Värdet av valdeltagande

SOU 2007:84

Omslag till SOU 2007:84
Utgiven:
14 november 2007

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Justitiedepartementet

Grundlagsutredningen

Författare:
Johan Martinsson

Sammanfattning

Johan Martinsson har på uppdrag av Grundlagsutredningen sammanställt och utvärderat erfarenheterna av valdeltagandet i de nationella valen och i valen till Europaparlamentet i EU:s samtliga medlemsländer. Även val i Island, Norge, Schweiz och USA behandlas. I viss utsträckning redovisas också uppgifter om lokala val.

I uppdraget har vidare ingått att, i fråga om vissa av länderna, redovisa bl.a. aktuella tendenser när det gäller valdeltagandet och synen på betydelsen av ett högt valdeltagande.

Uppdraget redovisas i denna rapport.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)