Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Nyamko Sabuni medverkar på seminarium till minne av avskaffandet av slaveriet i Sverige

Integrationsminister Nyamko Sabuni medverkar i dag, tisdag 9 oktober, på ett seminarium till minne av att det i dag är 160 år sedan den svenska staten friköpte de sista svenskägda afrikanska slavarna på ön S:t Barthélemy i Västindien.

Tid och plats

Tid: Tisdag den 9 oktober, kl. 18-20
Plats: Grillska huset, Stortorget 3, Stockholm

FN:s generalförsamling har i en resolution uppmanat medlemsstaterna att i år uppmärksamma 200-årsminnet av den transatlantiska slavhandelns avskaffande. Regeringen har gett Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige i uppdrag att genomföra aktiviteter mot bakgrund av FN:s resolution.


Ministern kommer i sitt tal bland annat betona vikten av att Sverige erkänner sin delaktighet i den historiska slavhandeln som en upprättelse för de drabbade.


Seminariet arrangeras av Afrosvenskarnas Riksförbund, Centrum mot Rasism och Delegationen för Mänskliga Rättigheter i Sverige.


Mer information om seminariet på webbplatsen för Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige.