Frågor och svar om skydd av immateriella rättigheter

Riksdagen har beslutat om lagändringar med anledning av regeringens proposition med förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (det så kallade civilrättsliga sanktionsdirektivet). Lagändringarna är i kraft sedan den 1 april 2009.