Regeringens politik för att främja kvinnors företagande

Betydligt färre kvinnor än män startar och driver företag i Sverige. Fler kvinnor som driver företag skulle innebära att fler affärsidéer tillvaratas och att Sveriges möjligheter till ökad sysselsättning och ekonomisk utveckling stärks. Regeringen satsar därför 100 miljoner kronor per år mellan 2007-2014 för att främja kvinnors företagande.

Foto: Andreas Kindler/Johnérs, Fancy/Johnérs, Getty Images, Javier Larrea/Scanpix

Av Sveriges alla företag drivs idag närmare en fjärdedel av kvinnor. Cirka en tredjedel av alla nya företag startas av kvinnor. Antalet kvinnor som startar företag ökar, och på sikt kan detta ge fler företag, ökad sysselsättning och en jämnare fördelning mellan kvinnor respektive män som startar och driver företag. Företagandet kan innebära nya karriärvägar och möjligheter för kvinnor att använda sin kapacitet, kompetens och kreativitet. Om kvinnors företagande fortsätter att öka tills företagandet blir lika vanligt som bland män skulle detta innebära 75 000 nya företag.

Regeringens insatser för att främja kvinnors företagande omfattar bland annat affärsutveckling, innovationsfinansiering, rådgivning, framtagning av fakta och statistik, att stärka entreprenörskapsinslag i högre utbildning och förebildsarbete.