Ewa Björling

Handels- och nordisk samarbetsminister
Utrikesdepartementet

"Handel, investeringar och influenser från omvärlden är centrala förutsättningar för jobben, välfärden och tillväxten - samtidigt som det gynnar viktiga mål som fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter, fred och stabilitet."

Dubbla exporten

Handelsminister Ewa Björling lanserade 2010 en vision om att fördubbla den svenska exporten till 2015. Programmet Dubbla exporten identifierar 40 åtgärder inom visionens fem fokusområden: global frihandel, riktade handelsförbättringar mot enskilt strategiska marknader, en öppnare och bättre EU-marknad, en tydligare och mer positiv bild av Sverige i världen samt bättre tillvaratagande av expertresurser på hemmaplan. Dubbla exporten

SymbioCreate

SymbioCreate är en plattform för att främja de kreativa näringarna internationellt. Det ska fungera som ett paraply som företag inom film, musik, mode, marknadskommunikation, gaming och design kan färdas utomlands under och i förlängningen stärka den svenska exporten. SymbioCreate

Resursrika Norrland

Resursrika Norrland är en regional exportsatsning på Sveriges fyra nordligaste län - Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Satsningen lanserades i mars 2012 och planeras pågå under sammanlagt ett års tid. Syftet är att presentera ett åtgärdspaket för stärkt regional export 2013. Resursrika Norrland

Föregående Nästa
  • Annika Rembe, generaldirektör för Svenska institutet och handelsminister Ewa Björling.

Kontakta Ewa Björling

Ewa Björling Utrikesdepartementet
work Gustav Adolfs torg 1 postal 103 39 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
UD Press dagtid
Telefon work 08-405 57 30

Senaste från Ewa Björling

Sep 23
Riksdagshuset. Foto: Andreas Ribbefjord

Svar på handelsfrågor i riksdagen

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Här kan du läsa svaren om handel- och främjandepolitiken.

Följ Ewa Björling på Twitter

Senaste från Ewa Björlings blogg

Ewa Björlings privata blogg där hon skriver och kommenterar aktuella handelspolitiska frågor.

Inlägg på UDbloggen

om och med handelsminister Ewa Björling.