffe Elbaek har till exempel bjudit in tolv europeiska kulturpersonligheter för att skapa ett manifest om hur kulturen kan bidra. I gruppen Team Culture 2012 ingår bland annat Margot Wallström.

Kulturrådet har lämnat rapport om Skapande skola

Skolan och kulturlivet har stärkt sin samverkan och genomför insatser som ger eleverna ökad självkänsla och bättre samarbetsklimat i klasserna. Det redovisar Kulturrådet som har följt upp det tredje året med Skapande skola, det vill säga 2010/2011 års ansökningsomgång som omfattade årskurserna 4-9. De medverkande kulturaktörerna vittnar om en stor glädje att få arbeta med eleverna och om att en majoritet upplever att de har en samsyn med skolan på Skapande skola.

Kulturrådet beskriver hur Skapande skola har bidragit till att stärka elevernas förutsättningar för att uppnå skolans kunskapsmål och att eleverna lärt sig om den konstnärliga processen samt att de har varit delaktiga i planering och uppföljning av projekten. Kulturrådets uppföljning är ett viktigt bidrag till den fortsatta vidareutvecklingen av Skapande skola-bidraget.