Statssekreterare Gunnar Oom

Gunnar Oom är statssekreterare åt handelsminister Ewa Björling.

Biografi

Gunnar Oom Gunnar Oom

Gunnar Oom är född den 9 juli 1951. Han är bosatt i Stockholm och har tre barn.

Utbildning

Uppsala universitet 1972-1973
Två betyg (motsvarande ett års heltidsstudier i ryska)

Lunds tekniska högskola, 1973-1975 kemi

Lunds universitet, 1979-1981 Universitetsekonom

Arbetslivserfarenhet

Nov 2010 -
Statssekreterare, Utrikesdepartementet

2003 - nov 2010
Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Danderyd

Aug 1999 - nov 2001
Affärsutvecklare och högste investeringschef, NCC BOT, Stockholm

1993 - aug 1999
Chef för projektfinansiering (Asien, Latinamerika), Vattenfall AB, Stockholm

1990-1993
Finanschef, Vattenfall Engineering AB, Stockholm
Verkställande direktör, Idhammar System, Stockholm

1986-1989
Verkställande direktör, Sveabanken, Stockholm

1983-1986
Finans- och ekonomichef, Sveabanken, Stockholm

1982-1983
Ekonomichef, Idhammar Konsult AB, Södertälje

1981-1982
Inköpsassistent, Lantbrukarnas riksförbund

Övriga uppdrag

Styrelseledamot, Vattenfall Treasury AB
(1990-1993, 1995-1999)

Styrelseledamot, Vattenfall Development AB
(1990-1993)

Styrelseledamot, Sveabanken/Carnegie Allemansfond
(1986-1989)

Medlem i finansgruppen för den EU-finansierade studien om Östersjöringen
(1995-1997)

Ledamot av styrelsen för Tosli Investment B.V.,Vattenfalls och NRG Energy Incs samägda holdingbolag för koncernens investeringar i Latinamerika
Biträdande ordförande för Scandinavian Center for Maintenance Management (1991-1993)

Ordförande för Lunds studentkår
(1978)

Ledamot av Produktionsstyrelsen i Danderyd sedan 1995 (ansvarig nämnd för den kommunala verksamheten inom förskola, utbildning, vård och omsorg)

Styrelseordförande i Stockholmsregionens Försäkring AB sedan 2007 (captivebolag)

Förste vice ordförande i Storstockholms brandförsvar sedan
2007

Anlitad som föredragshållare vid ett flertal tillfällen (Världsbanken, IIR, Sida och andra seminarier)

Språk

Engelska

Tyska - som arbetsspråk

Ryska - vissa kunskaper