Biografi

Handelsminister och nordisk samarbetsminister

Porträtt på Ewa Björling

Partitillhörighet: Moderata Samlingspartiet

Personligt

Född 1961
Gift, två barn

Utbildning

Tandläkarexamen Karolinska Institutet 1987
Leg Tandläkare 1988
Med Dr Sci, Karolinska Institutet 1993
Docent, Karolinska Institutet 1999

Politiska uppdrag

2010-
Nordisk smarbetsminister

2007-
Handelsminister

2002-2007
Ledamot i Utrikesutskottet

2006-2007
Suppleant i Utrikesnämnden

2006-2007
Suppleant i Konstitutionsutskottet

2002-2007
Suppleant i Utbildningsutskottet

2006-2007
Ordförande svenska delegationen EMPA (Euro-Mediterranean Parlamentary Assembly)

2007
Ordförande för Rådet för samordning av insatser mot HIV/AIDS

2004-2007
Ledamot Försäkringskassans styrelse

2006-2007
Suppleant Riksbankens Jubileumsfond

2003-2007
Suppleant Gentekniknämnden

2002-2007
Ledamot förbundsstyrelsen Stockholms län sedan 2007, andra vice ordförande

2003-2007
Ledamot Ekerömoderaternas styrelse

2003-2007
Representant för Moderaterna i EEP:s arbetsgrupp för utrikes- och säkerhetspolitik.

2005-2007
Ledamot av Rådgivande styrelse för global filantropi, Hudsoninstitutet

2006-2007
Europeisk representant för IPU:s arbetsgrupp gällande HIV/AIDS-frågor

Tidigare uppdrag

1999-2002
Ordförande Socialnämnden Ekerö

1999-2002
Ledamot Kommunstyrelsen Ekerö

1999-2006
Ledamot Kommunfullmäktige Ekerö

2005-2006
Ordförande Kommunfullmäktige Ekerö

2003-2007
Ledamot SIDA:s styrelse