Intervju, 5 oktober 2010

Eskil Erlandsson, landsbygdsminister: Landsbygdsdepartementet sätter fokus på jobben

I samband med regeringsförklaringen berättade statsministern att Eskil Erlandsson blir landsbygdsminister och chef för Landsbygdsdepartementet:
- Jag vill skapa förutsättningar för fler jobb på landsbygden, öka möjligheterna att driva företag och göra det mer attraktivt att bo i hela landet.

Vad kommer du att fokusera på under mandatperioden?

- Jag vill skapa förutsättningar för fler jobb på landsbygden, öka möjligheterna att driva företag och göra det mer attraktivt att bo i hela landet. Jordbruket är fortfarande i mångt och mycket motorn för landsbygdsföretagandet och därför vill jag  öka konkurrenskraften för bönderna, utveckla min Matlandsvision och fortsätta att regelförenkla.

Vad händer med Jordbruksdepartementet?

- Jordbruksdepartementet byter namn till Landsbygdsdepartementet för att markera ett helhetsgrepp kring jobben på landsbygden. Det är inte bara jordbruksfrågor som hanteras av oss, frågorna om landsbygdsföretag som skogsindustrin, fiske och livsmedelsförädling finns också här.

Varför byter departementet namn?

- När en ny regering bildas finns chansen att förtydliga politiken. På det här sättet synliggör regeringen alla företag, jobben och möjligheterna på landsbygden.

Är namnbytet en nedprioritering av jordbruket?

- Nej, tvärtom. Lantbrukarna är företagarmotorn på landsbygden, som är beroende av att villkoren på landsbygden blir bättre. Jag är tydlig med att jag vill öka konkurrenskraften för jordbruket. Jag vill öka den svenska matproduktionen och produktionen av grön energi på den svenska landsbygden.

Namnändringen sker vid årsskiftet

Jordbruksdepartementet byter namn till Landsbygdsdepartementet. Förändringen beräknas genomföras vid årsskiftet 2010/2011. Eskil Erlandsson har dock redan nu titeln landsbygdsminister. Webbplatsen kommer att uppdateras löpande.

Ansvarigt statsråd