Alcohol ignition interlocks - Swedish strategy 2007

N7022

Utgiven:
september 2007

Typ:
Informationsmaterial

Avsändare:
Näringsdepartementet

Sammanfattning

Faktablad om Sveriges strategi vad gäller alkolås. Finns endast på engelska.