Bolognaprocessen

Bolognaprocessen är ett samarbete om högre utbildning mellan 47 europeiska länder. Processen startade 1999 genom att 29 länder undertecknade Bolognadeklarationen. I Bolognadeklarationen fastställs ett antal mål för att skapa ett europeiskt område för högre utbildning (European Higher Education Area). Detta område etablerades vid ministermötet i Budapest-Wien 2010.

Deklarationen innehåller tre övergripande mål:

  1. att främja rörlighet
  2. att främja anställningsbarhet
  3. att främja Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som utbildningskontinent

Ministermöten

Bolognaprocessens mål har följts upp vid utbildningsministermöten i Prag maj 2001, i Berlin september 2003, i Bergen maj 2005, i London maj 2007, i Leuven/Louvain-la-Neuve april 2009, i Budapest/Wien mars 2010 och i Bukarest april 2012. Vid dessa uppföljningsmöten antogs kommunikér om det fortsatta arbetet fram till en första etapp 2010. Vid mötet 2009 utsträcktes tiden för processen till 2020. Vid ministermötena har också ytterligare länder anslutit sig till processen som nu består av 47 europeiska länder.

I kommunikéerna från Prag, Berlin, Bergen London och Leuven /Louvain-la-Neuve har ytterligare mål tillförts processen. Till exempel är forskarutbildningen nu en del av Bolognaprocessen och utgör därmed en tredje utbildningsnivå inom högre utbildning.

Vid mötet i mars 2010 högtidlighölls de tio första åren av processen och det gemensamma europeiska området för högre utbildning etablerades. Vid mötet samlades ett Bologna Policy Forum med utbildningsministrar från Bolognaländerna och från tredje land liksom också skedde i Leuven/ Louvain la Neuve och Bukarest.

Nästa ordinarie ministermöte i processen äger rum i Jerevan 2015.

I Sverige finns ett antal Bolognaexperter som samordnas av Universitets- och högskolerådet.