Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Lärarlyftet - fortbildning och högre status

- Fortbildning för 3,6 miljarder
- 30 000 lärare vidareutbildas inom fyra år

- Sveriges lärare har ett mycket viktigt arbete. Utan utbildning i världsklass klarar vi inte globaliseringens utmaningar. Lärarlyftet gör läraryrket attraktivare och säkrar tillgången till lärare med rätt behörighet och en bra, aktuell utbildning för sin uppgift, säger utbildningsminister Lars Leijonborg.


- Att höja läraryrkets status är en strategiskt viktig fråga för Sverige. Vi måste locka ungdomar att bli lärare, fortbilda de som redan är lärare och få fler att söka sig tillbaka till yrket, säger skolminister Jan Björklund.


Skolverket har regeringens uppdrag att genomföra Lärarlyftet. Frågor om satsningen från lärare och skolledare hänvisas till www.skolverket.se/fortbildning.


Fakta: Lärarlyftet - mångmiljardsatsning på fortbildning och höjd status

3,6 miljarder kronor satsas på fortbildning för lärare till och med 2010. Det innebär att 30 000 lärare får möjlighet att gå en akademiskt kvalificerad fortbildning.


Bland låg- och mellanstadielärare prioriteras fortbildning inom läsning, skrivning och räkning. Bland högstadie- och gymnasielärare prioriteras ämnesfördjupning. Även fortbildning i svenska som andraspråk prioriteras.


Läraren är tjänstledig med 80 procent lön under studietiden, staten står för 70 procent av kostnaden och kommunen för 30 procent av kostnaden.


Utbildningen ska bedrivas vid universitet eller högskolor och bekostas av staten. Skolverket upphandlar kurser för att täcka det ökade behovet, men även befintliga universitetskurser kan sökas.


Kurserna ska i första hand vara 15 (halv termin) eller 30 högskolepoäng (hel termin), och de kan läsas på hel eller halvfart. Sammanlagt satsas 2767 miljoner på denna del av lärarsatsningen.


Andra satsningar inom Lärarlyftet är:

  • fortbildning för sfi-lärare (51 miljoner),
  • vidareutbildning för att ge obehöriga lärare behörighet (240 miljoner),
  • forskarutbildning (500 miljoner) och
  • utbildning i specialpedagogik för specialpedagoger och behöriga lärare (66 miljoner).

Kontakt

Anders Andrén
Pressekreterare hos Jan Björklund
work 08-405 10 00