Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Ny lag mot bidragsbrott

Regeringen lägger i dag fram en proposition om bidragsbrott till riksdagen. Den som lämnar en oriktig uppgift, eller underlåter att anmäla ändrade förhållanden, ska i fortsättningen kunna dömas enligt denna lag.


Allmänheten ser enligt en SCB-undersökning allvarligt på bidragsbrott. Hela 68 procent av de tillfrågade tycker att de som medvetet lämnar felaktiga uppgifter till Försäkringskassan bör åtalas för bedrägeri. 74 procent anser att Försäkringskassan ska göra fler oanmälda och anonyma besök vid misstanke om bidragsbrott.


- För tilltron till socialförsäkringssystemet är det av yttersta vikt att överutnyttjande och bidragsbrott motverkas. Tack vare de undersökningar som har gjorts om allmänhetens attityder på detta område kan jag vara tryggt förvissad om att jag och regeringen i detta arbete har ett helgjutet stöd från det svenska folket, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


Kontakt

Mychèle Östman
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson (föräldraledig)