Arbete i EU

Vad EU:s institutioner erbjuder

- Utmanande, intressanta och skiftande uppgifter.
- Dynamisk karriär, du kan ändra inriktning/område under hela karriären.
- Internationell och mångkulturell arbetsmiljö.
- Vidareutbildning.
- Lätt att förena arbetsliv och familjeliv, t.ex. flextid och distansarbete.
- Goda arbetsvillkor och förmåner (bra ingångslön, löneförmåner, sjukförsäkring, familjetillägg och pensionssystem samt avgiftsfria europeiska skolor).

Har du gymnasieutbildning och yrkeserfarenhet?

Du kan söka till det särskilda uttagningsprovet som syftar att rekrytera fler till denna grupp anställda.

Är du intresserad av praktik?

Institutionerna utlyser varje år ett stort antal praktikplatser. Dessa är mycket meriterande och bra att ha i sitt CV. Pröva på en praktikperiod inom EU och öka dina möjligheter att få jobb med EU-anknytning.

Är du anställd inom offentlig förvaltning och vill arbeta som nationell expert?

Om du arbetar vid en statlig myndighet kan du söka de tjänster som nationella experter som utlyses av EU:s institutioner.

Vilka arbetar i EU?


Drygt 1 200 svenskar arbetar i EU:s institutioner och organ. I institutionerna - Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Ministerrådsekretariatet, Revisionsrätten, Europeiska investeringsbanken m.fl. arbetar drygt 38 000 personer från EU:s 27 medlemsländer.

EU:s rekryteringsbyrå EPSO


European Personnel Selection Office (EPSO) är EU-institutionernas gemensamma rekryteringsbyrå. Byrån ansvarar framförallt för rekryteringen av personal till fasta tjänster inom institutionerna, men också till vissa tidsbegränsade tjänster.

EUR-Lex - Europeiska unionens officiella tidning


I Europeiska unionens officiella tidning publiceras samtliga fasta jobb, uttagningsprov samt vissa tidsbegränsade jobb.

Att arbeta vid EU-institutionerna - kontaktguide


Arbetsplatsen ligger i de flesta fall i Bryssel eller Luxemburg. Personalen vid EU-institutionerna jobbar i en mångkulturell arbetsmiljö. De är alla kunniga inom sina områden och har lätt för att samarbeta med andra. EU:s institutioner söker därför folk som kan erbjuda mer än bara kunskap och kompetens. EU behöver personer som dessutom är resultatinriktade och som kan arbeta effektivt i ett mångkulturellt team. Kontaktguide för EU:s institutioner och organ finns på webbplatsen Europa.