Biografi

Handelsminister och nordisk samarbetsminister

Porträtt på Ewa Björling

Partitillhörighet: Moderata Samlingspartiet

Biografi

Född 1961. Gift, två barn

Utbildning

1987 Tandläkarexamen, Karolinska Institutet
1988 Leg Tdl
1993 Med Dr Sci, Karolinska Institutet
1999 Docent, Karolinska Institutet

Politiska uppdrag

2010- Sveriges nordiska samarbetsminister

2007- Sveriges handelsminister

2002-2007 Riksdagsledamot för Moderata samlingspartiet

2006-2007 Ordförande för den svenska delegationen i Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly

2006-2007 Suppleant Riksbankens Jubileumsfond

2006-2007 Europeisk representant för IPU:s arbetsgrupp gällande HIV/AIDS-frågor

2003-2007 Suppleant Gentekniknämnden

2002-2007 Förbundsstyrelseledamot Moderata samlingspartiet i Stockholms län

2003-2007 Styrelseledamot Ekerömoderaterna

2003-2007 Representant för Moderata samlingspartiet i EPP:s arbetsgrupp för utrikes- och säkerhetspolitik

2005-2006 Ordförande Kommunfullmäktige Ekerö

1999-2006 Ledamot Kommunfullmäktige Ekerö

1999-2002 Ledamot Kommunstyrelsen Ekerö

1999-2002 Ordförande Socialnämnden Ekerö

Övriga uppdrag

2007 Ordförande för Rådet för samordning av insatser mot HIV/AIDS

2005-2007 Ledamot av Rådgivande styrelse för global filantropi,
Hudsoninstitutet

2004-2007 Styrelseledamot Försäkringskassan

2003-2007 Styrelseledamot Sida