Reportage, 13 april 2011

Skogsriket - med värden för världen

Onsdagen den 13 april presenterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson en ny vision för fler jobb på landsbygden. Skogsriket - med värden för världen är namnet på denna satsning som lanserades under årets Skogsnäringsvecka på Norra Latin i Stockholm.

- Jag vill att Skogsriket ska leda till att vi blir bäst i världen på att tillvarata skogens många värden. Allt från det som finns i stående skog i form av natur- och kulturmiljövärden via upplevelser och mat till produktion och vidareförädling. Skogen är en resurs vi ska vara stolta över, den har verkligen världen för världen, sa Eskil Erlandsson.

Inför ett par hundra representanter för näringen presenterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson sin vision om att skapa nya jobb på landsbygden under Skogsnäringsveckans tredje dag.

- Skogen är en fantastisk resurs. Nästan 70 procent av Sveriges yta täcks av skog och skogsnäringen sysselsätter drygt 100 000 människor. Skogen är vår största exportindustri med 128 miljarder i exportvärde, inledde Eskil Erlandsson och beskrev hur idén till satsningen föddes ur en önskan att berätta om skogens många värden ur ett helhetsperspektiv med de jämställda skogspolitiska målen som bas.

"Systerprojekt till Sverige - det nya matlandet"

- Jag ser Skogsriket lite som ett syskonprojekt till regeringens satsning på mat, Sverige - det nya matlandet, på många sätt liknar de varandra. Precis som mat är skog någonting man tenderar att ta för givet och kanske inte riktigt sett den fulla potentialen hos, sa Eskil Erlandsson.

Eskil Erlandsson talade om Skogsriket på Norra Latin i Stockholm.

Målet är därför att ta ett helhetsgrepp kring skogen med alla dess möjligheter. Projektet ska skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen med anknytning till skog och därigenom bidra till ekonomisk utveckling på landsbygden.

Byggs upp kring tre grenar

Skogsriket byggs upp kring utvalda grenar som bildar utgångspunkten för arbetet. Hittills har tre grenar identifierats: hållbart brukande, förädling och innovation samt upplevelser och rekreation. Landsbygdsministern betonade att fler grenar kommer att tillkomma och tog tillfället i akt att be näringen om hjälp med goda idéer.

- Projektet är inne i en lyssnande fas och jag ser fram emot att se Skogsriket växa i dialog med skogssverige. Visionen om Skogsriket bygger på vad vi gör tillsammans och blir så stark som våra gemensamma insatser, avslutade Eskil Erlandsson.

Eskil Erlandsson visade upp produkter med ursprung i skogen på pressträffen.