Öppet hus för gymnasielärare

- Trots att Sverige bara utgör 0,8 procent av jordens yta och svenskarna bara 0,1 procent av jordens befolkning har vi stora ambitioner att påverka internationellt. Det sa Cecilia Juhlin, ambassadör och UD:s informationschef, när hon i veckan gav en snabbkurs i UD:s verksamhet för de gymnasielärare som kommit till Öppet hus på Rosenbad.

Cecilia Julin,  ambassadör och UD:s informationschef Cecilia Julin berättar om UD:s verksamhet. Foto: Simon Hoff/UD

Svensk utrikespolitik utgår från Utrikesdeklarationen där det bland annat står att Sverige ska medverka till frihet, fred och försoning.
- Det står också att Sverige ska fortsätta vara militärt alliansfritt. Det står alltså inte längre att vi ska vara neutralt, sa Cecilia Julin.

Hon berättade också om de tio prioriteringar som finns i svensk utrikespolitik med bland annat ett starkt fokus på EU och kring de mänskliga rättigheterna. Dessutom finns en övergripande målsättning att utrikespolitikens delområden ska vara sammanhållen. På så vis ska utrikespolitiken, utvecklingsfrågorna, handelsfrågorna och säkerhetspolitiken samverka för att bidra till effektiv fattigdomsbekämpning och hållbar fred.

Länder tävlar om att synas

Cecilia Julin berättade också om de förändringar inom utvecklingssamarbetet som biståndsminister Gunilla Carlsson satt igång. Målet är att Sveriges utvecklingssamarbete ska präglas av effektivitet och kvalitet.

Även på handelsområdet händer det mycket. Nu för tiden tävlar nationer om uppmärksamhet på exportmarknaderna. Det gäller att marknadsföra sig och synas på ett bra sätt. Ett mätverktyg för detta, ett så kallat nation-branding index, visar att Sverige hamnar högt i dessa sammanhang.

Från stängd till öppen diplomati

UD arbetar för en mer öppen diplomati. Det handlar till exempel om att främja och sälja in Sveriges ståndpunkter. Men hos många är bilden av diplomati fortfarande väldigt traditionell.
- När vi för en tid sen gjorde en undersökning kom det fram att det ord som de flesta tänkte på när de hörde UD är ordet hemlig, sa Cecilia Julin.

Fallet med Rondellhundsteckningarna är ett exempel på öppen diplomati i krishantering, då det var viktigt att förklara och berätta om den svenska tryckfriheten. Men det finns tillfällen där tyst diplomati är nödvändig. Fallet med journalisten Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea är ett exempel på detta. Här finns en oro på UD att en lycklig lösning kan skadas av en allt för öppen hållning.

Diplomatprogrammet

Avslutningsvis passade Cecilia Julin på att berätta om UD:s diplomatprogram, den utbildning som finns för blivande svenska diplomater. Utbildningen är ettårig, men just i år har den kortas den ner till en termin. Men för att få många av de färdigheter som utmärker en riktigt god diplomat krävs år av erfarenhet.
- Diplomat blir man inte av att bara sitta hemma på sin kammare och läsa, sa Cecilia Julin och lyfte fram FN:s sändebud i Darfur, Jan Eliasson, som ett gott exempel.